Told Andersson

(mf ff mf mf fm ff f och mf ff mm mf ff fm ff och mf ff mm mm mm mm ff)

Känd i Tranekärr 1606-1646.

Far: Anders Olsson
Mor: Nn Tolfsdotter?
Trovärdighet

Familj med okänd
Barn
Anders Toldsson
Nils Toldsson ( - >1672)
Sönne Toldsson ( - <1679)
Sven Toldsson (<1610 - <1688)
Per Toldsson (~1618 - 1701)

Noteringar

Troligen släkt med den Toelff som nämns i Krabbes jordebok1524 som boende i Tranekärr. Kan vara hans farfar/morfar, eller ytterligare en generation.


Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1615 - Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1618:
Toll i Thranekier giffuitt thill hoßbondhold aff
Siette parthenn aff denn gaard [han] pa boer
Källa: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284053,55362012


Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1615 - Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1618


Sagefald Philippi Jacobi dag 1616 Philippi Jacobi dag 1617
Tholl i Thrannekier giffuitt for
Een Wlendigh seddell, som hannd
Bleff ahngiffuenn forre.
Pendinge 1 daller


Källa: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284053,55362143


Länsräkenskaperna 1623:
Told Andersön i Trannekier affrennit for
slagsmaall hand giorde med Olle Thurs:
i Trönnebiergh,Troligen släkt med den Toelff som nämns i Krabbes jordebok1524 som boende i Tranekärr. Kan vara hans farfar/morfar, eller ytterligare en generation.


Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1615 - Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1618:
Toll i Thranekier giffuitt thill hoßbondhold aff
Siette parthenn aff denn gaard [han] pa boer
Källa: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284053,55362012


Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1615 - Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1618


Sagefald Philippi Jacobi dag 1616 Philippi Jacobi dag 1617
Tholl i Thrannekier giffuitt for
Een Wlendigh seddell, som hannd
Bleff ahngiffuenn forre.
Pendinge 1 daller


Källa: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284053,55362143


Länsräkenskaperna 1623:
Told Andersön i Trannekier affrennit for
slagsmaall hand giorde med Olle Thurs:
i Trönnebiergh,Troligen släkt med den Toelff som nämns i Krabbes jordebok1524 som boende i Tranekärr. Kan vara hans farfar/morfar, eller ytterligare en generation.


Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1615 - Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1618:
Toll i Thranekier giffuitt thill hoßbondhold aff
Siette parthenn aff denn gaard [han] pa boer
Källa: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284053,55362012


Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1615 - Helsingborg. A. Regnskaber Skåne 1618


Sagefald Philippi Jacobi dag 1616 Philippi Jacobi dag 1617
Tholl i Thrannekier giffuitt for
Een Wlendigh seddell, som hannd
Bleff ahngiffuenn forre.
Pendinge 1 daller


Källa: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284053,55362143


Länsräkenskaperna 1623:
Told Andersön i Trannekier affrennit for
slagsmaall hand giorde med Olle Thurs:
i Trönnebiergh

Senast ändrad: 2016-12-25, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...