Nils Ahlbin med fru Tilda

Nils Andersson Ahlbin

(mm mf f)

Husar, jordbruks- och gruvarbetare, åkare, statdräng, barnvakt. Blev 69 år.

Far: Anders Nilsson (1836 - 1914)
Mor: Kerstina Jönsdotter (1836 - 1914)
Född 1860-09-23 Vallby nr 4, Vallby, Vallby (L) 1) 1860
September
23 föddes 25 döptes i Wallby föddes Nils
fadr. Åbo Ander Nilsson
Modr. Kerstina Jöndr
Susc: pigan Bolla Nilsdr i Wallby
Test. dräng Pehr Nilsson ibid och Jöns Pehrsson ibid
Döpt 1860-09-26 Vallby (L) 1)
Bosatt 1864 Vallby nr 15, Vallby, Vallby (L) 2) Husförhör Wallby 1859-1865
Konfirmerad 1876-07-23 Vallby (L) 3)
Bosatt 1876-09-12 Ystads garnisonsförsamling (M) 4)
Bosatt 1883 Helsingborgs garnisonsförsamling (M) 5) 6te Sqvadronen nr 93
Bosatt 1887-07-06 Varberg (N) 6)
Bosatt 1888-01-18 Rågåkra nr 6, Rågåkra, Brunnby (M) 7) Flyttade från Warberg
Bosatt 1890-03-28 Finland 19, Helsingborgs Maria (M) 8)
Bosatt 1891-11-14 Farhult (M) 9)
Bosatt 1892-02-05 Ornakärr nr 6, Ornakärr, Väsby (M) 10)
Bosatt 1900 Hustofta nr 2, Hustofta, Väsby (M) 11)
Bosatt 1904-05-27 Ängagården, Norra Vram (M) 12)
Bosatt 1905-11-04 Ågård, Munka Ljungby (L) 13)
Bosatt 1906-11-20 Rebbelberga nr 14, Rebbelberga, Rebbelberga (L) 14) Från Munka Ljungby
Bosatt 1910 Valhall, Barkåkra (L) 15a)
Bosatt 1913 Hamnen (Skälderviken), Barkåkra (L) 15b)
Bosatt 1915-12-17 Nyvångs gruva, Björnekulla (L) 16)
Bosatt 1918-12-10 Broby nr 17, Broby, Västra Broby (L) 17)
Bosatt 1919-11-24 Åvarp nr 1, Åvarp, Höja (L) 18)
Bosatt 1923-11-14 Väsby nr 9, Väsby, Väsby (M) 19)
Bosatt 1923-11-30 Lönskog nr 1, Lönskog, Väsby (M) 19)
Död 1930-05-02 Lönskog nr 1, Lönskog, Väsby (M) 20) 1930
Maj 2 dog Nils Andersson Alhbin
Lönskog 1, g.m Tilda Nilsson
Död av Kräfta
Jordfäst i Väsby kyrka


Begraven maj 9
Begravd 1930-05-09 Väsby (M) 20)
Bouppteckning 1930-09-23 Väsby (M) 21) Åhr 1930 den 23 september förrättades
bouppteckning efter Nils Andersson Albin,
Lönskog, Wäsby socken som avlidit därstädes
den 2 sistlidne maj, 69 år gammal, och
såsom stärbhusdelägare efterlämnat:
1) Den avlidnes efterlämnade maka änkan
Tilda Albin samt myndiga barnen:
2a) Dottern Karin, gift med snickaren
Hjalmar Johnsson vistas i Jameston, AMerika
b) Sonen gruvarb Oskar ALbin i Väsby
c) Sonen arb. Edvin Albin, vistas i Jameston, Amerika
d) Dottern Ellen gift med arbetaren
Otto Rosengren i Vallby
e Sonen Arb. Albert Albin i Vegeholm
f) Sonen byggnadsarb Axel Albin, Råå
g) Sonen muraren Gustav Algin, Malmö
h) Dottern Lilly Albin, Lönskog
i) Dottern Elsa, gift med arbetaren
Henning Fransson, Svenningstorp
j) Dottern Viola, gift med snickaren
Fritiof Sandberg, Förslöv
k) Sonen Hilmer Albin, Lönskog, samtliga
kallade till bouppteckningen.

Boet uppgives av änkan frå stället
ovannämnde Tilda Albin och såsom
wittnen och värderingsmän äro tillstädes
fjärdingsmannen Ivar K. Nyman och arbetaren
Gustaf Sonesson i Väsby. Till godman för
utrikes vistande Karin Johnsson, och Edvin Albin
förelås gruvarb. Johan Jönsson i Tågalycke.

Vigsel1883-11-23 Farhult (M) 23) Brudgummen Husaren N-r 93 vid 6-te Sqvadronen af Kronprinsens Husarregemente. Lysningen afkunnad på grund af Pastors-Embetets i Helsingborg skrifvelse af den 2 November 1883. Betyg om lysningen afgick till Helsingborg d. 20 November 1883. Avisbref om vigseln afgick till Helsingborg d 23 November 1883.
Barn
Karin Justina Ahlbin (1883 - 1977)
Oscar* Sigfrid Ahlbin (1885 - 1950)
Karl Edvin* Ahlbin (1888 - 1968)
Ellen Ahlbin (1890 - 1963)

Vigsel1892-06-05 Väsby (M) 22) Brudgummens 2:a gifte. Boupptecknings- och arfskifteshandlingar uppvisades af Nils Andersson Albin
Barn
Nils Albert Ahlbin (1892 - 1975)
Axel Wilhelm Ahlbin (1894 - 1969)
Lilly Petrea Ahlbin (1896 - 1959)
Gustaf Petri Ahlbin (1897 - 1897)
Gustaf Prenus Ahlbin (1899 - 1979)
Elsa Elvira Ahlbin (1901 - )
Anna Viola Ahlbin (1903 - 1933)
Ernst Hilmer Ahlbin (1905 - 1967)

Noteringar

Var gruvarbetare nr 215 vid Nyvångs gruva


Husarregementet Konung Karl XV, Sjätte skvadronen (1881)
Nr 36 Nils Albin
förut kallad Nils Andersson född i
Wallby Socken af Malmöhus Län
den 23 September 1860
Anvärfd den 1 November 1877
5 fot 5 tum lång, ogift Luthersk


Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1596 (1879-1881), bildid: A0029790_00374


Kronprinsens Husarregemente, Sjätte skvadronen (1883)
Nr 36
Nils Albin afförd ur rullorna den
8 September 1882 för rymning ersatt med
Gustaf Pettersson


Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1597 (1883-1885), bildid: A0029792_00187


Kronprinsens Husarregemente, Sjätte skvadronen (1885)
Nr 93
Nils Albin
förut kallad Nils Andersson född i Wallby socken af malmö län den 23 September 1860.
Tjänte förut wid Squadronen under Nr 36 i 4 5/12 år. Tillkom d: 9 Oktober 1883


Summa tjensteår 6/12
Längd: 5 fot 5.5 tum (166.37 cm)


Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1597 (1883-1885), bildid: A0029792_00387
Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...