2018-07-08

mm fm mm fm mf Sven Svensson Nymans (1691-?) far- och morföräldrar i Farstorp (L)!
ff ff fm mm f Per Olssons (1661-1735) förfäder i Strövelstorp (L)!
mm mm fm fm fm m Gunnel Nilsdotters (-1717) föräldrar i Glimminge, Västra Karup (L)!
mm mf ff mf fm mf ff Mårten Hemmingssons far och farfar i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L)
mm mf ff mm mf f Tuve Hanssons (1685-1756) och mm mf ff mm fm Una Hansdotters (-1785) far Hans Svensson i Vallby (L)
+ rättelser och kompletteringar

2018-04-02

mf mf mf mm ff f Anders Jönssons förfäder i Stenbrohult(G) och Loshult (L)! Tack Niclas Rosenbalck!
mf mf mf mm fm Bengta Bengtsdotter (tack Niclas!) och hennes förfäder i Sånnaböke, Stenbrohult (G)!
mm fm mm fm m Bengta Svensdotters anor i Perstorp (L)!
mf mf mf mf fm mm Bengta Jonsdotters anor i Näranshult, Virestad (G)!
mf mf mf mf fm mf f Frenne Perssons föräldrar i Ugnhult, Stenbrohult (G)!
fm fm mm fm f Christian Wittenbergs föräldrars vigsel i nuvarande Garbno i Polen och via den hans farfar! (tack Niclas!)
mm mf mf mm fm och mm mf mm fm mm m Karna Larsdotters föräldrar i Björsåkra, Våxtorp (N)!
mm mf mm ff fm Elna Persdotters föräldrar i Ekesunna, Våxtorp (N)!
mm fm fm mm Elna Hansdotters föräldrar i Kärragården, Tåstarp (L)
mm f m mm mf Sven Perssons far i Mårhult, Våxtorp (N)!
mf ff fm ff fm Kerstin Månsdotters härstamning från släkten Thorre i Mölle, Brunnby (M)
mf mm fm fm mf f Nils Hanssons far Hans Mickelsson i Värpinge, Sankt Peters Kloster (M)
mf mm ff mf fm Kristina Mattsdotters mor Inger i Hällestad (M)
mm mm ff mm mf m Kerstin Månsdotters dödsår i Åmot, Markaryd (G)
fm mm ff ff mf m Rangels dödsår i Gnosjö (F)
mm mf mf mm ff Sven Olssons dödsdatum i Smedjeryd, Våxtorp (N)
fm fm mm fm m Kerstin Olsdotters rätta moder i Sölve, Sölvesborg (L)
fm fm mf ff mm Kerstin Jönsdotters dödsdatum i Ynde, Sölvesborg (L)
fm fm mm ff mm Botil Lassesdotters dödsdatum i Ynde, Sölvesborg (L)
fm fm mf ff mf Jöns Bengtssons dödsdatum i Ynde, Sölvesborg (L)
fm fm mf ff m Bengta Jönsdotters dödsdatum i Ynde, Sölvesborg (L)
fm fm mm ff mf f Håkan Jonssons ungefärliga dödsdatum i Ynde, Sölvesborg (L)
fm fm mm ff f Ola Hanssons dödsdatum i Ynde, Sölvesborg (L)
mm ff fm mf mf f Sone Trulssons dödsår i Signestorp, Kattarp (M)
mm ff fm mf mf Gunnar Sonessons dödsår i Signestorp, Kattarp (M)
mf mf mf fm ff mm Sissela Andersdotters patronymikon i Virestad (G)
Mycket omfattande genomgång av källhänvisningar av lägre kvalité och där tillhörande rättelser m.m!
Rensat bort en del tvivelaktiga uppgifter kring Bureätten och Lamé-släktens förfäder
Påbörjat utredning av släkten Hallenborg (havlsyskon-gren til Brandt släkten)
+Buggfixar och förbättringar på webbsidan

2018-01-17

mm mm ff mm mm mf Nils Jönssons (1642-1725) föräldrar i Traryd (G)!
mm mm ff mm mf mf Måns Jönssons (1645-1704) föräldrar i Åmot, Markaryd (G)
mf fm mf ff fm Christina Dahlströms (1676/1684-1753) dödsdatum i Hammermøllen, Hellebæk i Danmark! Tack Jonas Nilsson!
Uppdatering gällande några Brandt-ättlingar
Förbättringar på webbsidan

2017-10-14

Nya webbsidan lanserad!
Totalt omskriven med nytt ramverk och ny teknik!
Bland större förbättringar är att sidan till stor del laddas med Ajax samt responsivitet och sök förbättrad

2017-10-09

Omfattande förbättring på tryckta källhänvisningar samt omarbetning och uppdelning av källorna i arkivet
Större genomgång av von Vicken-grenen med flera tveksamma grenar som tagits bort
Markerat fm mf Henning Colléen som osäker ana efter DNA-resultat
mm fm fm mf Erik Anderssons födsel 1746 i Brunnby samt far och farfar i Lerhamn och Krapparp, Brunnby (M)!
fm fm mm fm f Christian Michaelsson Wittenbergs föräldrar i Rastenburg, Ostpreussen!
mm fm fm mf mm f Sjunne Knutssons föräldrar och farfar i Strövelstorp (L) och Össjö (L)!
mm fm ff fm f Ola Persson Bohles far i Arildsläge, Brunnby (M) och dennes troliga föräldrar!
mf mf fm mm mm f Sven Jeppssons far i Jutehus, Norra Vram (L)
mm ff fm ff ff Nils Nilssons syskon och vigselår med Boel Jönsdotter som tydligen är från Barkåkra. Tagit bort Nils Nilssons föräldrar då de nu är osäkra.
mf mf mm f Olof Nilssons föräldrars vigsel i Gentofte, Danmark samt äldsta sonens födsel där 1787
+ diverse rättelser och tillägg

2017-06-17

fm mm mf fm ff f Sven Svenssons förfäder i Bolet (Bohult), Ålaryd, Åker (F)
fm ff mf ff fm Ingeborg Svensdotters patronymikon och födelseort i Hult, Anderstorp (F)
fm ff mf ff ff Germund Svenssons patronymikon och föräldrar i Östra Tånghult, Anderstorp (F)
ff mf mf fm ff mf far Per Germundsson och hans far Germund i Skatelöv Norregård, Skatelöv (G)
fm fm mm mm m Ingar Olsdotters rätta födelseort i Gualöv (L)
fm fm mm mm mm ff Nils Perssons rätta föräldrar i Fjälkinge (L)
fm fm mm mm mf mf Erik Mattsons rätta föräldrar i Håslöv, Gustav Adolf (L)
ff fm mm ff f Jöns Svenssons Hedbergs föräldrars dödsdatum i Spjutstorp (L)
fm mm mm mm fm m Kerstin Jonsdotters patronymkon
+ diverse rättelse och tillägg

2017-04-15

fm mm fm mm ff f Måns Jönssons förfäder i Norra Åshuvud, Kulltorp (F)!
ff mf mf fm ff m Bengta Andersdotters föräldrar i Skatelöv Ng, Skatelöv (G)!
ff ff ff mm f och mf mf ff fm mf Nils Olssons anor i Söndrum (N) och Vapnö (N)!
ff ff ff mm mf f och mf mf ff fm mm ff Joan Arvidssons far i Skee, Harplinge (N)
ff mm ff ff m Ingrid Månsdotters far i Västenhaga, Bergunda (G)
mf mf mm mm mf Carl Johansson Lagerquists dödsår i Bergunda (G)
ff ff ff mf ff och mf mf ff fm ff f Jöns Andersson Kaggs dödsdatum i Söndrum (N)
+ diverse rättelser och tillägg

2017-02-13

ff mf mf mm mf Börje Jönssons möderne i Öja (G)!
tillägg och kompletteringar på von Vicken-grenen
Kompletterat några saknade Brandt-ättlingar
Gått igenom ett antal "att göra"-anteckningar och gjort dessa
+ stöd för textformatering från Genney i noteringar (se ex. Adelina Kraak)!

