Nicolaus Andreae Bringius

(ff ff mf mm mm mm f)  (Antavla)

Kyrkoherde i Bringetofta 1571-15(91).

Far:Andreas Nicolai ( - 1579)
Mor:Margareta ( - 1564)

Död:omkring 1592 Bringetofta (F) 1) sista enteckningen av hans hand 15/6 1592

Familj med Anna Nilsdotter ( - 1580)   (Familjeöversikt)

Vigsel:1571-07-08 Jönköpings Kristina (F) 2) "Samma år [1571] then 8 Julij stod mit furste brödlop i Jenekiöpungh med Anna Nielsadotter, min salige hustru."

Barn:
Magnus Bringius (1572 - 1650)
Margareta Bringia (1574 - 1574)
Daniel Bringius (1575 - )
Anders Bringius (1577 - )

Familj med Elin Nilsdotter ( - >1622)   (Familjeöversikt)

Vigsel:1582-07-08 Bringetofta (F) 3) "Anno 1582 then 8 Julij hölt jagh N. A. mitt andra brödlop med Elin Nielsedotter i Bringetophta"

Barn:
Elias Bringius (1582 - 1582)
Anna Bringia (1583 - )
Margareta (Marit) Bringia (1586 - ~1653)
Israel Bringius (1587 - 1662)
Noteringar:

Drog till Danmark i juni 1561; Prv. i Jönköping av ordinarien Andreas Torchilli 21/12 1563; fullmäktig för Tveta härad vid den herredag i jan. 1569, då k. Erik avsattes, och för Västra härad 1574, då Sigismund valdes till konung; Kyrkoherde i Bringetofta 1571, tilltr. vid påsk s.å. Kallas i Petrus Jonae Angermannus' likpredikan över superintendenten i Kalmar Joh. Ungius "en märkelig lärder och skickelig prästman", som i den liturgiska striden gav för sin ståndaktighet landsflyktiga präster ett gott bistånd. Nämnes här som prost i Västra härad. Tomedag 1577 kvitterade han 6 tunnor spannmål till uppbyggande av kyrkan, som fienden avbränt. (KA). Han köpte på pastoratets oskiftade utmark en fälla, som lades till prästgården och sedan som torplägenhet fick namnet Björnaryd. (Västr. här. domb. 1669).


Källa: Växjö stifts herdaminne del 2 och 8


"Anno 1571 tempore paschae anammade jagh N. A. Bringetoffta prestagiell."
Källa: Historiska handlingar (utg. av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia), bd 20 (1905), s. 219


Kallas Bringius i brev från 1622 (se på andra hustrun)

Källor:
1) Växjö Stifts Herdaminne Del 8 sid 374
2) Historiska handlingar (utg. av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia), bd 20 (1905), s. 219 - Anteckningar af kyrkoherden Nicolaus Andreae från åren 1561-1592
3) Historiska handlingar (utg. av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia), bd 20 (1905), s. 220 - Anteckningar af kyrkoherden Nicolaus Andreae från åren 1561-1592

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2015-12-25, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)