Josua Appelberg

Blev ca 42 år.

Född omkring 1689 1)
Död 1731-05-18 Vä (L) 1)

Barn
Andreas Appelberg (~1714 - 1771)
Jacob Johan Appelberg (1726 - 1790)
Catharina Appelberg (1728 - 1768)

Noteringar

Ryttare vid Södra Skånska kavalleriregementet 1709 3/8, korpral där, kvartermästare 1713, adjutant, sekundkornett 1716 26/10, premiärkornett där. Avsked 1723 28/8. [Lewenhaupt, Karl XII:s officerare]. "Uppå Cornett-Enckians Maija Appelbergs förklarl. öfver Daniel Cervins skrift, ang:de det Barnagods, som dess sal. man uti afl. Länsman Appelbergs Sterbhuus emottagit. Resol: lämbnas fullmäktige Cervin till igenomläsande och utlåtande, huru wida han, 1:o kan å Stärbhusets wägnar bestå de upförda 11 Rdl Smt för omkostnader, 2:o huru wida han kan bestyrka at de 72 Rdl 9 ./. Smt efter skiftesinstrumentet är wärkel: af Sal: Cornet Appelberg emottagna, och 3:tio huru wida han är tillfreds med den begiärta dilationen till murmästaren med den tillstådda summan. Med samma påminnelse återsändes denna förklaring" [Kristianstads läns landskansli AII:8, s 47; Per Linder]. Josua Appelberg hade även en vapensköld: motivet var två korslagda värjor åtföljda i var och en av de övre tre vinklarna av en femuddig stjära. Hjälmprydnad: En stolpvis ställd störtad värja. Biografica [http://hem.passagen.se/gronstub/vapen.htm].
Uppgifter av Markus Gunshaga
Karta

Källor

Senast ändrad: 2011-12-26

Laddar...