2017-02-05

mf mf mf mf mm m Svenborg Nilsdotters anor i Agunnaryd (G)!
ff mf mm mf ff m Sissa Gisesdotters rätta anor i Urshult (G)!
mf mf mf ff fm Elsa Håkansdotters föräldrar i Agunnaryd (G)!
ff mf mm ff ff m Karin Månsdotters föräldrar i Urshult (G)!
mf mf mf ff ff Gudmund Jonssons rätta efternamn och syskon i Agunnaryd (G)
ff mf mm ff f Måns Perssons mor Ingeborg i Drevsnäs, Almundsryd (G)
mm mm ff mm fm m Gunnel Simonsdotters dödsdatum i Hinneryd (G)
mf mf mf ff m Märta Persdotters dödsdatum i Agunnaryd (G)
mf mf mf fm ff m Svenborg Jönsdotters dödsår i Agunnaryd (G)
Flertalet nya Brandtättlingar i USA
Kompletteringar och övriga rättelser

2016-12-28

mf ff mm fm ff ff Frans Sönessons far Söne Påvelsson i Väsby (M)!
mf mf mm mm fm Ingierd Håkansdotters föräldrar i Göteryd (G)!
mf mf mf fm mm f Per Sunessons föräldrar i Agunnaryd (G)!
+ rättelser och kompletteringar

2016-10-30

mm mf fm mf f Nils Ingvarssons föräldrar i Vallby (L)
fm mm mm mf f Olof Knutsson föddes i Kävsjö!
fm fm mf mf f Stenkil Nilsson Bessers födelseort och faderns yrke
+ en större mängd rättelser och tillägg, bl.a. Brandt-ättlingar

2016-10-15

Vidare forskning på ff mf mf m Greta Andersdotter anor

2016-10-06

ff mf mf m Greta Andersdotters föräldrar och förfäder funna! Över 400 nya förfäder!

2016-08-21

Förbättrat responsiviteten för startsidan och personkortet
Stöd för flera källor per händelse och källor per person

2016-08-20

fm ff fm fm Margareta Arvidsdotters möderne i Valdshult (F)!
fm mm mf ff mf Jöns Johanssons föräldrar i Tofteryd (F)!
mm mm fm ff f Göran Johansson Enevalls förfäder i Småland
fm ff fm fm ff Abraham Svenssons far Sven Eriksson i Bubbarp, Stengårdshult (F)
mm mm fm ff mf Nils Perssons föräldrar i Krogstorp, Grevie (L)
fm mm ff mm fm f Samuel Perssons dödsdatum i Åsenhöga (F)
+ stor uppdatering Brandtättlingar

2016-06-10

ff mf ff fm mm Elin Månsdotters anor i Tolg (G)!
ff mf mm mf ff ff Per Perssons anor i Urshult (G)!
fm mf fm fm mm Elin Persdotters anor i Höreda (F)!
ff ff mf f Oluf Börjesson Malmbergs föräldrar i Malmö (M)
fm mf mm mm mf m Margareta Östensdotters släkt i Bankeryd (F) och Järstorp (F)!
ff mf mm fm ff m Hanna Bengtsdotters släkt i Bjällerhult, ALmundsryd (G)
ff mf mm fm mm f Markus Olofssons mor Kirstin Åkesdotter i Almundsryd (G)
mm mm fm mm mm ff Pål Svenssons far Sven Pålsson i Förslöv (L)

2016-04-10

fm mm mm fm mf m Ingeborg Månsdotters fäderne i Reftele!
fm mf fm mm mf Per Perssons i Norra Solberga fäderne och möderneanor !
Brandt-ättlingen Jonas Brandt (1761-1809) vidare öde hittat och 1300 ättlingar har tillkommit!


2016-01-09

Använder nu Genney och har lagt in koordinater för alla förfäders orter!
fm ff mm mf f Sven Perssons föräldrar i Törnestorp, Dannäs (F)!
fm ff mm mf m Britta Svensdotters far i Norra Vipparp, Forsheda (F)!
kompletteringar för fm mm mf ff fm mm mf mf mf Robert Staël von Holstein
+ rätterlser och kompletteringar


2015-12-05

ff mf mf fm fm ff Bo Jonsson Nydelius föräldrar i Nydala (F)!
fm mf fm mm ff f Anders Mattissons patronymikon och förfäder i Norra Solberga (F)!
fm ff ff mf mm f Per Svenssons möderneanor i Ås (F)!
fm ff ff mm fm f Simon Håkanssons fäderneanor i Ås (F)!
fm mm mf ff fm mf ff mf Wilhelm von Tödwens fäderne i Haggers socken i Estland!
fm mm mf ff fm mf mm mf mf Ewert von Tödwens fäderne i Koskulls socken i Estland!
fm mf fm mm fm m Marits dödsdatum i Norra Solberga (F)
fm mf fm fm ff fm Ingrid Matsdotters patronymikon i Höreda (F)
fm mf mf ff mm fm och fm mf mf fm mf fm Anna Månsdotters patronymikon i Månsarp (F)
fm mf mm fm ff m Anna Persdotters patronymikon i Månsarp (F)
fm mf mf mm mf mor och fm mf mm ff mf m Britta Andersdotters patronymikon i Månsarp (F)
fm mf mm mm mm f Johannes Ulmstedts möderne
fm mf mm mm mm ff Petrus Esberni Ulmstadius föräldrars dödsår i Ölmstad (F)
fm ff fm mm f Lars Torssons dödsdatum
+ rättelser och tillägg (bl.a. Brandt-ättlingar)


2015-09-24

mf mm mm mm m Elna Hansdotters fader i Rungsted Birkeröds sn i Danmark (!)
stort tillägg av Brandt-ättlingar
+ rättelser och andra tillägg


2015-08-29

mm mm mf mm fm f Sone Salomonssons föräldrar i Vantinge, Barkåkra (L)
mf mf mf mf fm m Karin Eriksdotters föräldrar i Ugnhult, Stenbrohult (G)
mm mf ff fm mm f Bengt Mattssons förfäder i Vallby (L)
mf ff mm mf fm f Paul Gudmundssons rätta fader i Plöninge, Väsby (M)
fm mf mm mm fm m Brita Broddesdotters rätta förfäder i Markaryd (G)
stort tillägg av Brandt-ättlingar
+ rättelser och tillägg


2015-04-12

fm mf fm fm mf m Marit Nilsdotters förfäder i Flisby (F) och Barkeryd (F)!
fm mf fm fm ff f Daniel Anderssons föräldrar i Höreda (F)!
fm mm mm mm mm Kirstin Vilhelmsdotters föräldrar i Malmbäck (F)!
fm fm mm fm f Christian Michaelsson Wittenbergs mordbrandsdom och födelseort i Ospreussen


