Sven Andersson Lundqvist

(mm fm fm f)

Skomakare, Husman. Blev 74 år.

Far: Andreas Lundqvist (~1739 - 1805)
Mor: Cicilia Åberg (1745 - 1812)
Född 1776-08-12 Bräcke nr 11 (Sverigehusen), Bräcke, Brunnby (M) 1a) 1776
Aug d 12 föddes
Dom 11 Trin: döptes
Anders Lunquist och Sissilia Åbergs son Sven i Bräcke
Susceptri: Pernilla Möller wat:möllan. Testium Truls Kullenberg, Rasmus Olson, Anna Adamsdotter, Hanna Petersdotter
Döpt 1776-08-18 Brunnby (M) 1a)
Död 1851-01-26 Bräcke nr 11 (Sverigehusen), Bräcke, Brunnby (M) 2) 1851
26 dog Torparen Sven Andersson Lundquist på No 10 Bräcke
Dödsorsak: ålderdom
74 år 6 månader 14 dagar
Bouppteckning 1851-02-19 3) År 1851 den 19 Februarij, instälde sig undertecknaden, för
att efter anmodan och med biträde af tillkallade wer-
deringsmenn, föra Mjölnaren Johannes Nilsson i Bräcke
samt Torparen Ola Pettersson i Swergeshus, förätta laga
bouppteckning efter afl: förra Torparen Swen Andreas-
Lunqwist i så kallad Swergeshus; som med döden
derstädes afled den 26te Januarij 1851. Och efter sig läm-
nade Jemte derwarande Encka Boel EricksDotter följande
bröstarwingar, nem: mÿndige sonen Johannes Svensson
i Nyhamn, samt myndige sonen Anders Swensson i Lerhamn
Dotrarne Karna gift med Åboen Lars Tuwason i Wälinge,
afl: Doteren Secilja waritt gift med fiskaren P Jönsson
Brant på Mölle, som efter sig Lämnade 2ne gossebarn, samt
4ra flickobarn alla omÿndige, warföre fadren Petter Jönsson
Brant, föreslås Enl: Lag, warda sine barns förmyndare
äfwen Doteren Anna, gift med Torparen Swen Swensson
på Kulla, Dotteren Elna gift med Fiskaren Petter L Fisk på
Arilsläge, Dottren Olu gift med fiskaren Anders Bengtsson
på Arilsläge, Dottren Magreta gift med Torparen Hans Påhls-
son på Skättett och som alla wore närwarande föratt bewaka
deras härefråga waranderätt, med undantag af omnemde Torpp
Lars Tuwasson. Bemelte Encka kommer att uppgiwa qwar-
låtenskapen, och åtwarnades altså att redeligen, och på
sitt samwete uppgiwa det samma. Så att hon kan det
med Ed fästa om så artundas, warefter upptecknades
och werderades i den ordning som följer neml:

Vigsel1800-01-06 Brunnby (M) 1b) 1799 d: 6 Oct: Lystes för dr: Swen Lunqvist i Bräcke och Pigan Boel Ericsdoter i Lerhamn. Wigdes d: 6 Januarü
Barn
Johannes Svensson (1800 - 1890)
Karna Svensdotter (1802 - )
Sissela (Cecilia) Svensdotter (1805 - 1849)
Anna Svensdotter (1808 - )
Elna Svensdotter (1810 - )
Olu Svensdotter Lundqvist (1813 - 1865)
Margareta Svensdotter (1815 - 1890)
Anders Svensson Lundqvist (1818 - 1884)

Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...