Laurentius (d.ä) Andreae

Kyrkoherde i Barkeryd 1579-1609.

Far: Andreas Nicolai ( - 1579)
Mor: Margareta ( - 1564)
Död 1609 Barkeryd (F) 1)

Familj med Nn Nn ( - <1624)
Barn
Anna Larsdotter
Britta Larsdotter
Ingeborg Larsdotter
Lisbeth Larsdotter ( - >1647)
Marit Larsdotter

Noteringar

Tillträdde 1/5 1579 och begynte då den första nu bevarade kyrkoboken. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Ärkebiskop Abraham Ångermannus höll visitation här 1596. I protokollet heter det bl.a.: "Lasse Svensson i Dustorp haver underlige facter på sig uti sitt dryckenskap. Denne haver fått skada i huvudet för fienderna. Blev befallt, att han skulle hålla sig ifrån ölet. Satte löfte, att han intet skulle dricka öl än till 3 drycker, och om han det icke håller, så skulle han mista rygghuden." (ärkebiskop Abrahams räfst, utg. av O. Holmström, Upps. 1901). Han dog 1609, då sonen i likstol gav en oxe.


VSH del 7 rättelser och tillägg:
Om Laurentius Andreae skriver Joh. Fovelin, "att han utmärkt sitt namn och sin ämbetsförvaltning med de accurataste och ordentligaste anstalter, som denna tiden kunna upptes." Då han 1579 tillträdde, var inventariet detsamma som det vid eftertr. anförda
Karta

Källor

Senast ändrad: 2015-12-25

Laddar...