2015-02-19

fm fm mm fm Anna Christiansdotters föräldrar och morföräldrar i Oppmanna (L)!
ff mf ff fm f Nils Nilssons föräldrar i Vestenhaga, Tolg (G)
ff mm ff mm fm Sissela Månsdotters föräldrar i Ingelstad, Östra Torsås (G)
fm ff ff mf mm Anna Persdotters föräldrar i Karaby, Ås (F)
ff fm mm ff ff Jöns Svensson Hedbergs föräldrar i Hedeberga, Spjutstorp (L)
ff mf ff ff ff f Gumme Bengtssons rätta föräldrar i Söraby (G)
+ rätterlser och tillägg


2014-12-29

fm mm mm fm f Hans Nilssons fars och mors förfäder i Ås (F) och Torskinge (F)!
ff mm ff mf mf Magnus Kexelius rätta förfäder i Fröseke, Åseda (F)!
fm mm mm ff fm Ingier Nilsdotters föräldrar i Kållerstad (F)!
mm ff fm fm m Boel Larsdotters föräldrar i Stubbarp och Bräcke, Brunnby (M)!
+ mängder med uppdateringar kring bouppteckningar på 1800- och 1900-tal och forskning på sidogrenar m.m.


2014-09-27

ff fm fm ff Jöns Nilssons förfäder i Mörarp och Strövelstorp !
mf mf mf ff Jon Håkanssons förfäder i Agunnaryd !
ff mm ff mm f Magnus Ingelmans förfäder i Östra Torsås !
mm fm mm mf fm Elna Bodelsdotters föräldrar i Strövelstorp


2014-08-05

fm mm mf ff fm mm mf Rolof von Treydens förfäder!
mf ff ff mm ff Petter Scheders föräldrar i Nottebäck (F) !
ff mm ff mf fm f Torsten Larsson Lohms mormors far Nils Dagsson !
fm ff mm fm f Lars Knutssons förfäder i Forsheda (F) och Bredaryd (F) !
fm ff fm mm mm Britta Jacobsdotters föräldrar i Båraryd (F) !
mf mf mf fm mm Karin Persdotters föräldrar i Agunnaryd (G)
mf mf fm mf ff Anders Jönssons dödsdatum i Bjuv (M)
mf ff mm mm fm f Thomas Johansson Tvillings patronymikon och militärtjänst
mf fm mf fm ff Olof Anderssons far och syskon i Kungälv (O)
mf mf ff ff Lars Gabrielssons sannolika föräldrar i Oderljunga (L)
fm mf mm fm ff f Per Jonssons patronymikon i Månsarp (F)
fm mm mf mm m Marta Svensdotters dödsdatum i Åker (F)
mf ff mf m Lusse Jönsdotters dödsdatum i Brunnby (M)
fm mm mm f Jon Jönsson Nejs föräldrars dödsdatum i Kållerstad (F)
mf mm mm mf Måns Olssons dödsdatum i Hofterup (M)
fotografi av mf f Julius Brandts föräldrar
+ ett flertal rättelser och kompletteringar


2014-06-20

fm ff ff mm f Börje Anderssons förfäder i Ås (F) och Bredaryd (F) ! Tack Niklas Hertzman!
ff mf mm ff f Måns Perssons förfäder i Urshult (G) !
mm mf fm fm f Sven Olssons förfäder på Österlen !
mm fm fm mf Erik Anderssons möderne i Välinge (M) och Brunnby (M) !
mm fm fm fm m Ingrid Maria Sånesdotters möderne i Asmundtorp (M) och Södervidinge (M) !
fm mm ff fm m Elin Hansdotters förfäder i Gnosjö (F) och Åsenhöga (F)
mm mf mm mf fm f Ingvar Danssons far i Våxtorp (N)
mm mf mm mf mm f Bengt och mm mf mf mm mf f Ingemar Knutssöners far och farfar i Våxtorp (N)
fm mm ff ff mf f Måns Jonssons patronymikon
+ ett antal rättelser och kompletteringar


2014-03-22

mm mm ff fm ff f Lars Jönsson Bergs förfäder i Fogdarp, Förslöv (L)!
fm ff ff mf mf mf f Bengt Simonssons ungefärliga död och far och farfar i Draftinge, Ås (F)!
ff mf mm fm f Bengt Gertonssons möderneanor i Milleboda/Olofsbol, Almundsryd (F)!
fm mm ff ff mf Jon Månssons hustru och föräldrar i Bårebo, Gnosjö (F)
fm fm mf mm mm f Trued Hansson i Galleryda, Mörrum (K)
ff mm fm mm Karin Hansdotters moderns fulla namn och faders militärtjänst
fm ff fm ff Jacob Svensson Svalas vigsel och militärtjänst
mf ff ff mf ff Petter Scheders boendeort identifierad
bättre källor kring anorna i Flisby (F)
+ en mängd rättelser och kompletteringar från domböcker m.m.


2014-02-28

mf mf mm mm Kerstin Svensdotters födelse i Bergunda och hennes mödernes förfäder i Bergunda!
fm mm mf ff fm mf fm fm fm Alheit Zoeges rätta förfäder
fm mm mf ff fm mf mf Johan von Neukirchens far och farfar
+flertalet rättelser och kompletteringar

2014-01-25

stor uppdatering kring Dädesjösläkten
stor uppdatering kring adliga ätten Duses förfäder
ff mm ff ff f Bengt Månsson
mm ff fm mm fm Elna Johansdotter
mf fm mf fm mf ff Anders Matsson och hans släkt Sallings ursprung
mf mf mf mm ff Per Anderssons föräldrar i Froafälle, Stenbrohult (G)


2013-11-14

Webbsidan är nu responsiv!


2013-11-08

mm mm ff ff Ola Jönssons förfäder i Munka-Ljungby (L)!
mm ff mf mm fm Kirstin Tuvesdotters förfäder i Rya (L)!
mm mm fm mf m Bengta Åkesdotters rätta och nya förfäder i Förslöv (L)
mm mm mf ff ff f Pål Holgerssons troliga fader i Förslöv (L)
fm mf fm ff mf m Karin Ambjörnsdotters far i Nässjö (F)
fm mm mm ff mf Jöns Johanssons föräldrar i Kållerstad (F)
fm mm mm fm mm mf Erland Bengtssons patronymikon i Reftele (F)
mf fm mm ff fm mm Juliana Silverdufvas troliga förfäder
mm mm fm fm fm Inger Nilsdotters rätta moder och rättelser kring fadern i Västra Karup (L)


2013-08-17

fm mf ff mf ff Gumme Johanssons hustru och hennes förfäder i Algutsboda (G)!
ff mm ff mf mm f Bernhardus Svenonis Rosanders förfäder från Rösa, Skede (F)
ff mf mf ff f Christopher Perssons förfäder från Huseby bruk (G)
mm ff ff f Hans Andersson Fyrs rätta förfäder i Bräcke, Brunnby (M)
mm ff fm ff f Jeppe Nilsson Gubbes förfäder från Stubbarp, Brunnby (M)
mm ff fm fm m Boel Larsdotters fader i Bräcke, Brunnby (M)
ff mf fm f Fredrich Christophersson Soldats troliga förfäder (F)
+ diverse övriga kompletteringar och rättelser


