Peter Anundsson

(ff mf mf mm mm mm mm fm mm fm mf f)

Fogde i Dövå kungsgård, Munktorp.


Familj med Katarina
Barn
Magnus Petersson (kluven sköld)

Noteringar

Belagd 1318-44


SDHK-nummer: 2866
Utfärdandedatum: 13180415
Utfärdandeort: Dåvö
Utfärdare: Rangborg, dotter till östgötalagmannen Bengt.
Innehåll: Rangborg, dotter till östgötalagmannen Bengt, testamenterar sina gårdar i Svanshals till Riseberga kloster, med villkor att två själamässor i varje vecka, en för hennes förfäder och en för henne själv, ständigt skall firas samt medgiver att, i händelse hon själv skulle dö tidigare än nuvarande abbedissan Rangfrid, denna må till sin död för sin egen person uppbära inkomsten av den västra gården i nämnda Svanshals. Hon ger vidare penningar till dominikanbröderna i Skänninge och Kalmar och till kyrkorna i alla socknar där hon äger någon gård, för vilka gåvor gården Tyllinge i Tjust pantsätts. Till exekutorer utses biskoparna Karl i Linköping och Israel i Västerås samt Linköpings domkapitel. Till vittnen kallades vidare kyrkoherde Peter i Munktorp, Gerard, Nils, Andreas och Erik, präster, samt Peter, fogde i Davö, och Tore Jonsson.


SDHK-nummer: 5073
Utfärdandedatum: 13441121
Utfärdandeort: Munktorp
Utfärdare: Kung Magnus.
Innehåll: Kung Magnus tilldömer på rättartinget Ingevald i Taam och hans arvingar 14 örtugland i Övre och Yttre Sylta (nu Norrsylta och Sörsylta, Munktorps sn), vilka genom olaglig handel av Peter Anundsson, vars son Magnus Petersson nu lagt beslag på marken, frångått Ingevalds styvfader, fastän de tillhörde hans moder Katerina.

Senast ändrad: 2011-01-04

Laddar...