Pål Andersson Brandt

Sockenskomakare. Blev 65 år.

Far: Andreas Andersson Brandt (1779 - 1831)
Mor: Pernilla Månsdotter (1779 - 1838)
Född 1806-07-26 Höja (L) 1)
Död 1872-02-01 Fjällastorp nr 1, Fjällastorp, Brunnby (M) 2)

Vigsel1838-11-13 Brunnby (M) 2) År 1838 den 23-dje September begärdes lysning till äktenskap för Sockenskomakaren Pål Andersson Brandt i Fjellastorp och från dess förre Man Nils Jönsson i Fjellastorp genom Lunds Högwördiga DomCapitels den 11 Juli 1832 skillnadsdom skiljdes Hustrun Bengta Nils dotter derstädes, hvilket sedan skriftligt intyg af wederbörande blifvit lemnadt att ingen qvarlåtenskap från hennes förre äktenskap befunnits, som kunnat komma hennes med Nils Jönsson aflade Son Jöns till godo, och på grund af nedanstående borgen bevisade: Att intet hinder för äktenskaps ingående imellan Sockenskomakaren Pål Andersson Brandt och frånskiljde Hustrun Bengta Nils dotter i Fjellastorp af slägtskap, skyldskap, swågerlag, vederbörligt samtycke afvittning m. m förefinnes warder af oss undertecknade vid ansvar efter lag härmed intygadt. Brundby d. 23 Sept. 1838. Påhl Anders Son Brandt Sven JönsSon Påhl mans son gusttaf Johansson [namnteckningar]
Barn
Nils Pålsson Brandt (1839 - 1898)
Elna Pålsdotter Brandt (1841 - 1904)
Anders Peter* Pålsson Brandt (1848 - 1888)
Johannes Pålsson Brandt (1852 - 1934)

Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-07-06

Laddar...