2013-06-15

fm mm mm mf Anders Olofssons rätta moder och hennes föräldrar i Svenö, Kävsjö (F)!
ff mm mf fm fm Gunnel Månsdotters föräldrar i Söftesmåla, Väckelsång (G)
ff mm mf fm mm Bengta Persdotters far i Söftestorp, Väckelsång (G)
fm mm ff ff m Rangel Jonsdotters far i Bårebo, Gnosjö (F)
fm mf fm ff m Karin Nilsdotters dödsdatum i Äsperyd, Barkeryd (F)
fm mm mm mm f Jon Jönsson Nejs dödsdatum under krig i Tyskland
+ en stor mängd kompletteringar kring soldater från rullorna och andra kompletteringar och rättelser

2013-05-12

mm mm mf mm mf f Gudmund Perssons och mm mm fm mm fm m Kerstin/Bengta Persdotters anor i Ranarp, Förslöv (L) !
mm mm fm mm fm f Sone Nilsson och mm mm mf mm mf m Kerstin Nilsdotters föräldrar i Ranarp, Förslöv (L) !
mm mm mf ff fm Ingeborg Mårtensdotters förfäder i Barkåkra och Höja !
ff mm mm mm Elin Nilsdotters troliga anor i Urshult (G) och Tingsås (G) !
mm mm fm mm mf ff Staffan Olofssons hustru i Ranarp, Förslöv
mm mm mf mm mm Elna Rasmusdotters fader i Varegården, Grevie (L)
mm ff mf mm f Bengt Nilssons föräldrars anor i Ljungaskog, Rya (L)
fm ff mf mm Kristin Svensdotters föräldrar i Bredaryd (F)
mm mm fm ff m Pernilla Nilsdotters dödsdatum i Förslöv (L)
+ en större mängd rättelser och tillägg


2013-04-12

mf ff mm fm fm m Ingrid Persdotters anor i Långaröd, Väsby!
fm mf ff mm mm fm f Bo Persson Korpe och hans farfar och syskon!
mf fm mm mm Kersti Jönsdotters första makes bouppteckning i Malmö bekräftar forskningen är rätt (Tack Tina!)
fm mf ff mm mm m Ingeborg Nilsdotter från Kuppramåla, Linneryd, domboksmål som bekräftar fadern
fm mf ff mm mm mf f Gudmund Nilssons föräldrar i Kuppramåla, Linneryd
+ flera rättelser och tillägg samt nya funktioner på webbsidan


2013-02-23

mm ff mm mm Greta Torstensdotters förfäder!
fm mm mf fm Martha Svensdotters födelsedatum i Åker (F)
fm mf mm mm fm fm Margareta Larsdotter Flojeras rätta dödsdatum


2013-01-21

fm ff ff f Johannes Andersson Nors föräldrar i Reftele (F)
mm mf ff fm mm m Agda Persdotters efternamn och dödsdatum
fm mm mf mm mf f Jöns Nilssons efternamn
Brandtättlingar markeras nu med annan färg på webbsidan samt meddelande visas
+ flertalet mindre kompletteringar


2013-01-10

ff mm ff mf ff f Olof Svenssons död i Hetseryd, Hjälmseryd (F)
mm mf mm fm f Lars Jönssons anor i Tåssjö (L)
mm mm mm mm Elna Gabrielsdotters dödsdatum i Förslöv (L) genom bouppteckning
mm mm mm mm m Kjersti Bryngelsdotters födelse i Malmö samt nya uppgifter om föräldrarna
mm mf ff fm fm m Margareta Hansdotters fader i Glivarp nr 8, Vallby (M)
fm mm mf fm mf Samuel Assarsson Söllbergs soldatnamn och dödsdatum i Fryele (F)
fm mm mf fm mm Elin Jonsdotters fader i Fryele (F)
Flertalet bouppteckningar från Bjäre härad
Stor uppdatering av Brandt-ättlingar (ca 4000 personer, varav de födda före 1915 kommer med på webben)
+ flertalet kompletteringar och rättelser


2012-12

Optimeringar av webbplatsen och nya funktioner
mf fm mm ff fm mm Juliana Silverdufva


2012-12-06

Introducerat funktion för att markera osäkra grenar av släktträdet

En omfattande genomgång av flyttningslängder, källor och renskrivningar av gammal forskning har utförts på större delen av släktträdet!
Stor uppdatering av släkten von Brackel genom "Das Geschlecht von Brackel. Stammtafeln über die Linien in Westfalen und im Baltikum mit 3 zusätzlichen Exkursen"
Nya anor för släkterna von Gilsen och Wekebrod genom Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen
ff fm fm fm Elna Jönsdotters föräldrar i Raus!
fm mm ff mf mm föräldrars dödsnotiser i Anderstorp (F)
ff fm ff mm f Jon Persson Liljas födelsesocken och patronymikon
mf fm mf fm mf m Margareta Bengtsdotters anors dödsnotiser ur Malmö S:t Petris kyrkoräkenskaper
mm ff fm mf mf ff Truls Perssons troliga anor i Signestorp, Kattarp (M)
ff mf fm m Stina Jönsdotters dödsnotis i Kånna (G)
mf fm mf mm f Nils Larsson Fribergs patronymikon
+ omfattande kompletteringar och rättelser


2012-07-26

Släkten Thorres äldsta (troliga) led i Brunnby (M)
fm ff fm fm Margareta Arvidsdotters anor omarbetade
ff mm fm fm mm mm f Bonde Germundis fader i Annerstad (G)
ff mm ff mf mf f Birge Kexes förfäder i Kexegården i Åseda (G)
fm mm mf fm fm Marta Bengtsdotters föräldrar i Södra Nässja, Åker (F)
mf mf mm mf mf f Jöns Jönsson Bocks förfäder i Håresköp, Pjätteryd (G)
mf mf mm fm mf mm f Arvid Jonssons far och farfar i Pjätteryd (G)
mf mf mm mf mm fm f Påvel Jonssons far och farfar i Pjätteryd (G)
fm mf mm mm mm ff Petrus Esberni Ulmstadius förfäder i Ölmstad (F)
fm mf fm fm ff m Elisabet Danielsdotter rättade anor med Smol.Ups
fm mf mm fm m Karin Håkansdotters möderne i Almundsryd (G)
ff mf mm ff m Anna Jonasdotters möderneanor i Almundsryd (G)
ff mf mm mm Kerstin Börjesdotter rätta anor i Almundsryd (G)
ff mf mm mf f Per Larssons förfäder i Dunsmåla, Urshult (G)
mm mm ff mf f Nils Jeppsons förfäder i Hjärnarp (L)
fm mm mm mm fm f Elias Jonssons förfäder i Hagshult (F)
mm mf mf ff Matthias Kempes troliga far i Karlskrona (K)
fm mm mf mm ff ff Erik Håkanssons patronymikon i Åker (F)
mf mf mf fm mf fm Gunnil Sunesdotters sannolika föräldrar i Länshult, Pjätteryd (G)
mf mf mm fm mf fm Botil Torsdotters föräldrar i Skåparyd, Hallaryd (G)
ff mm mm mf mm Sigrid Persdotters föräldrar i Gäddeviksås, Tingsås (G)
ff mm fm mf ff Anders Börjessons förfäder i Hjärtanäs, Lekaryd (G)
mf mf mf mf mf Jöns Jakobssons föräldrar i Gässaboda, Agunnaryd (G)
mm mm ff mm ff mf Frände Perssons förfäder i Fjärhult, Hinneryd (G)
+ en stor mängd kompletteringar och rättelser


