Sven Andersson

(ff mf mm mm mf f)

Levde i Björsamåla, Almundsryd (G).


Familj med Kirstin
Barn
Gerton Svensson (~1679 - 1734)
Lars Svensson (~1679 - 1759)
Anders Svensson (~1686 - 1766)

Noteringar

Roterings- och utskrivningslängd 1682


Biörßamåhla Lars And: Swen Andersson


Källa: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/45 (1682), bildid: A0054893_00757


Björsmåla 1696
Sven ibid
h Kirstin
Jons
Giertorn
Inga inh: g.


Domkapitlet i Växjö FII:13 (1695-1699) Bild 51 / sid 47 (AID: v42025.b51.s47, NAD: SE/VALA/00507)
Kinnevalds häradsrätt 1736-06-07


¿30


Anders Swenßon i Biörsamåla tillika fullmächtig för sin
Broder Lars i Loberget och bägge förmyndare för deras
Broderson Jonas Giertonson i Hönshylte efter utwär-
kad Stämning till Jonas Giertonßons moder Enkian hu-
strun Annicka Johansdotter i Hönshylte och hennes tillkom-
mande man Skogwacktaren Wäl:d Jöns Wittbom påstår
att Jonas må inrymmas så mycket honom efter Lag och
Kongl. förordningar tillkommer uti Hönshylte SKattejord 3/8.
Skogswaktaren begiär upskof, efter han fått Stämning
allenast på tredie weckan för Tinget och således intet haft
nuderum i Laga tid sökia vice versa stämning till den
ena förmyndaren Lars Swenßon utom Lagsagan boende.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:6 (1729-1740) Bild 902 / sid 1789 (AID: v464876a.b902.s1789, NAD: SE/VALA/01552)
Lars Andersson i Björsamåla är förmyndare för ett barn efter en avliden Gerton Andersson i Karsamåla
Kinnevalds häradsrätt AIa:4 (1698-1716) Bild 320 / sid 57 (AID: v393337.b320.s57, NAD: SE/VALA/01552)

Senast ändrad: 2017-02-12

Laddar...