Per Andersson Brandt

 (Antavla)

Blev minst 41 år.

Far:Anders Brandt

Född:omkring 1659 Mölleläge, Brunnby (M) 1)
Död:efter 1700 Mölleläge nr 5, Mölleläge, Brunnby (M) 2)

Familj med Gunella Andersdotter (~1644 - >1709)   (Familjeöversikt)


Barn:
Anders Persson Brandt (~1689 - 1769)
Noteringar:

Syne protokoll 1692
Anteckning på Krapperups Insockne
Gods J Brunby Sochn, huruleede
det nu finnes wara med huus
bebygdt och widh macht hållit och
finnes som föllier, nembl:


Mölle Leije
Per Brantz huus 9 rum, fattas
2 rum lofft 2:-


Syne protokoll 1702
Pehr Brandt är samme åbos nampn
har stadt 1685 af förra Fuhl-
mägt: Anders Nilsson emoth 2 D
16 (skillingar). Städje brefwit är
intet wid handen.
Ders landgille åhrl: Clarerat.


En länga i öster och wäster
stuga, Camer, Farstuga och Fähuus,
...
4 wäggerum Tack å 16 öre 2 :-:-
Har kålhage som de andre.

Källor:
1) Brunnby Katekismilängd 1698
2) Brunnby mantalslängd 1700

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-09-28, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)