2012-04-07

Större genomgång av släkten von Uxküll genom släktboken "Die von Uxkull"!
Komplettering av ätten von Brackel med uppgifter i andra hand som kommer från boken om släkten.
fm ff fm fm Margareta Arvidsdotters anor äntligen funna, i Valdshult (F)!
ff mm mm mf mf Zachris Svenssons förfäder i Betet, Tingsås (G)!
mm mf ff mf fm mf Jöns Olssons korrekta förfäder i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L)!
mm mf ff ff ff mf fm mf fm mf f Henrik Andersson Sallings moder Beata. Tack Jonas Nilsson!
ff mm mf mf mm Sigrid Persdotters fader i Gäddviksås, Tingsås (G)
mf mm mm mm Karna Mårtensdotters dödsnotis och ytterligare information om barn etc. Tack till Louise Lundberg.
mf mm mf m Karna Andersdotters dödsnotis i Sankt Peters Kloster. Tack till Louise Lundberg.
mm fm ff mm fm Karina Månsdotters sannolika fader inlagd med anteckning
mm mm mm ff mm Lusse Erlandsdotters fader Erland Svensson i Vanstad, Hjärnarp (L)
fm mf mm mm fm f Johannis Barcks gravsten
ff mm mm mf ff Jöns Håkanssons fader Håkan Jönsson identifierad i Kornalycke, Tingsås (G)
mm mf ff ff ff mm Metta Jönsdotters korrekta namn coh dödsdatum
fm mf ff mm mf f Staffan Månssons moders korrekta namn och fader. Tack Niclas Rosenbalck.
mm mf ff ff ff ff Tuve Mickelssons fader Mickel Nilsson i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L).

+ ett flertalet rättelser och tillägg av varierande slag.


2012-01-11

Större genomgång av anorna som levde under 1800-talets slut och 1900-talets början !
Stor komplettering med vigslar och annat för anorna i Mölle mha Hans Arlocks avskrifter av von Kochens journaler!
Stor revidering av ätten von Rosens äldsta medlemmar
mf ff mm mm ff f Lars Rasmussons möderne genom domboksmål!
mm ff mf fm mm Gunilla Persdotters anor i Grevie och Förslöv!
mm ff fm ff m Kristina Nilsdotters anor i Bräcke, Brunnby (M)!
ff mm ff mf mm m Elin Larsdotter var dotter till kh Laurentius Petri Spak i Nottebäck!
mf ff mm fm mf mm Törens fader Sven Svensson i Danhult, Väsby!
mf mf ff mm ff f Anders Anderssons far i Heagården, Munka-Ljungby!
mf ff mm mm mm mf Jeppe Pederssons fader Peder Jeppsson och syskon
ff ff mf mm mf Jonas Mellins födelseort i Sjösås, samt hans föräldrar
mf ff mm mf ff f Nils Jönssons fader Jöns Andersson via domboksmål
ff ff fm mm mm f Sven Olofssons dödsdatum samt hans troliga faders namn!
fm mf ff mf ff ff Johan Larssons korrekta patronymikon och sannolika fader i Krysseboda, Algutsboda (G)
mm ff fm fm ff Jöns Jönsson Lunds fader Jöns Pålsson Lund i Bräcke, Brunnby (M)
mf ff mm mf ff fm Sissela Sönesdotter troligen dotter till Sönne Toldsson i Lineknäveln, Brunnby (M)
mm ff fm ff f Jeppe Nilssons korrekta tillnamn Gubbe!
mm fm ff mf m Kristina Larsdotters patronymikon
mm fm ff fm mm Margareta Jönsdotters troliga föräldrar
mm ff fm fm Boel Jönsdotters dödsdatum i Viken (M)
mf mf mf mf Jakob Jönssons dödsdatum i Södra Ljunga (G)
mf mf mf mm Kerstin Olofsdotters dödsdatum i Stenbrohult (G)
ff ff fm m Tyre Christensdotters dödsdatum i Strövelstorp (L)
mm ff mf fm Gertrud Larsdotters dödsdatum i Brunnby (M)
mm mf mf fm Märta Helena Lundgrens ungefärliga dödsdatum i Karlskrona (K)
mf ff ff ff f anor omvärderade i Brandsvig, Tåstarp (L)

+ ett stort antal rättelser och tillägg av varierande slag


2011-08-30

fm ff mf ff Börje Svenssons förfäder i Reftele och Bredaryd !
fm ff m Johanna Svensdotters föräldrars dödsdatum i Ås (F)
fm mf ff fm mm Marta Mattisdotters föräldrar i Bastanäs, Linneryd (G)
ff ff fm mm mf Nils Johanssons fader i Torlarp, Strövelstorp (L)
mm mf ff mf fm m Bengta Jönsdotters förfäder i Östra Nöbbelöv (L)
mm mf ff fm fm f Stenkil Olssons förfäder i Östra Nöbbelöv (L)
mm mf ff mf ff Per Nilssons förfäder i Vallby (L)
mm mf ff mf mf m Ilena i Östra Nöbbelöv (L)
mm mf ff fm ff f Oluf Mårtenssons förfäder i Bolshög (L)
Flera mindre uppdateringar rättelser och tillägg


2011-07-19

mf mf mm fm mf mm Kerstin Arvidsdotters anor i Pjätteryd (G)
fm mf fm mm fm f Håkan Svenssons och fm mf mm fm mf f Arvid Mattssons efternamn mha roterings- och utskrivnignslängderna
diverse mindre rättelser och tillägg


2011-07-09

mf fm mf fm mf f Henrik Andersson Sallings rätta fader!
fm mm f Johan Svensson Lax födelse och domboksmål därom samt militära karriär
mf ff mm ff ff Per Perssons anor rättade
mm mm mf mf m Boel Arvidsdotters och hennes makes anor i Grevie och Västra Karup (L)!
mm mf ff ff ff mf Tuve Larssons föräldrar i Östra Nöbbelöv (L)
mm mf ff mf mm f Jöns Svenssons anor i Östra Nöbbelöv (L)
mf fm mf fm mm m Sissa Torstensdotters föräldrar
mm fm mf mm mm fm m Johanne Christensdotters föräldrar i Lund (M)
mf fm mm mf mf Jeppe Åkessons anor i Tottarp (M)
mf mf fm mm ff Isak Larssons föräldrar i Kropp (M)
mf ff mm mf mm f Nils Olofssons morfar i Väsby (M)
mm mm fm mm Boel Sånesdotters dödsdatum i Förslöv (L)
Uppdatering kring borgarna i Växjö (G)
Massvis med mindre rättelser och tillägg


