Olof Andersson

Levde 1707 i Hönshylte, Almundsryd (G).

Far: Anders Olofsson ( - <1645)
Mor: Ingeborg Månsdotter


Noteringar

Köpte 1687 1/2 hemmanet Hönshylte, hade arv i Fröaßberg Västra Torsås
Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:2 (1681-1687) Bild 3420 / sid 339 (AID: v393335.b3420.s339, NAD: SE/VALA/01552)


Kat 1691
Hönshylte
Oluf
hust: Botell
Ingaborg dotter
Botell dott
Pehr son
Månß son


Källa: Domkapitlet i Växjö FII:11 (1672-1694) Bild 703 / sid 1365 (AID: v41166.b703.s1365, NAD: SE/VALA/00507)


Kinnevalds häradsrätt (GHA) 1696-02-16
§66
Huadh dhet LößErhfuet anbelangar som Olufz styfbarn
uti Hönßhölte hafua efter sin fader Peder Pehrson och Oluf
emot tagit till 31 smt så bliufua dhe 31 barnen
förbehåldne utj den Jorden som Oluf och hans hustru in-
löst utj Hönßhölte, och huadh födan anbelangar som barnen
.... få har olufz egne barn af förra kullen äfuen
haft sin föde dher emot af bort.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:49 (1692-1695) Bild 1250 / sid 11 (AID: v207025.b1250.s11, NAD: SE/VALA/0382503)


Kinnevalds häradsrätt (GHA) 1696-02-11


Swen Joenßon i Norra Wrångaböke låther Vpiuda
1/4 Hönßhylte som han kiöpt af Oluf Anderßon
ibm för penningar 160 Dr smt *______ 1gn


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:50 (1696-1700) Bild 50 / sid 1 (AID: v207057.b50.s1, NAD: SE/VALA/0382503)


Kinnevalds häradsrätt (GHA) 1696-10-19
§70
Dhet tillsäges Oluf Anderßons hustru Botel
Olufsdotter i Hönßhylte att hoen lefwer ihop
medh sin Man, och ställer sig emot honom som
en hustru ägnar och böhr, eller skal hon medh
Staff blifwa belagdh.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:50 (1696-1700) Bild 660 / sid 62 (AID: v207057.b660.s62, NAD: SE/VALA/0382503)

Senast ändrad: 2017-02-11

Laddar...