Nicolaus Andreae Bringius

(ff ff mf mm mm mm f)

Kyrkoherde i Bringetofta 1571-15(91).

Far: Andreas Nicolai ( - 1579)
Mor: Margareta ( - 1564)
Död omkring 1592 Bringetofta (F) 1) sista enteckningen av hans hand 15/6 1592

Vigsel1571-07-08 Jönköpings Kristina (F) 2a) "Samma år [1571] then 8 Julij stod mit furste brödlop i Jenekiöpungh med Anna Nielsadotter, min salige hustru."
Barn
Magnus Bringius (1572 - 1650)
Margareta Bringia (1574 - 1574)
Daniel Bringius (1575 - )
Anders Bringius (1577 - )

Vigsel1582-07-08 Bringetofta (F) 2b) "Anno 1582 then 8 Julij hölt jagh N. A. mitt andra brödlop med Elin Nielsedotter i Bringetophta"
Barn
Elias Bringius (1582 - 1582)
Anna Bringia (1583 - )
Margareta (Marit) Bringia (1586 - ~1653)
Israel Bringius (1587 - 1662)

Noteringar

Drog till Danmark i juni 1561; Prv. i Jönköping av ordinarien Andreas Torchilli 21/12 1563; fullmäktig för Tveta härad vid den herredag i jan. 1569, då k. Erik avsattes, och för Västra härad 1574, då Sigismund valdes till konung; Kyrkoherde i Bringetofta 1571, tilltr. vid påsk s.å. Kallas i Petrus Jonae Angermannus' likpredikan över superintendenten i Kalmar Joh. Ungius "en märkelig lärder och skickelig prästman", som i den liturgiska striden gav för sin ståndaktighet landsflyktiga präster ett gott bistånd. Nämnes här som prost i Västra härad. Tomedag 1577 kvitterade han 6 tunnor spannmål till uppbyggande av kyrkan, som fienden avbränt. (KA). Han köpte på pastoratets oskiftade utmark en fälla, som lades till prästgården och sedan som torplägenhet fick namnet Björnaryd. (Västr. här. domb. 1669).


Källa: Växjö stifts herdaminne del 2 och 8


"Anno 1571 tempore paschae anammade jagh N. A. Bringetoffta prestagiell."
Källa: Historiska handlingar (utg. av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia), bd 20 (1905), s. 219


Kallas Bringius i brev från 1622 (se på andra hustrun)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2015-12-25

Laddar...