2011-05-10

fm mm f Johan Svensson Lax pappa Sven Jonsson och hans släkt!
fm ff ff mf mf mf Simon Bengtssons far Bengt Simonsson
fm ff fm mm ff m Kristin Jonsdotters efternamn
ff ff ff fm Kirstina Nilsdotters föräldrar i Hasslöv
mm fm mm mf mf f Såne Anderssons moders namn Bengta Sånesdotter
fm mm mf ff fm mf ff mm f Jürgen Lievens anor
fm mm mf ff fm mm mm fm ff m Margarethe Tuves föräldrar
ff mf mf fm mf Börje Torbjörnsson Frimodigs födelselandskap
mf mf mm fm mf fm Botil Torsdotters dödsdatum och föräldrars förnamn
mf mf mf fm mf m Gunnil Svensdotters anor i Pjätteryd
mf ff ff mm f Johan Schieders föräldrar
mf mf mf fm mf ff Jöns Svensson var son till Sven Haraldsson och Karin Åkesdotter i Kalv, Pjätteryd!
mf mf mm fm mf m Elin Persdotters far Per Jönsson
mf mf mm fm mm m Thora Nilsdotters anor i Svinaberga, Pjätteryd (G)
mf mf mf fm fm Karin Jonsdotters anor i Jättakistan, Agunnaryd (G) m.m.
mf mf mf fm ff Jon Esbjörnssons mor Svenborg Jönsdotter och hennes anor!
mf mf mm fm mm f Sven Jonssons anor i Käxnäs, Pjätteryd (G) m.m.
ff fm fm mf ff Nils Carlssons far i Kropps by, Kropp (M)
ff fm fm mf fm Johanna Jönsdotters far och farfar i Fleninge (M)
mf ff mm mm ff f Lars Rasmussons syskon
mf ff fm fm mf m och mm ff mm fm f m Boel Nilsdotter bekräftad med dombok samt andra giften efter Truls Andersson
mf ff mf mf fm f Truls Svenssons anor i Tranekärr, Jonstorp (M)!
mm ff ff fm ff Måns Mauritssons syskon
mf mm ff fm f Rasmus Nilssons föräldrar
mf mm ff ff m Elna Olsdotters föräldrar
fm mf mm mm fm mm mm mm m Ingrid Ingevaldsdotters far Ingevald till Dentesta
mm ff fm mf mf Gunnar Sonessons far och farfar!
ff mm fm mm f Hans Hansson Råbergs militära karriär
stor uppdatering av Brandt-ättlingar!
många mindre rättelser och uppdateringar


2011-02-06

mf ff ff ff Andreas Brandt, stamfader för släkten Brandt, återfunnen i GMR och Mtl och Dombok. Var död redan 1720, via GMR hans ålder och via Mtl+Dombok var han bodde!
mm mf mm ff m Bengta Sjunnesdotters födelse och anor i flera generationer funna!
ff ff ff mm och mf mf ff fm m Bengta Nilsdotters föräldrar och anor!
mf mf mm mf mf Jöns Jönssons korrekta föräldrar!
fm mf mf fm mm m Erik Jonssons hustru kunnat bevisas vara dotter till Jon Jönsson och Rangel Jonsdotter i Sävdabo, Angerdshestra!

fm mm f Johan Svensson Lax vigsel med Maria Mattisdotter 1875 funnen.
mf ff mm fm ff fm Sissa Månsdotter levde ännu 1675 samt namn på hennes far
fm mf mm ff f Johan Ambjörnssons föräldrars efternamn via domboksmål
fm mf mf mm mf f Gustav kunnat beläggas med efternamnet Gustavsson 1650 vilket är tidigt nog att skilja honom från sonen Gustav Gustavsson.
fm mf fm mf mm f Jon Bengtssons far Bengt Turesson genom domboksmål
fm mf fm mf fm f Anders Jonssons mord och uppgifter om detta samt hans ålder via domböcker.
fm mm fm mm fm ff Jöns Larssons släkt kompletterad med hjälp av "Gölebosläkten" av Bengt Rydh
fm mf fm ff ff Erik Nilsson fick oäkta barn med Andreas Laurentii Flojerus änka Elizabet Zachrisdotter Torpadia
fm mf mm fm fm Marit Larsdotter kunnat bekräftas via domboksmål 1693
fm mf fm ff fm f Jon Staffanssons efternamn via domboksmål
fm mf mm mm mf Kyrkoherde Jonas Arenenders halvsyskon och mer uppgifter om föräldrarna.
fm mf fm ff fm Britta Jonsdotters första gifte och barn genom dombok.
mf ff mm fm fm f Olof Pederssons far borttagen då källorna var bristfälliga
mm ff ff fm mf m Karna Månsdotter kunnat bevisas, med domboksmål 1723, vara syster till Sven Månsson i Glimminge.
mf ff mm mf mf mf f Gudmund Olofssons dödsdatum mer preciserat genom Jonstorps kyrkoräkenskaper där han anges död mellan 1666-1667.
ff fm fm mm ff Olof Anderssons bror och troliga fader Anders Tuvesson
mm fm mf mm mf mm Pernilla Persdotter kunnat säkerställas som mor till alla Nils Jonssons kända barn, inklusive Gertrud Nilsdotter, då de räknas upp som Pernilla Persdotters arvingar år 1725.
mf ff mf mf fm f Truls Svenssons syskon genom domboksmål deras fader ännu osäkert
mm mf mm mm f Ingel Staffanssons födelsenotis hittad, rättelser kring släktens barn från tidig forskning.
mm ff ff fm ff Måns Mauritssons fader Maruits Jönsdotter borttagen och ställd med frågetecken i noteringar istället.
mm ff fm mm f Olof Cronholms troliga far och mor i Landskrona baserat på syskonens ålders och födelseuppgifter

Utredning om klockaresläkterna Salling och Boustedts ättlingar. Bland annat Olof Magnus Boustedt som flytttade till Livland och Henrik Andersson Sallings ättlingar i Trelleborg och hans syskons ättlingar.
Tagit bort en del tidiga medeltidsanor på den adliga grenen i Livland m.m. där källorna var tveksamma
Renskrivning kring de adliga ätterna i Livland m.m.
Kompletteringar med åldrar och tillnamn för anor i Brunnby som varit båtsmän med hjälp av Båtsmansrullor avskrivna i Kullabygdens medlemsblad.
+ mängder med mindre rättelser och kompletteringar

2010-11-17

Rättelse för släkten Brandt i Mölle, Lars Persson Brandts korrekta förfäder!
Stor mängd nya ättlingar till släkten Brandt från Stora Brandsvig.
Mer information om adelssläkterna från livland
Nya bilder på Colléen och Wennberg och information om dem m.m.
Diverse övriga rättelser och tillägg

2010-08-19

ff fm fm mf f Per Nilssons anor i Kropp nr 1, Kropp (M)
ff fm fm mf mf f Hans Knutssons far i Östraby, Kattarp (M)
ff fm fm mf mf m Kristina Tykesdotters far, mor och farfar i Ödåkra, Fleninge (M)
ff mf mm ff m Anna Jonasdotters föräldrar och farföräldrar i Midingsbråte, Almundsryd (G)
ff mf mm fm f Bengt Gertonssons far och farföräldrar i Jönsamåla, Almundsryd (G)
ff mm fm ff m Ingeborg Svensdotter Hults föräldrar i Växjö (G)
ff mm fm fm m Christina Hults anor i Växjö m.m inklusive Kyrkoherden Johannes Humerus i Lekaryd!
fm mm mf ff ff fm m Gertrude Hartmanns anor från Heidehof och Dorpat
fm mm mf ff fm mf fm ff f Johan Maydells hustrus far Evert von Wekebrod till Sage
fm mm mf ff fm mf mm Catharina von Bremens anor
fm mm mf ff fm mm fm ff ff m Maria von Bucholtz anor
fm mm mf ff fm mm fm korrekta moder Magdalena von Tiesenhausen och hennes anor!
fm mm mf ff fm mm m korrekta moder von Brackel och hennes anor!
fm mm mf mm fm m Ingeborg Persdotters föräldrars fulla namn Per Törisson och Ingeborg Persdotter
fm mm mm fm mm m Karin Erlandsdotters far
mf ff mm ff mf ff Jon Troedssons far Troed Christenssen i Görslöv, Jonstorp!
mm ff fm mf mf Gunnar Sonessons troliga fader Sone Gunnarsson i Signestorp, Kattarp
+ flertalet mindre rättelser och tillägg


