Peter Olof Andersson

(ff ff)

Smedmästare. Blev 76 år.

Far: Andreas Persson (1804 - 1868)
Mor: Pernilla Henriksdotter (1817 - 1901)
Född 1843-10-11 Påarp, Välluv (M) 1) Pig Anna Pers Dotter i Welluf bar barnet till dopet Faddrar Dreng Jöns Persson och Pig Elna Pers Dotter i Råus.
Döpt 1843-10-15 Välluv (M) 1)
Bosatt 1852 Ramlösa nr 7, Välluv (M) 2)
Bosatt 1859 Välluv nr 6, Välluv, Välluv (M) 3) Från Östra Ramlösa nr 4
Bosatt 1861-11-07 Lydestads Benarp nr 2, Benarp, Mörarp (M) 4) 5) No 11
Smedlärlingen Peter Olof Andersson fr Vällufs Sn
Född den 11 Oktober år 1844 i WÄlluf af Malmöhus län
Föräldrar Andreas Persson och Pernilla Henriksd:r
som, wid den flyttandes födelse, tillhörde nämnde
församling af Malmöhuls Län. Flyttar nu till
Mörarp af Malmöhuls Län.
Läser innantill och utantill: Luthers Cateches [?]
Förklaringen deraf [? ] med Bibelspråk
Förstår Salighetsläran -
Nattwardsgång sednast den 25 Augusti d. å
Bewistat förhår i år
Till frejden oklandrad

Afskedsbetyg från förre husbonden uppwist
Till äktenskap underårig
Haft Skydds-koppor, är fulst arbetsför
Mantalsskrifwen för läpande året i No 6 Välluf
Attestaras af Wälluf den 25 Oktober 1861
afl: d: 7/11 1861
Mörarp p. 83
Bosatt 1865 Hjortshög nr 10, Hjortshög, Kropp (M) 6)
Bosatt 1868 Mörarp nr 3, Mörarp, Mörarp (M) 7) Från Hjortshög nr 10, Kropp
Bosatt 1871 Rosenlund, Mörarp (M) 8a)
Bosatt 1881-11-15 Höghult, Välinge (M) 9) 10) N:o 42 Flyttnignsbewis Fol. 14

Smeden Peter Olof Andersson
på Rosenlund.
född år 1843 /Fyratiotre/ den 11 Oktober
i Wällufs förs:g af Malmöhus län
uti äktenskap genom vigsel den 26 December 1874
/Sjuttiofyra/ med hosattesterade Charlotta Ma-
ria Strandborg,
har haft skyddskoppor,
Läser innantill rent
Christendomskunskap antaglig
Bewistat förhör här
Han är till h.h. nattward oförhindrad
och
eger medborgerligt förtroende

Afflyttar nu till Wälinge förs:g af Malmöhus län
före mantalsskrifningen här till nästa år
Betygas Mörarps församling af Malmöhus län
den 24 Oktober 1881 (Åttioett)
Bosatt 1901-11-07 Härninge nr 2, Härninge, Ausås (L) 11)
Död 1920-09-26 Härninge nr 2, Härninge, Ausås (L) 12) 1920
Sept 26 dog Peter Olof Andersson, smed i Härninge nr 2
Dödsorsak: Kronisk magsjukdom
Begravd 1920 okt 3
Begravd 1920-10-03 Ausås (L) 12)
Bouppteckning 1920-10-16 Ausås (L) 13) År 1920 den 16 oktober förättades av undertecknade boupp-
teckning efter Smedmästaren Petter Olov Andersson å No 2
Härninge, vilken avlidit den 27 sistlidne september och efter-
lämnat följande sterbhusdelägare, till detta sammanträde kallade.
Änkan Charlotta Andersson;
Dottern Hilma Augusta, gift med Axel Julius Rosengren, Höganäs;
Sonen Alfred Andersson, Höganäs;
Sonen Karl Sigfrid Lindholm, Ängelholm;
Dottern Emma Petrina, vistande i Amerika;
Sonen Ernst Harald Andersson, Höganäs;
Sonen Otto Vilhelm Andersson, vistande i Amerika;
Dottern Klara Teresia, vistande i Amerika;
Dottern Ester Hildegard.
Dottern Hedvig Ingeborg, gift med Idoff Lindberg, Errarp.
Änkan, som haft vård om dödsboet, uppgav detta under edsplikt,
som följer.

Förlovadmellan 1868 och 1874  8b)
Skild1874-09-23  8b) Trolofvad med Pet. Olof Andersson, härnedan
Skiljobref förevist af 23/9 74

Lysning1874-12-06 Mörarp (M) 14)
Lysning1874-12-13 Mörarp (M) 14)
Lysning1874-12-20 Mörarp (M) 14)
Vigsel1874-12-26 Mörarp (M) 14) Nr 8 å 1874

Undertecknad anhåller hos Pastors-Embetet uti Mörarps församling att lysning till äktenskap för mig och Chrlotta Maria Strandborg må blifva afkunnad uti Mörarps Kyrka första gången Söndagen den 6 December år 1874

Peter Olof Andersson [underskrift]

Undertecknad Brudens fader och laglige Giftoman samtycker till hörofvan sökta äktenskap emellan henne och Smeden Peter Olof Andersson

N P Strandborg [underskrift]

Att Contrahenterne Peter Olof Andersson och Charl. M. Strandborg i anseende till slägt eller svågerskap, förlofning med andra, vederbörandes samtycke, laga ålder, afvittring, samt behörigt vittnesbörd äro hinderslöse att träda med hvarannan i äktenskap, sådant försäkras af oss såsom en känd och vittnad sak, för följderna hvaraf vi oss ansvar efter lag ikläda;

Kropp d. 4 Decem. 1874.
N.P. Strandborg [underskrift]
Pehr Svensson [underskrift]

Mannen:
Född d. 11/10 1843 uti Wälluf
Frägd: god
Nattvardsgång: oförhindrad
Förut Trolofvad. Skiljobref d 23/9 1874
Afvittring: d. 30 Okt. 1874
Bouppteckning förrättades s:d: af Anders Persson i Mörarp och uppvisades vid Luggude Domstol d 3/11 1874
Mantalsskrifven å Rosenlund p: 4
Lÿstes söndagarne d. 6, 13, 20 dec 1874


Vigde d. 26 dec 1874
Barn
Hilma Augusta Andersson (1873 - 1958)
Alfred Andersson (1874 - 1958)
Karl Sigfrid Lindholm (1877 - 1950)
Emma Petrina Andersson (1879 - 1960)
Hulda Emilia Andersson (1881 - 1881)
Ernst* Harald Andersson (1882 - 1956)
Otto Wilhem Andersson (1885 - )
Klara Theresia Andersson (1887 - 1970)
Hedvig Alfrida Andersson (1889 - 1889)
Hilding Mauritz Andersson (1889 - 1889)
Esther Hildegard Andersson (1892 - 1960)
Ejnar Julius Andersson (1894 - 1895)
Hilding Mauritz Andersson (1894 - 1895)
Hedvig Ingeborg Andersson (1896 - 1936)

Noteringar

Föreslogs att få Kungliga patriotiska sällskapets medalj 1901-01-29 av K.B i Malm, arrendatorn A. Krüger, Höghult, Välinge.
19 tjänsteår


Medalj: Jeton


Källa: Register: Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer


Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2018-02-05

Laddar...