Marta Andersdotter

(ff mf mm m)

Blev 88 år.

Far: Anders Persson Hägg (1760 - 1820)
Mor: Kerstin Börjesdotter (1760 - 1837)
Döpt 1783-09-21 Almundsryd (G) 1)
Född 1783-09-21 Järnemåla, Almundsryd (G) 2a) 1783 [separat längd för oäkta barn]

Marta Andersdotter i Jernemåla soldate torp, född d. 21 Septembr och döpt samma dag
Par. drängen Anders Person i Jönsamåla Piga Kerstin Börjesdott.
Test Jonas Gertonsson i Kuppersmåla. Hust. Inga Svensdotter i Jernemåla Soldatetorp. Dräng. Sven Börjesson i Järnemåla Soldatetorp. Pig. Karin Börjesdotter ibid i Wrångaböke Söreg.
Bosatt 1796 Järnemåla soldattorp, Järnemåla, Almundsryd (G) 3) Från Vrångaböke soldattorp


Anges att hon "Fick döp: och 5te hufwudstyks. fr. til läxa."
Bosatt 1799 Vrångeboda, Almundsryd (G) 4) Från Järnemåla
Bosatt 1802 Soldattorpet nr 107, Hultalycke, Urshult (G) 5) Vrångeb
Bosatt 1810 Lilla Målen, Bastaremåla, Urshult (G) 6)
Bosatt 1812 Grönalund, Buskaboda, Urshult (G) 7) Från Lilla Målen under Bastaremåla
Bosatt 1813-11-26 Asarum (K) 8) Afskedade Soldaten Håkan Persson Hjelm född 1775
d. 23 Junü i Urshults sochn, läser försumligt
i bok, Luth: Cateches likaså utantill och Sveb:
förklaring någorlunda: deß hustru Marta
Andersdotter född 1783 d. 21 Sept: läser
jämwäl försumeligt i Bok och Luth: Cateches
likaså utantill samt något här och där på
Frågorna. Bägge förstå enfaldigt, hafwa or
den utj bewistat allmänna Guds tjensten
husförhör och den hel: Nattwarden i sistan
Julü månad. Til lefwerne äro de
ärliga och wälfrögdade, och mot
deras afflyttning till Asarum
är, efter upbud intet hinderligt
hos mig anmält. Här äro de an
nars icke mantalsskrifna för
nästa år. Smittkoppor hafwa
de hafwit. Deras med följande
barn äro: dottern Anna född 1803,
d. 25 Julü. sonen Peter född 1811, d. 4:
Jan: och dot: Gunild född 1812 d. 27.
December, hafwa icke hafwit nå
gra koppor, attesterar Urshult
d. 26. November 1813
Bosatt 1816 Torpet Anna Elisabeth, Kompersmåla, Almundsryd (G) 9) Inflyttning Asarum
Bosatt 1846 Olofsbol, Almundsryd (G) 10) Från Torpet Anna Elisabeth, Marielund, Almundsryd
Död 1872-04-08 Olofsbol, Almundsryd (G) 11) 1872
Apr 8 dog och 14 begrovs Inh:s Enk. Martha Andersdotter und Olofsbohl
88 år 6 månader 17 dagar av Ålderdom
Begravd 1872-04-14 Almundsryd (G) 11)

Vigsel1802-10-31 Almundsryd (G) 2b) 1802
October 31. Sold. Dr Håkan Hjelm i Hultalycke vigd med Pig. Marta Andersdotter i Vrångeboda
Barn
Hanna (Anna) Håkansdotter (1803 - 1884)
Peter Håkansson (1811 - )
Gunnild Håkansdotter (1812 - )
Olof Håkansson (1815 - )
Marta Håkansdotter (1821 - )

Noteringar

Kinnevalds häradsrätt 1783-10-27


§47
Emedan drängen Anders Pers[son]
i Jönsamåla och pigan Kjerstin
Börjesdr på Järnemåla So[l-]
datetorp, såsom sig emellan
oskylde, och första resan an-
klagade på w: Kr: Länsman
Kiellmans åtal nu widgå, ty
dhe med hvarannan haft Lön[ska-]
läge, deraf Kjerstin för 5 w[eckor]
sedan framfödde ett oächta och
lefvande flickobarn; Ty [aldså]
fölljer af 53 Cap. 3§ samt 53 Cap
missgB:n dömes dessa ankla[gade]
hv:ka ej orkar botum, at under-
gå Anders 14 och Kjerstin Siu
dagars fängelse, utan vatten
och bröd; samt at arbeta vid
Allmundsryds kyrkja så mycket
som swarar, för Anders mot
En R:dr 16 S och för Kjerstin
mot 32 S therefter the skola
ensklylt skriftas och af-
lösas.
I öfrigit ålägges Anders
Persson, at årl:n bidraga
till Kjerstin Börjesd:rs späda
barns näring med 1 R:dr 16 S
till thet det sig sielf föda kan.
Källor:
Kinnevalds häradsrätt AIa:27 (1783-1783) Bild 5110 / sid 995 (AID: v464897.b5110.s995, NAD: SE/VALA/01552)
Kinnevalds häradsrätt AIa:27 (1783-1783) Bild 5130 / sid 999 (AID: v464897.b5130.s999, NAD: SE/VALA/01552)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-04

Laddar...