Stina Andersdotter

Blev 59 år.

Far: Anders Olofsson (1742 - 1816)
Mor: Ingrid Arvidsdotter (1753 - 1828)
Född 1780-01-11 Svenö, Kävsjö (F) 1)
Bosatt 1796 Värnamo (F) 1)
Bosatt 1809-12-14 Bröttjestad Dragontorp, Bröttjestad, Bredaryd (F) 2) d 14 dec. hustru Stina Andersdotter ifrån Svenö till Bredary socken och Brötjesta
Bosatt 1813 Kävsjö (F) 3)
Bosatt 1815 Åker (F) 4)
Död 1839-02-15 Messebergs Soldattorp nr 103, Mässeberg, Åker (F) 5) 1839
den 15 [februari] afled hustru Stina Andersdotter fr. Messebergs sold. torp och begrafdes den 24 ejusdem 59 år 1 månad 4 dagar av tärande sjukdom
Begravd 1839-02-24 Åker (F) 5)
Bouppteckning 1839-05-11 Åker (F) 6) 1839 den 11 Maij instälde sig underteknade på
Sölade torpet Jonsbo under Messeberg på där om
jord anhålan söldaten Carl Kling där
städes för att Boförteckning uprätta efter
des hustru i Lifstiden Stina Anders dotter
som med döden af lede den 15. februarj siste ledet
och efter sig lämnade en son Petter 17 år
och en dotter med första giftet Britta Jons dotter
gift med soldaten Mattes Hai på
Malsbo och til den omyndiges för myndre före
slos Anders Nilsson i Mässeberg som war vid til
fälet när warande änkio mannen före warnades att
ved edh för bindelse ägen domen redligen
upp gifva så den der ved dödes timen befans
Boförteckningen före togs och befans som följer

Lysning1808-11-09 Kävsjö (F) 7a) 1808
d. 9 nov. instälde sig Dragonen Jon Neij och pigan Stina Andersdotter den förre ifrån Brötjestad i Bredary socken och den senare ifrån Svenö i Käfsiö sochn, och med dem woro Pigans Broder Peter Anderson i Svenö: deßa begärde lysning til ägtenskap hwaremot pigans broder
Samtyckte. som inga lag: hinder upstodo komer deras tilltänkta äktenskap
at kungöras
Barn
Brita Jonsdotter (1810 - 1888)

Lysning1815-12-03 Kävsjö (F) 7b)
Lysning1815-12-10 Kävsjö (F) 7b)
Lysning1815-12-17 Kävsjö (F) 7b)
Barn
Petter Kling (1815 - 1820)
Petter Carlsson Kling (1823 - )

Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...