Samuel Assarsson Söllberg

(fm mm mf fm mf)  (Antavla)

Ryttare Sölje. Blev ca 56 år.

Far:Assar Clemetsson ( - >1708)
Mor:Elisabeth Zachrisdotter (~1665 - 1713)

Född:omkring 1684-08-24 Hemmershult, Fryele (F) 1)
Död:1740-09-09 Sölje Soldattorp, Sölje, Fryele (F) 1)1740
Rÿttaren Samuel Sölfberg blef död d. 9 Sept: och begrofs d. 21
56 år 16 dagar gammal
Begravd:1740-09-21 Fryele (F) 1)

Familj med Elin Jonsdotter (~1686 - 1756)   (Familjeöversikt)

Vigsel:1706-12-28 Fryele (F) 2) 1706
D 28 December Copulerades d Samuel Assarson och Pigan Elin Jonsdr ifrån Hemmershult och [Söllie]

Barn:
Anna Samuelsdotter (1707 - )
Assar Samuelsson (1712 - )
Lisabet Samuelsson (1714 - )
Elin Samuelsdotter (1718 - )
Catharina Samuelsdotter (1720 - 1787)
Nils Samuelsson (1725 - )
Noteringar:

Ösbo häradsrätt (GHA) 1722-09-07, ¿15


Ryttaren Samuel Assarsson, stämt Nils Michel-
ßon i Markåhs, att bewisa med hwad rätt
haa innehafwer 1/4 Skattejord i Hemmershult
Swaranden företeer denna häradzRättz fa-
ste bref på bemälte fierding Daterat d 27
Januarii 1715, derwid han sig håller. Kiäran-
den utlåter sig att som han spört deß
fader ryttaren Aßar Clemetsson som blef
fången wid Pultava 1709 wara i lifwe
ock på hemwägen, så begiärer han Dila-
tion i saken, hwilket bewilljas.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:601 (1722-1722) Bild 830 / sid 79 (AID: v324006.b830.s79, NAD: SE/VALA/0382503)


Östbo häradsrätt (GHA) 1723-09-18, ¿59


Samma dag förlicktes Ryttaren Samuel
Assarsson i SÖlje, å egna och sine medwarf-
wingars wägnar som fullmechtig, med
Nils Michelßon i Markåhs således att
den senare gifwer den förra och deß arf-
wingar Trettijo Dr sm d 25 huius
i Hörle såsom wängåfwa på 1/4 Skatte-
rättigheet och mundering i Hemmershult
Nils Michelßon kiöpt af afledne Länßman
Jonas Torson, och sedermehra fådt denna
häradsRÄttens Skiötebref på; Skohlan-
des Samuel Asserson och deß medarf-
wingar alldrig mera klandra på bem:te
fierding, utan Nils Michelßon och deß
arfwingar, den samma oqwalt få
behålla, hwarwid Rätten låter bero.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:612 (1723-1723) Bild 790 / sid 76 (AID: v324007.b790.s76, NAD: SE/VALA/0382503)


Se:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:612 (1723-1723) Bild 790 / sid 76 (AID: v324007.b790.s76, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:612 (1723-1723) Bild 850 / sid 82 (AID: v324007.b850.s82, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


Smålands Kavalleriregemente, Jönköpings Kompani nr 69
Söllie
Samuel Sölberg
är barnfödd uti Jönkiöpingz
Lähn och fryle sochen, an-
tagen till Rÿttare uti Sept.
Månad 1709 25 åhr gammal
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/843 (1710), bildid: A0028859_00237


1712
Commenderat till Carlshambn
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/844 (1712), bildid: A0028860_00186


1740
Karlen siuk hemma, gl: odugl: har ????
tient sedan 1709. begiär underhåldh för des
fattigdoms och fådt [afsked] d kong: may:ts
tienst, bewiljas vacant.


Källa: Generalmönsterrullor - Smålands husarregemente 850 (1740-1740) Bild 2380 (AID: v376332.b2380, NAD: SE/KrA/0023)

Källor:
1) Fryele C:2 (1739-1784) Bild 140 / sid 271 (AID: v33790.b140.s271, NAD: SE/VALA/00086)
2) Fryele C:1 sid 15

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2017-04-24, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)