Marta Andersdotter

(ff mf mm m)  (Antavla)

Blev 88 år.

Far:Anders Persson Hägg (1760 - 1820)
Mor:Kerstin Börjesdotter (1760 - 1837)

Född:1783-09-21 Järnemåla, Almundsryd (G) 1) 1783 [separat längd för oäkta barn]

Marta Andersdotter i Jernemåla soldate torp, född d. 21 Septembr och döpt samma dag
Par. drängen Anders Person i Jönsamåla Piga Kerstin Börjesdott.
Test Jonas Gertonsson i Kuppersmåla. Hust. Inga Svensdotter i Jernemåla Soldatetorp. Dräng. Sven Börjesson i Järnemåla Soldatetorp. Pig. Karin Börjesdotter ibid i Wrångaböke Söreg.
Döpt:1783-09-21 Almundsryd (G) 2)
Bosatt:1796 Järnemåla soldattorp, Järnemåla, Almundsryd (G) 3) Från Vrångaböke soldattorp


Anges att hon "Fick döp: och 5te hufwudstyks. fr. til läxa."
Bosatt:1799 Vrångeboda, Almundsryd (G) 4) Från Järnemåla
Bosatt:1802 Soldattorpet nr 107, Hultalycke, Urshult (G) 5) Vrångeb
Bosatt:1810 Lilla Målen, Bastaremåla, Urshult (G) 6)
Bosatt:1812 Grönalund, Buskaboda, Urshult (G) 7) Från Lilla Målen under Bastaremåla
Bosatt:1813 Asarum (K) 8) Afskedade Soldaten Håkan Persson Hjelm född 1775
d. 23 Junü i Urshults sochn, läser försumligt
i bok, Luth: Cateches likaså utantill och Sveb:
förklaring någorlunda: deß hustru Marta
Andersdotter född 1783 d. 21 Sept: läser
jämwäl försumeligt i Bok och Luth: Cateches
likaså utantill samt något här och där på
Frågorna. Bägge förstå enfaldigt, hafwa or
den utj bewistat allmänna Guds tjensten
husförhör och den hel: Nattwarden i sistan
Julü månad. Til lefwerne äro de
ärliga och wälfrögdade, och mot
deras afflyttning till Asarum
är, efter upbud intet hinderligt
hos mig anmält. Här äro de an
nars icke mantalsskrifna för
nästa år. Smittkoppor hafwa
de hafwit. Deras med följande
barn äro: dottern Anna född 1803,
d. 25 Julü. sonen Peter född 1811, d. 4:
Jan: och dot: Gunild född 1812 d. 27.
December, hafwa icke hafwit nå
gra koppor, attesterar Urshult
d. 26. November 1813
Bosatt:1816 Torpet Anna Elisabeth, Kompersmåla, Almundsryd (G) 9) Inflyttning Asarum
Bosatt:1846 Olofsbol, Almundsryd (G) 10) Från Torpet Anna Elisabeth, Marielund, Almundsryd
Död:1872-04-08 Olofsbol, Almundsryd (G) 11) 1872
Apr 8 dog och 14 begrovs Inh:s Enk. Martha Andersdotter und Olofsbohl
88 år 6 månader 17 dagar av Ålderdom
Begravd:1872-04-14 Almundsryd (G) 11)

Familj med Håkan Persson Hjelm (1775 - 1856)   (Familjeöversikt)

Vigsel:1802-10-31 Almundsryd (G) 12) 1802
October 31. Sold. Dr Håkan Hjelm i Hultalycke vigd med Pig. Marta Andersdotter i Vrångeboda

Barn:
Hanna (Anna) Håkansdotter (1803 - 1884)
Peter Håkansson (1811 - )
Gunnild Håkansdotter (1812 - )
Olof Håkansson (1815 - )
Marta Håkansdotter (1821 - )
Noteringar:

Kinnevalds häradsrätt 1783-10-27


¿47
Emedan drängen Anders Pers[son]
i Jönsamåla och pigan Kjerstin
Börjesdr på Järnemåla So[l-]
datetorp, såsom sig emellan
oskylde, och första resan an-
klagade på w: Kr: Länsman
Kiellmans åtal nu widgå, ty
dhe med hvarannan haft Lön[ska-]
läge, deraf Kjerstin för 5 w[eckor]
sedan framfödde ett oächta och
lefvande flickobarn; Ty [aldså]
fölljer af 53 Cap. 3¿ samt 53 Cap
missgB:n dömes dessa ankla[gade]
hv:ka ej orkar botum, at under-
gå Anders 14 och Kjerstin Siu
dagars fängelse, utan vatten
och bröd; samt at arbeta vid
Allmundsryds kyrkja så mycket
som swarar, för Anders mot
En R:dr 16 S och för Kjerstin
mot 32 S therefter the skola
ensklylt skriftas och af-
lösas.
I öfrigit ålägges Anders
Persson, at årl:n bidraga
till Kjerstin Börjesd:rs späda
barns näring med 1 R:dr 16 S
till thet det sig sielf föda kan.
Källor:
Kinnevalds häradsrätt AIa:27 (1783-1783) Bild 5110 / sid 995 (AID: v464897.b5110.s995, NAD: SE/VALA/01552)
Kinnevalds häradsrätt AIa:27 (1783-1783) Bild 5130 / sid 999 (AID: v464897.b5130.s999, NAD: SE/VALA/01552)

Källor:
1) Almundsryd CI:2 (1762-1832) Bild 315 / sid 623 (AID: v29625.b315.s623, NAD: SE/VALA/00008)
2) KGFs Databas
3) Almundsryd AI:5 (1792-1798) Bild 79 / sid 66 (AID: v18097.b79.s66, NAD: SE/VALA/00008)
4) Almundsryd AI:6 (1798-1802) Bild 226 / sid 435 (AID: v18098.b226.s435, NAD: SE/VALA/00008)
5) Urshult AI:7 sid 271
6) Urshult AI:8 (1806-1810) Bild 319 / sid 305 (AID: v19974.b319.s305, NAD: SE/VALA/00399)
7) Urshult AI:9 sid 415
8) Asarum Inflyttnignsattester 1810-1813 bild 398
9) Almundsryd A I:9 sid 9
10) Almundsryd AI:17 sid 113
11) Almundsryd FI:1 (1861-1875) Bild 85 (AID: v30871.b85, NAD: SE/VALA/00008)
12) Almundsryd CI:2 (1762-1832) Bild 21 / sid 35 (AID: v29625.b21.s35, NAD: SE/VALA/00008)

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-05-07, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)