Kerstin Arvidsdotter

(mf mf mm fm mf mm)

Blev ca 88 år.

Far: Arvid Jonsson (~1600 - 1679)
Mor: Svenborg Åkesdotter
Född omkring 1623 1)
Död 1711-01-26 Möcklehult Västergård, Möcklehult, Pjätteryd (G) 1) 1711
2. h: Kirstin Arfwidsdotter i Möcklehult d. 26 Januarij 88 åhr

Barn
Elin Persdotter (~1663 - 1744)
Jon Persson (~1668 - 1698)
Karin Persdotter (~1672 - 1717)

Noteringar

Nämns tillsammans med syskonen Elin och Svenborg samt svågern Jons Bengtsson här:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:27 (1659-1689) Bild 4160 (AID: v205726.b4160, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:27 (1659-1689) Bild 4150 (AID: v205726.b4150, NAD: SE/VALA/0382503)


Även här:
Allbo häradsrätt (G) AIa:5 (1694-1701) Bild 1580 (AID: v393333.b1580, NAD: SE/VALA/01513)
Anno 1699 then 22,23,24 och 25te Maij holdtz ordinarie sommartingh medh allmogen aff Sunnerbo häradt


Vthij saken emillan Enkan hustru Elin Jönsdotter i
Boarydh å 2:ne sina afledna barns wägnar kärandes
och des swärmoder hustru Kierstin Arffwedzdot:
i Möcklehult suarande, angående Ett Tunnalandh
Jordh Swaranden till sin son och des hustru upp-
låtit, dhen dhe besått och uppburgat, men käranden
effter mannens Joen Peerßons dödh icke
mehra änn 1 1/2 Sk:r Sädh dher af åthniutit, Jämp-
te andra arffsaaker som praetenderas hwar emot
Swärmodren vice versa ansöker om refusion för
några Penng:r och Spannomåhl till een Sum-
ma af Tiugo dahl:r Smt och 10 Skpr Sädh hennes
son i Lijfstijden af henne undfått och bekommit
[etc]
Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:42 (1699-1700) Bild 960 / sid 185 (AID: v206284.b960.s185, NAD: SE/GHA/90102)


Hösttinget 1701, sammanfattning:
Uppå Diur Jönssons i Hökhult emot Rusthållaren Anders Simonsson i Gåastakiöp för det besvär angående 16 daler silvermynt käranden upp sin svärmoders h. Kierstin Arvidsdotters vägnar av svaranden efter slutet köp på ett parti humble pretenderar. Den svaranden vägrar sig betala.


Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:13 (1701-1701) Bild 2210 / sid 139 (AID: v280344.b2210.s139, NAD: SE/GHA/90102)


Nämns även här 1682
Pjätteryd C:1 (1677-1737) Bild 198 / sid 429 (AID: v30315.b198.s429, NAD: SE/VALA/00297)


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-03-16

Laddar...