Per Andersson

(mf mf mf mm ff)

Blev ca 60 år.

Far: Anders Jönsson ( - 1700)
Mor: Kirstin ( - 1706)
Född omkring 1668 Froafälle, Stenbrohult (G) 1)
Död 1728-02-17 Froafälle, Stenbrohult (G) 1) 1728
d 17 febr gamble man Pehr Anderßon i froafälle
född och upfödd ibm. Lefwat i stillhet och
en sacktmodig och gudfruchtig man warit nå-
get siukl: i 10 åhr af rosen och håld i siden
men nu sänglegat allenast 1 wecka.
aetas 60 åhr
[begravd] d 25 febr
Begravd 1728-02-25 Froafälle, Stenbrohult (G) 1)

Vigselomkring 1684  2)
Barn
Olof Persson (1704 - 1778)
Kerstin Persdotter (1707 - )
Anders Persson (1721 - 1722)

Noteringar

Allbo häradsrätt tinget 1720 d: 16 Junii
§52
Befallningzman Wälb:de Carl Blom, full-
mächtig för Bengdt Månßon i Ugnhult, klandrar
på den 1/8 i froafälle, som Pär Anderßon, Swen
Swenßon och Pär Anderßon ibidem kiöpt och af
Bengdt Broder Truls Månßon först warit såld, sampt sedan gådt
i åtskillige kiöp.
Swaranderna förklara sig icke kunna tillåta
Bengdt Månßon någon börd till Froafälle, efter
han icke klandrat förr än nu, fast Swarandens
kiöpå skedt 8 åhr sedan, påståendes bägge Börderna
Pär och dito Pär Anderßöner sig äga Börd till
Jorden, som skall tillhördt deras farfader;
hwilcket kärandefullmächtigen bestider, med
förmälande, att Jorden blifwit Tingskiött un-
der Bengdts fader Måns Tykeßon.
frågas, om några penningar äro tillstädes
att klandra med? Befallningzman Blom
swarar, att de kunna skaffas inom en månad
men påstår att Swaranderne måge bewisa,
att de gifwit meer än 160 D:r Sm:t, som
Bengdts Broder först sålde jorden.
Resolutio.
Såßom inga penningar wid Rätten tillbiudas,
eij heller bewisas huru stoor rätta kiöpeskillingen
är; altså kan Rätten inte tilldömma
käranden Bördlösen, före än wärckelig
lösen erläggas, och bewis om kiöpeskillingen
framskaffas.


Källa: Allbo häradsrätt (G) AIa:10 (1718-1722) Bild 3250 (AID: v464735.b3250, NAD: SE/VALA/01513)


Kat 1702
Froafälle
Bonden Per
hust Bengta
Källa: Domkapitlet i Växjö FII:14 (1699-1705) Bild 239 / sid 461 (AID: v41169.b239.s461, NAD: SE/VALA/00507)


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-03-11

Laddar...