2010-05-13

Utomäktenskapligt födde Johannes Johanssons far Johan Evert von Vicken och hans adliga anor från Livland, baltikum, polen och tyskland till 1100-tal!
Daniel Holm
Bengta och Anna Alexandersdotters anor
Nils Bertilssons anor
Kompletteringar kring Brandt
Rättat och kompletterat Canutus Danonis dödsdatum från kyrkobok
Magnus Kexelius anor
Dan Jonsson syster i Norrköping
Jesper Bengtssons hustrus namn i Hylte Våxtorp (Inger)
Bouppteckning efter Maria Wennberg
Jonas Persson Norlings föräldrars syskon inklusive min ana Olof Anderssons hustru Hanna Jonsdotter
Jonas Perssons Norlings hustrus syskon och föräldrar och farföräldrar!
Länsman Såne Anderssons far Länsman Anders Persson i Lilla Görslöv, Jonstorp
Nils Bengtsson i Hultabos syskon
Per Bossons anor i Lekaryd
Måns Perssons mor i Krummahemmet, Väckelsång
Margareta Jönsdotters anor i Månsarp
Torkel Åkessons förfäder
Gunnil Larsdotter i Erlandstorps föräldrar i Svensryd, Ödestugu (F)
En del saknade patronymikon med hjälp av GMR 1686 för Jönköping och Kronobergs regemente

2010-01-05

Stor genomgång med källförbättring, rättelse av datum och saknade händelser m.m.
Johan Svensson Lax (fm mm f) far var tveksam och jag har nu valt att sätta fadern som okänd istället för Johannes Svensson
Kristina Svensdotters (mm mf fm fm) anor i Stiby/Smedstorp äntligen funna!
Jöns Andersson (mf mm mm f) i Lommas anor i Flädie/Fjelie funna!
Sone Månssons (mf mf mf mf ff mf) föräldrar och farföräldrar i Virestad/Loshult!
Jöns Jönsson (mf mf mm mf mm f) och hans hustru Börta Andersdotters anor i Pjätteryd!
Per Haraldssons (ff mm mf fm mf) föräldrar i Fiskestad, Väckelsång!
Malin Olsdotters (mm mm mm fm) anor i Barkåkra!
Ola Nilssons (mm ff mf mf) föräldrar!
Uppdateringar gällande Helena Andersdotter Holms far Anders Holm (mf fm mf fm mm f)
Stor komplettering för släkten Brandt från Brandsvig

2009-11-11

Släkten i Månsarp (F) uppdaterad med nya anor med hjälp av domböckerna.
Släkten Spaniers anor i Malmö!
Måns Månssons anor i Söraby (G) uppdaterade. Hans morfars dödsdatum funnet, samt hans farfars anor.
Juliana Larsdotter Westerling i Helsingborgs (M) föräldrar funna!
Karin Nilsdotters anor i Hästrum, Nässjö (F) rättade och kompletterade med hjälp av domböcker!
Kyrkoherde Gudmund Laurentii Mellin hustru Ingrid Larsdotters anor!
Bild på kyrkoherden Jörgen Christoffersson och hans familj i Kristianstad (L)!
Adliga grenen Kåse uppdaterad
Jon Svenssons faders namn i Studstorp, Tofteryd med hjälp av kyrkoräkenskaperna!
Kompletteringar för kyrkoherdarna med hjälp av Lunds Stifts Herdaminne och Växjö Stifts herdaminne
Förbättrade källhänvisningar samt kompletterande uppgifter i allmänhet

2009-10-06

Släkten Brandt i Tåstarp, Hörja etc uppdaterad
Brodde Svenonis hustrus frälsesläkt till 1300-tal!
Pål Knutssons syskon och far i Frestensfälla, Östra Karup (L)
med mera...

2009-08-29

Rättat ett stort fel angående morfars mormors morfars mor Karna Andersdotters anor i Nevishög istället för Uppåkra
Helena Andersdotter Holms föräldrar och syskon
Jöns Jöranssons anor i Skanör
Mårten Perssons anor i Skanör
Måns Jönssons föräldrar i Kornalycke, Tingsås (G)
Rättelse angående Ola Mattisson i Nevishögs mor
Jöns Bengtssons föräldrar i Brunnby (M)
Sörn Nilssons dödsdatum i Landskrona (M)

2009-08-13

Fixat sökfunktionen till nya databasen
Jag har gått igenom min stora Väsby gren med start på Sissa Olsdotter. Resulterat i nya anor och bättre källförteckningar.

2009-08-09

Byggt ny webbsida för visning av släkten, nu baserad på databas.

2009-05-22

Jag använder nu en modifierad version av HTML-exporten från MinSläkt där jag har lagt till funktioner för att visa släktskap för mina direkta anor samt markerar dem med fet stil på personsidorna.

2009-05-17

Släkten Brandt i Mölle i Brunnby uppdaterad. Anders Brandt som finns med i en jordebok 1671 har förts in som "stamfader", många nya ättlingar till honom.
Anders Anderssons anor i Brunnby uppdaterade. Han hette Bergman och var född i Jonstorp (M).
Anders Andersns föräldrar i Båraryd (F) funna med hjälp av bouppteckning
Jöns Hanssons far och syskon i Östra Ingelstad (L) funna.
Jon Svenssons i Forsheda(F) föräldrar funna i Kärda (F)
Corfitz Jöranssons hustrus namn Margareta Jönsdotter i Brunnby (M)
Namnet på Organisten Olof Anderssons far i Kungälv (O)
Jöns Bengtsson och hustrun Pernilla Olsdotter uppdaterade i Brunnby (M)
Ola Persson Bole uppdaterad. Lagt till namnet Bole och den som troligen är hans far i Arild i Brunnby (M)
Tuve Nilssons anor ifrån Östra Nöbbelöv (L) och hans hustrus föräldrar i Östra Tommarp (M)
Enevall Jöranssons anor i Grevie (L)
... samt en del bouppteckningsingresser och andra mindre uppdateringar

2009-02-07

Fixar e-post och google maps buggar i Internet Explorer

2009-01-25

Christen Svenssons anor i Strövelstorp (L)
Margareta Svensdotter Rundelias anor ner till 1400-tal
Lisbet Eskilsdotters föräldrar uppdaterade i Tolg (G)
Sven Svensson Elmgrens anor i Åker (F)
Anna Margareta Löfvalls föräldrar
Bouppteckning och dödsdatum för Fältväbel Jonas Pilgren i Torpa (G)
Fredrik Larsson Malmströms mor i Vitaby (L)
Föräldrar till Sissela Jönsdotters i Stenbrohult (G)
Gunnar Andersssons dödsdatum i Södra Sandby (M)
Elna Hansdotters födelseort tydd i Borgeby (M) dödbok
Noteringar om Matthias Kempe från Karlskrona (M)
Ivar Perssons föräldrar i Hylte, Våxtorp (N)
Ingier Ingvarsdotters far i Yllevad, Våxtorp (N)
Karin Nilsdotters föräldrar i Menlösa, Våxtorp (N)
... samt många nya ättlingar till Brandt-släktingarna i Brunnby och Björnekulla

2008-10-21

Väldigt mycket...

