Signe Elisabet Lax

(fm mm)

Poststationsföreståndare. Blev 82 år.

Far: Johan Svensson Lax (1850 - 1936)
Mor: Inga Maria* Mattisdotter (1853 - 1931)
Döpt 1880-02-11 
 Åsenhöga (F) 1.1)
Född 1880-02-11 
 Soldattorpet nr 131, Hyltan, Åsenhöga (F) 1.1)
1880
Februari 11 föddes och 12 döptes Signe Elisabeth
Föräldrar:
Soldat Johan Svensson Lax
och Inga Maria Mattisdotter på SOld. Torp und Hyltan fol. 50
Dopvittnen: Herr J. G. Broberg i Åsenhöga hustru Elin Magnisdotter i Hyltan pig Ida Charlotta Petersdotter i Ekhult.
Bosatt 1889-11-28 
 Marieholms bruk, Åsenhöga (F) 2.1)
Död 1962-09-18 
 Marieholms bruk, Åsenhöga (F) 3)
Dödsorsak: Haemorohagia cerebri (blödning i Stora hjärnan)
Bouppteckning 1962-12-20 
 Marieholms bruk, Åsenhöga (F) 4)
Bouppteckning.

År 1962 den 20 dec. förrättades av undertecknade gode män
bouppteckning efter Poststationsföreståndarinnan Signe
Elisabeth Lax från Marieholms Bruk i Åsenhöga församling,
vilken född den 11 febr. 1880 och som avlidit den 18 sept.
1962 efterlämnade såsom dödsbodelägare:
A. Avlidna systern Hulda Sjömans barn:
1. Redaktör Harry Sjöman, Värnamo
2. Annonskonsulent Gustav Sjöman, Jönköping
3. Barnavårdsassistent Brita Sjöman, Stockholm

Vid förrättningen voro Harry Sjöman och Brita Sjöman
personligen närvarande. Den förstnämde företrädde jämväl
sin broder Gustav Sjöman enligt fullmakt.
Boet uppgavs av Brita Sjöman samt antecknades och värde-
rades i följande ordning:
Tillgångar:
Kontanter vid dödsfallet 92:25
Innestående i Postsparbanken bok nr 305442 ser 4 1.100:--
Återbäring från Konsum 42:15
Insats i Konsum 150:--
Överskjutande skatt 214:--
3 st. Svenska Statens Premieobligationer nom. 150:--
Matsilver 30:--
Glas och porslin 40:--
Köksutensilier 25:--
Gångkläder 25:--
Sängkläder till en bädd 25:--
Gardiner, mattor m.m. 50:--
El. armatur 20:--
Div. äldre möbler 50:--
Diverse annat 20:--
Pension 127:--
-------
Summa tillgångar 2.160:40

Avgående poster:
Begravningskostnader 1.361:40
Gravsten 150:--
Bouppteckningskostnad 30:-- 1.541:40

Boets behållning 619:--

Att mina uppgifter till bouppteckningen äro i allo
riktiga och att ej något är med vilja och vetskap ute-
lämnat samt att den avlidna icke mig veterligt till
arvinge eller testamenttagare bortgivit egendo för vil-
ken skatteskyldighet inträtt vid dödsfallet eller dess-
förinnan från och med den 1 jan. 1955 eller för vilken
skattskyldighet under samma tid skulle ha inträtt där-
est egendomen uppgått till skattepliktigt belopp, även-
som att ej heller annat i 19 ¿ arvsskatteförordningen
avsett tidigare förvärv eller i samma ¿ omnämnd utfästel-
se om gåva förekommit, försäkras under edlig förpliktelse.
Brita Sjöman

Att allt blivit rätteligen antecknat och tillgångarna
efter bästa förstånd värderade, intyga undertecknade
gode män.

Marieholmsbruk som ovan
O. Lindetorp H. Sjöberg

Vid förättningen närvarande:
Harry Sjöman

Familj med NN Grunditz
Vigsel 
Barn
Nils* Malte Esaias Kallman (1905 - 1980)

Familj med okänd
Barn
Ellen* Maria Kallman (1915 - 2002)


Noteringar

I husförhöret 1885-1894 står det
genomgått folkskolans läroämnen och bett 6/12 94 att få läsa i Åker


I husförhöret 1895-1899 står det
Confirmd o.t. H. Nattvard admitterad d. 14 o 15 april 95 uti Åker
Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2017-09-19, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...