Charlotta Maria Strandberg

(ff fm)  (Antavla)

Blev 83 år.

Far:Nils Peter* Strandborg (1822 - 1892)
Mor:Sofia* Ulrika Vilhelmina Hedberg (1831 - 1891)

Född:1854-02-28 Rosenlund, Mörarp (M) 1) 1854
Februari 28 föddes och 5/3 döptes Charlotta Maria
Föräldrar: Skomakaregesällen Nils Peter Strandborg och dess hustru Sofia Hedberg i Rosenlund
Susc. Kusken Anders Nilssons vid Hyllinge hustru Kjersti; Test. Snickaren Olof Nilsson i Benarp o Skräddaren Ola Johansson i Wedby.
Döpt:1854-03-05 Mörarp (M) 1)
Bosatt:1867 Benarp nr 2, Benarp, Mörarp (M) 2)
Bosatt:1872 Lydestad nr 2, Lydestad, Mörarp (M) 3)
Bosatt:1873 Rosenlund, Mörarp (M) 4)
Bosatt:1881-11-15 Höghult, Välinge (M) 5) Från Mörarp
Bosatt:1901-11-07 Härninge nr 2, Härninge, Ausås (L) 6)
Bosatt:1921-12-17 Fasanen 8, Ängelholm (L) 7)
Bosatt:1934-11-27 Fabriksområdet övre, Höganäs (M) 8) Flyttade till sin dotter Hilma Augusta Rosengren, född Andersson.
Död:1937-11-03 Fabriksområdet övre, Höganäs (M) 9) 1937
Nov. 3 dog Charlotta Maria Andersson f. Strandberg, änka, Fabr. o. ö.
Dödsorsak: Bronkopneumonia
Begravd nov. 8 Jordfäst o begr i Ausås enl. avis 8/11 37
Begravd:1937-11-08 Ausås (L) 9)
Bouppteckning:1938-01-07 Höganäs (M) 10) År 1938 den 7 januari förrättades bouppteckning efter änkan Charlotta
Maria Andersson i Höganäs stad, vilken född den 28 februari 1854, avled
den 3 november 1937 och såsom arvingar efterlämnat:

1/ Dottern änkan Hilma Rosengren i Höganäs, myndig, personligen närvarande.
2/ Sonen Alfred Andersson i Höganäs, myndig, personligen närvarande.
3/ Sonen Carl Lindholm i Ängelholm, personligen närvarande.
4/ Dottern Emma Levin i New-York, U.S.A. myndig, personligen närvarande.
5/ Sonen Ernst Andersson i Höganäs, myndig, personligen närvarande.
6/ Dottern Ester Hildegard Andersson i Hälsingborg, är till bouppteck-
mingen [sic!] kallad men har icke infunnit sig.
7/ Sonen Wilhelm Strandborg, vistas å utrikes känd ort.
8/ Dottern Klara Andersson, vistas å utrikes känd ort.
9/ Avlidna dottern Hedvig Lindbergs barn:
1) Irma Benzon, vistas å utrikes känd ort.
2) Signe Lindberg, vistas å utrikes känd ort.
3) Dagmar Lindberg, vistas å utrikes känd ort.
4) Elsy Lindberg, vistas å utrikes känd ort.
5) Mae Lindberg, vistas å utrikes känd ort.
Till godman för utrikesvistande Wilhelm Strandborg, Klara Andersson
Irma Bentzon, Signe Lindberg, Dagmar Lindberg, Elsy Lindberg och Mae
Lindberg föreslås arbetaren Artur Tuvesson i Höganäs vilken är närva-
rande vid bouppteckningen.
Boet uppgives under edlig förpliktelse av dottern Hilma Rosengren
och upptecknas och värderas sålunda.
Tillgångar.
Kontant i hemmet vid dödsfallet kr. 139:-
Möbler: 1 st. säng, 1 st. byrå kr. 8:-
1 st. soffa, 1 st. bort kr. 5:
3 st. stolar, 1 st. gundstol kr. 6:- 19:-
Linne: 8 st. lakan kr. 8:-
2 st. borddukar, 4 st. mindre dukar kr. 4:-
2 st. örngott, 6 st. handdukar kr. 2:50 14:50
Den avlidnas garderob upptages till 10:-
Sängkläder upptages till 5:-
Diverse husgerådsaker och porslin 5:-
Summa kronor tillgångar 191:50

