Marit Arvidsdotter

(fm ff fm fm fm mm)

Far: Arvid Håkansson ( - >1644)
Mor: Marit Svensdotter ( - >1644)

Barn
Elsa Persdotter ( - >1697)
Karin Persdotter
Lars Persson

Noteringar

1644-10-25
Kom för Rätten Lars Pederson i waltzhult och Biörn Pederson i Stora ÿehult,
fulmechtige på Arfued Håkonßons i lilla ÿehult och gaff tillkänna at arf-
wedh Håkonson haffuer medh sin hustru marit Swensdotter sålt halft lilla ÿehult
i walshult s. på en sietting när, som kommer en pijga till effter sin moder Elsa
Swensdotter och therför haffuer arfuid håkonson opburit 17 rixdlr både för
iord och ätlefnat. Ty hemulas bemälte jordaluth lagbudin och lagstånden till
mågen Peder Larson och hans hustru Märit arfuidzdotter till ewerdelig
ägo.


Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:41 (1624-1671) Bild 1100 (AID: v190318.b1100, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


Även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:5 (1624-1644) Bild 2240 (AID: v190281.b2240, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-11

Laddar...