Olu Andersdotter

Blev ca 57 år.

Far: Anders Helgesson
Född omkring 1654 1)
Död 1711 Södåkra nr 2, Södåkra, Jonstorp (M) 2) död i pesten
Begravd 1711-07-10 Jonstorp (M) 2)

Barn
Bengta Jönsdotter
Kristina Jönsdotter
Truls Jonsson Kullenberg (1680 - 1740)

Noteringar

15 Octobr 1689 Continuerade tinget wijdare.
Clemmet Nilßon i Ingelstredh och Joan Jeppeßon i Södagra kärande till Swen Larßon i Ingelstredh [nr 2, min notis] för dhet han will förtränga dhem ifrån dheras skatterättigheet uthj dhen gårdh i Ingelstredh han uppåboor, begärandes blifwa medh dheras Rätt han hafda, och insinuerade dheras skrifteliga Jnlaga af d 1 octobr 1689, dheruthinnes dhe förmäla sigh hafwa een Skatterättigheet uthj Ingelstred gårdh som Rusthållaren Swen Larßon åboor, nem: 29 skepp: Jordh, hwilka dhe äro ..... sina barn tillhanda hålla, efter som Rusthållaren icke skall hafwa dher till någon Rätt eller Rättigheet.
Swaranden Swen Larsson Comparerade;
Clemmet Nilßon och Joan Jeppeßon blefwo med Swen Larßon wän: och wäl förlijkta, således att Swen Larßon skall gifwa till bem:ta Clemmet Nilßon och Joan Jeppeßon för dheßa 29 Skäpp: JOrdh, som är dheras hustrurs arfwelåtter i Skattegården Swen Larßon åboer, Tiugo Dr Smt, På 2ne terminer, half Parten förstkommande S. Johannis tijdh, och dhen andra halfparten S. Michaelis tijdh dher efter, huar uppå dhe taga hwar andra i handh, och låfwa Clemmet Nilßon och Joan Jeppeßon när dhe sina fullkom:a betalning som ofwanbemält är, bekommet, att gifwa Swen Larßon richtigt Sköthe, uppå samma dheras hustrurs försålda arfwelåter.
Luggude häradsrätt AIa:3 bild 119-120
Mtl 1684-1688 bor Klemmet Nilsson i Ingelsträde.


Kat 1698 bor en Hans Jönsson i Ingelsträde nr 8 som har styvbarnen Nils Klemmetsson och Bengta Klemmetsdotter. Han bor där även 1694. Enligt avskrifter över Ingelsträde från Kurt Bengtsson, har Hans Jönsson ett städsmålsbrev daterat 27 juli 1692. Clemmet lär ha dött mellan 1688-1692, och Hans Jönsson gift sig med hans änka, som heter Johanna Andersdotter som är hela 30 år äldre än Hans Jönsson. Hon är född ca 1640.
Möjigen är hon då syster med Jon Jeppssons hustru eftersom de hade arv i samma gård... NN Andersdotter isåfall, född ca 1654.
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-13

Laddar...