2008-07-25

Nya anor:
mm ff mf mm m Bengt Nilsson anor
mf mm ff m Ingar Mårtensdotter anor
mm mm mf mm Kirsti Persdotter korrekta anor
mm mm fm fm Karna Troedsdotter anor

Följande personers saknade dödsdatum införda med hjälp av SCB-utdrag
ff ff m Pernilla Henriksdotter
ff mf m Elin Petersdotter
fm ff m Anders Johan Bengtsson
fm ff m Johanna Svensdotter
fm mm mm Johannes Svensson
fm mm fm Johanna Andersdotter
mf fm Paulina Nyman
mf mf m Johannes Hjelt
mf mf m Ingrid Christina Johansdotter
mf mf mf Johan Fredric Håkansson Ståhl
mf mm m Nils Mårtensson
mf mm Emma Nilsson
mm fm mm Kjersti Nilsdotter
mm mf mm Anders Nilsson
mm mf fm Kerstina Jönsdotter
mm mf m Nils Andersson Ahlbin
mm mf mf Carl Carlsson
mm mm mf Johannes Jönsson
mm mm mm Petronella Olsdotter
mm mm mm m Karna Samuelsdotter

Följande personers dödsdatum har uppdaterats m.h.a kyrkoböckerna
mm mm fm ff Enevald Jöransson
mm mm mm mm mf Bringel Bringelsson Fager

Följande persons dödsdatum har uppdaterats m.h.a boupptecking
mf mm ff m Ingar Mårtensdotter

2008-07-14

ff ff mm mm Ingar Tuvesdotters far och morföräldrar
mf ff mm mm fm m Sissa Nilsdotters anor

2008-07-13

mf mf mf fm mf Sune Haraldssons anor
fm fm mf mm m Signe Andersdotters anor
mf mf mf mm f Olof Perssons anor

2008-07-02

Större omskrivning av hemsidan med sökfunktion m.m
XHTML validerad

2008-04-22

mm fm mm mf Måns Nilssons anor i Jonstorp
mm mm ff mm Boel (Botilla) Jonsdotters anor i Kronoberg
m.m.

2008-02-05

fm fm mm ff Hans Olssons anor i Sölvesborg och Ivetofta
med mera!

2007-08-19

fm ff ff mm fm Ingier Svensdotters dödsdatum
fm ff ff mm mm Ingris dödsdatum
fm ff fm mm Helena Larsdotters anor
fm ff mm ff f Lars Larssons föräldrar
fm ff mm fm f Lars Knutssons födelse och anor
fm ff mm mm ff Bengt Ingemarssons föräldrar
fm mf ff m Catharina Israelsdotters dödsdatum
fm mf fm mm mf Per Perssons f Per Håkansson
fm mf mm fm f Jon Perssons föräldrar
fm mf mm fm mf Sven Arvidssons far
fm mm mf mf ff Sven Anderssons föräldrar
mf mf ff mm f Erik Svenssons föräldrar
mf mm mf ff Per Jönssons föräldrar
mm ff ff fm m Kerstina Nilsdotters anor
mm ff fm mm Margreta Olofsdotters död och föräldrar
mm mm mf ff f Mårten Gudmundssons anor
mm mm mf ff m Elna Svensdotters föräldrar

2007-06-28

ff mf mf f Börje Pettersson flyttade till Skatelöv från Kvenneberga
ff mm mf fm mf Per Haraldsson i mtl, samt föreäldrar
fm ff ff Bengt Johannisson och hans anor
fm ff fm mf m Märtha Månsdotters anor
fm ff mf fm Agneta Jönsdotters föräldrars namn och död
fm ff mm mm f Ingemar Bengtssons föräldrar
fm mm ff mf mf Håkan Månssons anor
fm mm fm mm fm f Simon Jönssons anor
fm mm mm fm mf Knut Anderssons f och morföräldrar
mf mf mf fm ff Jon Esbjörnssons död, ålder och fader
mf mf mf fm mm Karin Persdotters död, ålder
mf mf mm mf m Brita Jönsdotters anor i Pjätteryd

2007-04-09

mm ff Bild på Lars Peter Nilsson

2007-03-23

ff ff mf f Oluf Börjesson Malmbers första gifte.
ff fm mf fm f Henrik Svensson Ågren: fler barn och bror till Henrik Svensson Ågren.
fm ff mf ff Födelseår på Börje Svenssons m Brita
fm ff mf fm Agneta Jönsdotters födelseort tydd till Skyttebo.
fm fm mf ff f Sven Svensson i Yndes dödsdatum hittat och därigenom födelseort i Näsum. Föräldrar hittade.
fm fm mf mm Anna Bengtsdotters födelse i Mörrum.
fm fm mf mf f Stenkil Nilsson Besser bodde i Gillesnäs, JÄmshög vid vigseln.
fm fm mf fm mf Åstrad Vinstedts Ålder
fm fm mm ff m Karna Jonsdotters föräldrar i Ynde, Sölvesborg
fm fm mm mf m Tyre Jönsdotters f i Ivetofta
fm mf fm ff f Nils Erikssons död i Äsperyd, Barkeryd
fm mf mf ff ff Jöns Jonssons död i Sävdabo, Angerdshestra
fm mf mf mf mf Skogsvaktaren Mattis Månsson Ringdals död i Äng, Barkeryd
fm mf mm fm m Kerstin Svensdotters födsel i Tjurshult rättad. Föräldrarnas död i Tjurshult.
fm mm ff ff Jonas Jacobsson i Bredaryds föräldrar och farföräldrar
fm mm mf fm Märta Svensdotters föräldrar och farföräldrar i Tofteryd.
fm mm mf mf ff Sven Anderssons och Märit Håkansdotters död i Slätteryd, Ödestugu
fm mm mf mm f Nämndemannen Per Danielssons anor i Våxtorp, Åsenhöga
fm mm mm fm m Karin Knutsdotters anor i Reftele
mf ff ff m Anna Margareta Pilgrens anor från Småland
mf mf ff m Lusse Jönsdotters anor i Hillarp, Munka-Ljungby utökade
mf mf fm mm ff Isak Larssons död i Hyllinge, VÄstra Broby
mf mf fm mm m Tyre Jönsdotters föräldrar i Västra Broby
mf mf mf fm Kerstin Esbjörnsdotters anor i Agunnaryd
mf mf mf mm mf Sven Jonsson och Kerstin Olofsdotters vigsel i Agunnaryd
mf mm ff f Nils Olssons anor i Stanstorp, Nevishög
mm ff fm ff f Jeppa Nilssons hustrus namn i Krapparp, Brunnby
mm ff fm fm Boel Jönsdotters föräldrar och farföräldrar i Skättekärr, Brunnby
mm mf mf mm ff/mm mf mm fm mm f Sven Olssons f i Smedjeryd, Våxtorp
mm mf mm mf mf Sven Jeppssons f i Toboda, Våxtorp
mm mf mm mf mm Lussa Bengtsdotters födelse och föräldrar i Skromered, Våxtorp
mm mf mm mm mf Sven Perssons död i Menlösa, Våxtorp
mm mm ff mf Sven Nilssons anor i Hjärnarp
mm mm mm ff Tyke Jönssons anor i Hjärnarp
Laddar...