Olof Arvidsson

(mm mm mf mf mf ff)  (Antavla)

Bonde i Böske, Grevie (L).

Far:Arvid (Arild) Olufsen ( - 1641)

Död:mellan 1660 och 1662 Böske, Grevie (L) 1)

Familj med Thora ( - >1672)   (Familjeöversikt)


Barn:
Jöns Olsson ( - >1700)
Noteringar:

Böske 1626-58 (dkmtl). Han betalar år 1626 infestning med 30 daller för en fjärdepart i Böske gården (hlr). Han får år 1626 böta 7 dlr för han icke mötte upp på Rostendall för att låta utskriva sig som soldat (hlr). Han får år 1628-29 böta med 28 daler för ett lass ved som han av misstag tog från Niels Krogh i Båstad (hlr). Spindepenge 1629-30 (hlr). Enl. register 1634, har Olle i Bösket jord i Salpeter ladan (hlr). År 1641-42 betalar han stedsmål med 25 riksdaler för 1/4 gård i Böske, som hans moder upplät för honom, och samma år har han 3 vuxna ollonsvin i kongens skog i Tiarp. Pengeskatt 1637, Hjälpesvin 1650 (hlr). Unionsskatt 1650-53 (hlr), med indester Peder, Clemid samt 1/2 dräng. Olle Arfuidsen, Peder Clemidsen och Clemid Pedersen brukare på kronofastigheten Böske år 1651 (Decimandboken). 1656 (¿giengier haffre¿,mtl 1656). Graffue-skatt 1656 (hlr) Böske 1/2 mtl Krono, Oloff Arfuidsson med hustru (mtl 1658)
Källa: Dagmar Mannebäck

Källor:
1) Grevie mantalslängd 1662

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2011-07-04, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)