Nils Andersson

(mm ff mm ff)

Åbo. Blev ca 67 år.

Far: Anders Helgesson
Född omkring 1706 1)
Död 1773 Bökebolet, Brunnby (M) 1) 1773
D 4 Julü Begrofs Nils Anderson från Bökebolet 67 åhr, död af Twinsjucka
Begravd 1773-07-04 Brunnby (M) 1)

Vigsel1735-06-15 Brunnby (M) 2) 1735
d 15 d:o [Juni] warit hos Kullamannen på hans dotters bröllop
Barn
Bengta Nilsdotter (~1737 - 1811)
Anna Nilsdotter (~1742 - 1809)
Kristina Nilsdotter (~1744 - 1811)
Nils Nilsson Bökberg (1747 - 1811)
Anders Nilsson (1750 - <1751)
Anders Nilsson Bökberg (1751 - 1779)

Noteringar

1727
Jöns NIlsson i Mörarp och Pehr Boelsson
ifrån Fleninge hafwa å egne och sina
anhöriges wägnar lagl:n låtit instemma
Trued Nilssons äncka Bengta Helgasdr i
Bökebolet att giöra dem redo för den
arfwedehl som dem efter Hennes Mans
bem:te Trued Nilssons dödel: frånfälle
tillfalla bordt och hon sig wägrat att
utgifwa. Å swarandesidan instäldte sig
Brodersonen Nils Andersosn i Bökebolet som
framwiste ett inbördes Testamente, som
afledne Trued Nilsson och Swarande
Hustruns d. 5 Maij 1695 med hwarandra
ingått, hwilket d 7de derpå följande
ejusdem här wid domstolen blifwit in-
tecknadt, hwarmedest de förskrifvit
den längst i lifwet qwarblifwande
Makan all qwarlåtenskapen. Käranderne
andraga härwid, att de förnembligast
instembdt saken till att blifwa om
den rätt under rättade, och hemställa
den för öfrigt uti Rättens händer.


Källa: Hans Arlocks avskrifter


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-11

Laddar...