Lars Andersson

Mönsterskrivare, regementssekreterare. Blev ca 86 år.

Född omkring 1648 Småland 1) Släktföreningen Carl Gustaf och Clara Ahlander:
Född 1648 möjligen i Gassljunga, Långaryds s:n.
Bosatt 1722 Barkeryd skattegården, Barkeryd, Barkeryd (F) 2) Blev ägare av Barkeryds skattegård, som förut ägts av hans svärfar, Kyrkoherden Johan Barck och efter dennes död 1705 varit bebodd av hans efterleverska, Britta Broddesdotter.
Död 1734-03-06 Barkeryd skattegården, Barkeryd, Barkeryd (F) 3)
Begravd 1734-03-22 Barkeryd (F) 3) 1734
d 22 Martii beg. Regements Seckterare Lars Andersson g. 86 åhr

Vigsel1691-07-26 Barkeryd (F) 4) 1691
d 26 Julij Wigdes Munsterskrifwaren Lars Anderson och maria Johansdotter Barck och uthlofwades morgon gåfwan 25 ducater hwilket [.....] tilstår
Barn
Chatarina Ahlander (1693 - 1757)
Johan Ahlander (1695 - 1740)
Anders Ahlander (1697 - 1698)
Lars Ahlander (1703 - )
Carl Ahlander (1704 - 1780)
Knut Ahlander (1706 - )
Anders Ahlander (1707 - <1800)
Göran Ahlander (1709 - 1757)
Jonas Ahlander (1710 - ~1780)
Mårten Ahlander (1714 - 1782)

Noteringar

GMR:
Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 363 (1686-1688) Bild 227 / sid 440 (AID: v47837.b227.s440, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 363 (1686-1688) Bild 69 / sid 124 (AID: v47837.b69.s124, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 364 (1692-1693) Bild 76 (AID: v47838.b76, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 366 (1697-1697) Bild 81 (AID: v47840.b81, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 367 (1716-1717) Bild 7 (AID: v47841.b7, NAD: SE/KrA/0023)


Gerda Åkerrén:
Deras dotter och söner antogo namnet Ahlander 1714 efter gården Alarp (Se noteringen på Sonen Johan Ahlander).


"1678 blef Ehrlig och Förståndig Lars Andersson at vara mönsterskrivare" vid Jönköpings läns infanteri.
Boställe Nöbbeleds söregård i Refteleds sn. Regementsskrivare 1701 24.12, flyttade då till Barkeryd, där han inköpte och bosatte sig på gården Alarp, ehuru reg.skr.bostället Foglarp var avlöningshemman för Jkpgs inf.


Obs att Sparrlöf SoH 1999:2, anger honom Ahlander. Jmfr Åkerrén.


Släktföreningen Carl Gustaf och Clara Ahlander:
Han tjänstgjorde på garnisonen i Wismar 1689, Wästbo hd:s regemente (3). Han var antecknad som ägare av två hemman, 1/ Östra Flonäs, Hestra s:n, 2/ Nöbbeleds Söregård, Reftele s:n (4), (5). Han gifte sig den 26/7 1691 och bosatte sig på Nöbbeleds Söregård. Han övertog Ahlarp i Barkeryds sn efter mönsterskrivaren Knut Wessmans död år 1701. Barnen tog namnet Ahlander efter gården. Senare flyttade han till Barkeryds skattegård efter svärmodern Britas död 1722. Där levda han sina sista år.
(Ahlarp, skattekronor 1. Helt rusthåll (6).)
Förkortning. GMR generalmönstringsrulla för Jönk. inf., MI Mikrofiche
Referenser:
(1) Krigsarkivet.
(2) GMR 1697 MI v. 19 ko4853 14/15 från höger 4:e kol. uppifrån, 4:e blocket.
(3) GMR 1697 MI v. 13 sid 459.
(4) Ny Smålands beskrivnong, del III, Bihang s. 99-100, 107 o 130-, Peter Wieselgren.
(5) Ny Smålands beskrivning del III, s. 656, J. Rossengren, L. Linell, J. Fischer.
(6) Bok av Johannes Fovelin år 1770.


Samma person?
Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:48 (1691-1694) Bild 710 / sid 133 (AID: v190325.b710.s133, NAD: SE/GHA/90102)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2015-12-29

Laddar...