Jöns Andersson Bergman

Blev 42 år.

Far: Anders Olofsson Bergman (1692 - 1751)
Mor: Anna Persdotter (~1695 - >1745)
Född 1724 Tranekärr, Jonstorp (M) 1) Oluff Månssons hustru i Södåkra Elna baar barnet Faddrarne woro Anders hansson i Tranekiär Nilss Wässman ryttare, sampt Pijgan Karna Sionessdotter i Tranekiär.
Döpt 1724-10-25 Jonstorp (M) 1)
Levde 1744 Tranekärr, Jonstorp (M) 2)
Död 1766 Gylleröd nr 1, Brunnby (M) 3) 1766 d ?? April Begrofs Jöns Andersson från Giöllröd 46 åhr död af Feber
Begravd 1766-04 Brunnby (M) 3) Anges vara 45 år

Barn
Hans Jönsson (1750 - )
Anders Jönsson Bergman (1753 - 1814)
Bengta Jönsdotter (1756 - )
Bengta Jönsdotter (1758 - )
Anna Jönsdotter (1761 - )
Boel Jönsdotter (1764 - )

Noteringar

1755
den 11 Martij transp:t Fiskaren Jöns Anderson Bergman ifrån Mylle
Läijetes Fiskare hus No 40 till 1/3 Hemmanet N:o 1 i
Giölleröd, efter Åboens Jeppe Tyckasons egen åstun-
dan, och effter bägge redan hafwa stad, i hänseende
deraf lembnas Städien allenast till 3:-


den 25 d:o bortstadt effter Jöns Anderson Bergman Mylle Läijets
FiskareHus N:o 40 till drängen Hans Gudmundsson Berg,
Städien är 12:-
Källa: von Kochens städjelistor (hans arlocks avskrift)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-13

Laddar...