Marta* Gunborg Ahlbin

(mm m)

Hembiträde. Blev 91 år.

Far: Oscar* Sigfrid Ahlbin (1885 - 1950)
Mor: Julia* Alfrida Dahlin (1884 - 1943)
Född 1909-11-01 Rebbelberga nr 14, Rebbelberga, Rebbelberga (L) 1) 1909
Född nov. 1
Döpt nov. 21

Marta Gunborg
Fader: Oskar S. Albin
dräng, Rebb. 14
Moder: Julia A. Dalin


Faddrar: Hustru Dalin och dr Oskar Dalin, Förslöf, dr Albert Albin, Rebb.
Döpt 1909-11-21 Rebbelberga (L) 1)
Bosatt 1910-10-27 Höganäs nr 1223, Höganäs, Höganäs (M) 2)
Bosatt 1919 Steglinge, Väsby (M) 3)
Bosatt 1929-11-04 Vikingen 4, Helsingborgs Maria (M) 4)
Bosatt 1930-03-28 Helsingborgs Maria (M) 3)
Bosatt 1932-11-03 Mölleläge nr 57, Mölleläge, Brunnby (M) 5a)
Bosatt 1933-11-08 Mölleläge nr 73, Mölleläge, Brunnby (M) 5b)
Bosatt 1935-10-29 Helsingborgs Maria (M) 6) Sedan till nya längden sida 2265 13/5 1936
Bosatt 1936-09-17 Kvarter C, Tomt Ekeliden Nr 1, Bökebolet, Brunnby (M) 7)
Bosatt 1936-11-02 Mölleläge nr 7, Mölleläge, Brunnby (M) 8)
Död 2000-12-14 Storgatan 35 B, Höganäs (M) 9)
Begravd 2001-01-09 Brunnby (M) 10)

Lysning1936-10-04 Brunnby (M) 11) 12) Försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder Lysningsboken n:r 13 år 1736

Härmed försäkrar jag på heder och samvete,
1) att jag icke förut ingått äntenskap;
2 ) att jag, såvitt mig är veterligt,
a) icke är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med eller syskon till min
trolovade Marta Gunborg Albin
b) icke är syskon till någon, av vilken min trolovade är avkomling, eller själv
avkomling av syskon till min trolovade;
c) icke varit gift med någon, som är min trolovades släkting i rätt upp- eller
nedstigande led, eller själv är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med någon,
med vilken min trolovade varit gift;
d) icke är behäftad med fallandesot eller lider av könssjukdom i smissamt skede.
Mölle den 2 Oktober 1936.
Henning Arthur Nilsson


Försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder Lysningsboken n:r 13 år 1736

Härmed försäkrar jag på heder och samvete,
1) att jag icke förut ingått äntenskap;
2 ) att jag, såvitt mig är veterligt,
a) icke är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med eller syskon till min
trolovade Henning Arthur Nilsson
b) icke är syskon till någon, av vilken min trolovade är avkomling, eller själv
avkomling av syskon till min trolovade;
c) icke varit gift med någon, som är min trolovades släkting i rätt upp- eller
nedstigande led, eller själv är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med någon,
med vilken min trolovade varit gift;
d) icke är behäftad med fallandesot eller lider av könssjukdom i smissamt skede.
Bökebolet den 2 Oktober 1936.
Marta Gunborg Alhbin
Lysning1936-10-11 Brunnby (M) 12)
Lysning1936-10-18 Brunnby (M) 12)
Vigsel1936-11-01 Brunnby (M) 12) Henning Arthur Nilsson, fiskare, Mölleläge 7
Marta Gunborg Albin, hembiträde, Bökebolet 1

Hinderslöshetsintyg aflämnas af båda kontrahenterna
Bådes muntliga samtycke

Lysning 4/10 och 11/10 och 18/10


Vigda den 1 Nov i Brunnby Kyrka

Vigsel 

Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2017-10-18

Laddar...