Lars Peter Nilsson

(mm ff)  (Antavla)

Sjöman, Båtskeppare. Blev 47 år.

Far:Nils Jönsson (1820 - 1894)
Mor:Elna Larsdotter (1820 - 1907)

Född:1855-08-30 Elishult nr 1, Elishult, Brunnby (M) 1) 1855
Augusti 30 föddes och 2/9 döptes Lars Peter
Hemmansbrukaren Nils Jönsson
och dess hustru Elna Larsdotter
å No 1 Elishult

Gudmor: Hemmansbrukaren Hans
Pehrssons hustru Anna
Jönsdtr å 9 Krapparp.
Faddrar: Drängen Ola Larsson
och Pigan Bolla Lars-
dotter, båda fr. Gylleröd.
Döpt:1855-09-08 Brunnby (M) 1)
Bosatt:1857 Bräcke nr 5, Bräcke, Brunnby (M) 2)
Bosatt:1892 Mölleläge nr 41 (nr 7), Mölleläge, Brunnby (M) 3)
Bosatt:1892-07-18 Mölleläge nr 26, Mölleläge, Brunnby (M) 4)
Död:1903-08-25 Gudmundrå (Y) 5) Dödsorsak: Hjärtförlamning
Begravd:1903-08-27 Gudmundrå (Y) 5)
Bouppteckning:1903-12-08 Mölle, Brunnby (M) 6) År 1903 den 8 december förrättades Boupp-
teckning efter aflidne Sjömannen Lars
Peter Nilsson i Mölle, som afled i Her-
nösand den 25 augusti 1903, lemnade efter
sig som arfvingar jemte Enkan
Anna Cecilia Nilsson, med henne i
lifstiden sammanaflade omyndige barnen:
Sonen Nils Albert född d 15 Juni 1893,
Sonen Henning Arthur född d 11 oktober 1895,
Till förmyndare för dessa omyndiga föreslås
deras moder Enkan Anna Cecilia Nilsson
och fader broder Landtbrukaren Janne Nils-
son i Bräcke.
Boet uppgifves under edspligt af
Enkan.
Såsom verderingsmän och vittnen äro
tillkallade Sjökapten Anders Elfvers-
son och Lars Peter Andersson båda
i Mölle.

Familj med Anna Cecilia Brandt (1856 - 1936)   (Familjeöversikt)

Lysning:1892-06-12 Brunnby (M) 4)
Vigsel:1892-07-16 Mölleläge, Brunnby (M) 7) Båda kontrahenterna hafva själfva varit närvarande och begärt lysningen. Båda myndiga. Ingen släktskap.

Barn:
Nils* Albert Nilsson (1893 - 1964)
Henning* Arthur Nilsson (1895 - 1967)
Noteringar:

Inskrevs 19/3 1875 vid Sjömanshuset i Helsingborg som nr 1149
Källa: Sjömanshuset i Helsingborg DId:2 (1871-1889) Bild 530 (AID: v491679.b530, NAD: SE/LLA/10735)


Hette Jönsson men antecknat 1896-01-04 att han "Har begärt att återfå fadersnamnet".


AFMÖNSTRINGS-BETYG
för L.P. Nilsson, hwilken som Konstapel tjenstgjort
å Barkskeppet Antelo[pen], hemmahöraande i Göteborg från
den 1ste Juni till den 28a Decem, på resa från Göteborg till, Ostersjö hamn,
England, å Frankrike och tillbaka till Göteborg mot månadshyra af 50 kronor.
Hans uppförande och duglighet i tjenst inhemtas af de svar, som å här nedan
upptagne frågor äro afgifna nemligen:


Är han nykter: Ja
Huru uppför han sig mot befälet: Väl
Huru uppför han sig bland besättningen: Väl


Har han åkommor som hindrar honom i utöfningen af sin tjenst: Nej
Är han kunnig i sjömansyrket: Ja
Kan han sy segel: Ja (väl)
Kan rodret honom ombetros och är han påpasslig dervid: Ja
Hur har han fullgjort den åtagna tjensten och hvilket af följande vitsord kan honom tilldelas: Berömligt (högsta betyg)
Är han arbetsam eller icke: Arbetsam
Öferlemnadt till ofvanstående person i min närvaro intygas Göterborg den 28a December 1893


N.J Jönsson
Befälhafvare

Källor:
1) Brunnby C:6 (1840-1856) Bild 174 / sid 333 (AID: v109902.b174.s333, NAD: SE/LLA/13045)
2) Brunnby AI:8 sid 102
3) Brunnby AI:17 (1892-1899) Bild 249 / sid 243 (AID: v109884.b249.s243, NAD: SE/LLA/13045)
4) Brunnby AI:15 (1881-1892) Bild 300 / sid 701 (AID: v109882.b300.s701, NAD: SE/LLA/13045)
5) Gudmundrå F:4 (1901-1915) Bild 480 / sid 42 (AID: v121423.b480.s42, NAD: SE/HLA/1010049)
6) Luggude häradsrätt FIIa:159 (1904-1904) Bild 650 / sid 28 (AID: v555862a.b650.s28, NAD: SE/LLA/10042)
7) Brunnby EI:3 (1862-1894) Bild 143 / sid 142 (AID: v109909.b143.s142, NAD: SE/LLA/13045)

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-01-05, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)