Nils Andersson

(mm ff mm ff)  (Antavla)

Åbo. Blev ca 67 år.

Far:Anders Helgesson

Född:omkring 1706 1)
Levde:1766 Bökebolet, Brunnby (M) 2)
Död:1773 Bökebolet, Brunnby (M) 1)1773
D 4 Julü Begrofs Nils Anderson från Bökebolet 67 åhr, död af Twinsjucka
Begravd:1773-07-04 Brunnby (M) 1)

Familj med Kristina Nilsdotter (~1709 - 1781)   (Familjeöversikt)

Vigsel:1735-06-15 Brunnby (M) 3)

Barn:
Bengta Nilsdotter (~1737 - 1811)
Anna Nilsdotter (~1742 - 1809)
Kristina Nilsdotter (~1744 - 1811)
Nils Nilsson Bökberg (1747 - 1811)
Anders Nilsson (1750 - <1751)
Anders Nilsson Bökberg (1751 - 1779)
Noteringar:

1727
Jöns NIlsson i Mörarp och Pehr Boelsson
ifrån Fleninge hafwa å egne och sina
anhöriges wägnar lagl:n låtit instemma
Trued Nilssons äncka Bengta Helgasdr i
Bökebolet att giöra dem redo för den
arfwedehl som dem efter Hennes Mans
bem:te Trued Nilssons dödel: frånfälle
tillfalla bordt och hon sig wägrat att
utgifwa. Å swarandesidan instäldte sig
Brodersonen Nils Andersosn i Bökebolet som
framwiste ett inbördes Testamente, som
afledne Trued Nilsson och Swarande
Hustruns d. 5 Maij 1695 med hwarandra
ingått, hwilket d 7de derpå följande
ejusdem här wid domstolen blifwit in-
tecknadt, hwarmedest de förskrifvit
den längst i lifwet qwarblifwande
Makan all qwarlåtenskapen. Käranderne
andraga härwid, att de förnembligast
instembdt saken till att blifwa om
den rätt under rättade, och hemställa
den för öfrigt uti Rättens händer.


Källa: Hans Arlocks avskrifter
Nils Andersson övertog gården efter sin faster Bengta Helgesdotter.
Källan saknas, ur minnet "Mölle genom tiderna" av Anders Mölleryd

Källor:
1) Brunnby C:2 sid 172
2) Brunnby mantalslängd 1766
3) von Kochens journal (Arlock)

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2015-12-25, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)