Peter Andersson

(ff mm mm f)

Blev 62 år.

Född 1761 Rångedala (P) 1)
Död 1823-08-16 Torpet Bonäs, Grönadal, Tingsås (G) 1) 1823
Augusti 16. Torp. Gif. M. Peter Andersson ifr. Bonäs und: Grönadal
63 år av kolik
Bouppteckning 1823-08-25 Tingsås (G) 2) År 1823 den 25 Aug anstältes Bouptekning efter Petter Anders från torpet Bonäs under Gröndal, som aflidet den 16 i samma månad och lämnat efter sig Enkan Christina Carlsdr samt 7 styck. lefwande barn med henne, dottern Carin gift med Carl Swenson i Midingsbrote, son Anders sonen JOhannes, dessa underåriga; dotteren Christina 22 år, dotteren Anna, 18 år och dotteren Elin 13 år gammal, för dessa sistnemda 3ne omyndiga flickor, antecknas hemmansägaren Magnus Hindrickson i Gröndal, til förmyndare, hwilken nu alla närwarande at bewaka de omyndigas rätt.
Enkan tilsades at upgifwa Boet, samt det wid mannens dödstimme befants, hwilken uppgift fants på efterskrifna sätt nem.

Vigsel1793-11-12 Tingsås (G) 3) 1793
Midingstorp
Den 14. Octob. 1793 infanns sig med anhållan om lysning Contrahenterne Drängen Pehr Andersson ifrån Wästergöthland och Rångedahla församling, försedd med prästbevis dateradt Rångedahla den 18 Sept: 1793 och Pigan Christina Carlsdr från Midingstorp, beledsagad af sin fader Carl Månsson i Midingstorp som til detta giftemål sitt bifall lämnade. Wigdes den 12 November 1793
Barn
Karin Petersdotter (1794 - 1871)
Anders Petersson (1796 - )
Johannes Petersson (1799 - )
Christina Petersdotter (1801 - )
Anna Petersdotter (1804 - 1804)
Anna Petersdotter (1805 - )
Lars Petersson (1808 - )
Elin Petersdotter (1811 - )

Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...