Judit Andersdotter

(ff mf mf fm fm fm)

Testamente 1674-05-07 1)
Död 1676 Jät (G) 2) Anno 1676 d 27 Januarij Begrofz herr Pastoris magni Ludenij hustru Sahl Judit Andersdotter j kÿrkian.
Begravd 1676-01-27 Jät (G) 2)

Barn
Annika Nydelia ( - 1694)
Margareta Nydelia ( - 1689)
Bo Jonsson Nydelius (~1652 - 1724)

Vigsel1658  3)

Noteringar

Nämns 1660 vid Konga häradsrätt
Se: Konga häradsrätt AIa:2 (1638-1665) Bild 2800 / sid 276 (AID: v393339.b2800.s276, NAD: SE/VALA/01554)


Kinnevalds häradsrätt (GHA) 1674-06-04


Samme dagh bleff för Nämbden Vpläset Wördige och Wähl-
lärde H:r Magnj Olaj Kiörkioherdens j Kalzwijck Socken
gijffna testamentz breeff till sijn k. hustru Gudfrucktiga
och dögdesamma Matrona hustru Judit Andersdotter
Daterat d 7 Maij 674, huru medh hans afflingegodz före-
hållas skal effter hans dödh, dhet Tingzrätten Approberar
och gillar, förmedelst dhen trogna skiöttsel hans k. hustru haff-
wer sijn man bewijst j hans åttskilliga Swaagheeter.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:22 (1671-1680) Bild 700 / sid 12 (AID: v205721.b700.s12, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2017-02-18

Laddar...