Avgående poster och skuld.
Begravningskostnader enligt räkning kr. 150:-

Dottern Hilma Rosengren och Carl Lindhilm som
under de sista åren underhållit, passat och vårdat
modern för hennes pension kr. 22:50 i månaden och av
dessa kr. 22 och 50 öre i månaden avsatt de i bo-
uppteckningen upptagna kontanta medlen 138:-kr.
begär för sitt arbete och underhåll av modern
100:-kr om året räknat för de tre sista åren
eller kronor 300:- 450:-
Alltså utvisar boet brist med kronor 258:50

Att boet blivit av mig i allo riktigt uppgivet och att ej
något blivit med min vilja och vetskap utelämnat samt att mig veterligen
ej något blivit av den avligna under hennes tio sista levnadsår
bortgivet till arvinge eller testamentstagare betygar jag under edlig
förpliktelse.
Höganäs den 7 januari 1938
Hilma Rosengren

Familj med Peter Olof Andersson (1843 - 1920)   (Familjeöversikt)

Lysning:1874-12-06 Mörarp (M) 11)
Lysning:1874-12-13 Mörarp (M) 11)
Lysning:1874-12-20 Mörarp (M) 11)
Vigsel:1874-12-26 Mörarp (M) 11)Nr 8 å 1874

Undertecknad anhåller hos Pastors-Embetet uti Mörarps församling att lysning till äktenskap för mig och Chrlotta Maria Strandborg må blifva afkunnad uti Mörarps Kyrka första gången Söndagen den 6 December år 1874

Peter Olof Andersson [underskrift]

Undertecknad Brudens fader och laglige Giftoman samtycker till hörofvan sökta äktenskap emellan henne och Smeden Peter Olof Andersson

N P Strandborg [underskrift]

Att Contrahenterne Peter Olof Andersson och Charl. M. Strandborg i anseende till slägt eller svågerskap, förlofning med andra, vederbörandes samtycke, laga ålder, afvittring, samt behörigt vittnesbörd äro hinderslöse att träda med hvarannan i äktenskap, sådant försäkras af oss såsom en känd och vittnad sak, för följderna hvaraf vi oss ansvar efter lag ikläda;

Kropp d. 4 Decem. 1874.
N.P. Strandborg [underskrift]
Pehr Svensson [underskrift]

Mannen:
Född d. 11/10 1843 uti Wälluf
Frägd: god
Nattvardsgång: oförhindrad
Förut Trolofvad. Skiljobref d 23/9 1874
Afvittring: d. 30 Okt. 1874
Bouppteckning förrättades s:d: af Anders Persson i Mörarp och uppvisades vid Luggude Domstol d 3/11 1874
Mantalsskrifven å Rosenlund p: 4
Lÿstes söndagarne d. 6, 13, 20 dec 1874


Vigde d. 26 dec 1874

Barn:
Hilma Augusta Andersson (1873 - 1958)
Alfred Andersson (1874 - 1958)
Karl Sigfrid Lindholm (1877 - 1950)
Emma Petrina Andersson (1879 - 1960)
Hulda Emilia Andersson (1881 - 1881)
Ernst* Harald Andersson (1882 - 1956)
Otto Wilhem Andersson (1885 - )
Klara Theresia Andersson (1887 - 1970)
Hilding Mauritz Andersson (1889 - 1889)
Hedvig Alfrida Andersson (1889 - 1889)
Esther Hildegard Andersson (1892 - 1960)
Ejnar Julius Andersson (1894 - 1895)
Hilding Mauritz Andersson (1894 - 1895)
Hedvig Ingeborg Andersson (1896 - 1936)
Noteringar:

Även Strandborg

Källor:
1) Mörarp C:4 sid 98
2) Mörarp AI:10 (1866-1870) Bild 89 / sid 97 (AID: v107383.b89.s97, NAD: SE/LLA/13274)
3) Mörarp AI:11 (1871-1875) Bild 111 / sid 120 (AID: v107384.b111.s120, NAD: SE/LLA/13274)
4) Mörarp AI:11 (1871-1875) Bild 9 / sid 7 (AID: v107384.b9.s7, NAD: SE/LLA/13274)
5) Välinge AI:15 (1881-1885) Bild 225 / sid 217 (AID: v107492.b225.s217, NAD: SE/LLA/13465)
6) Ausås AIIa:2 sid 243
7) Ängelholm A IIa:10 sid 1261
8) Höganäs AIIa:17 sid 622
9) Höganäs FI:4 (1922-1941) Bild 1400 / sid 134 (AID: v360759.b1400.s134, NAD: SE/LLA/13176)
10) Luggude häradsrätt FIIa:200 (1938-1938) Bild 50 / sid 2 (AID: v555903.b50.s2, NAD: SE/LLA/10042)
11) Mörarp EI:3 (1863-1893) Bild 40 (AID: v107400.b40, NAD: SE/LLA/13274)

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-11-01, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)