Peter Andersson

Blev 10 dagar.

Far: Anders Brandt (1739 - 1827)
Mor: Magdalena Sophia Lamé (1744 - 1815)
Född 1782-04-07 Brandenborg (Brandtborg), Åvarp nr 3, Åvarp, Höja (L) 1) 1782
April den 7 föddes och
den 13 döptes vice Corporalen
Brandts från Åvarps hus
och des hustrus Mag-
dalena Sophia Lames
gosse barn nomine Peter
modern är 34 år gammal
[död 11 dag g]
Rusthållaren i Mandal
Ola Pålssons hustru Hanna
bar barnet. Fadrar woro
Rusthållaren Bengt Påls-
son i Höja Jöns Pärsson i
Bonarp och Sven Nilsson
i Skörpinge samt pigorna
Olu Anders dotter, Boe
Pärs dr och Kerstina Pärsdotter
Död 1782-04-17 Brandenborg (Brandtborg), Åvarp nr 3, Åvarp, Höja (L) 1) 1782
april den 17 afled herr vice Corporal Brandts lilla son Peter

Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-07-16

Laddar...