Jöns Abjörnsson (sexuddig stjärna)

1) (ff mf mf mm mm mm ff mm mf f och ff mf mf mm mm mm mm fm mm ff f)  (Antavla)

Väpnare, frälseman i Vä, Reftele.

Far:Abjörn Nockesson (sexuddig stjärna) ( - >1344)
Mor:Ragnhild Lindormsdotter (sparre över blad)

Egendom: Hjälmaryd, Ljungby (G)
Död:efter 1390 2)

Familj med Kristina Magnusdotter (en bjälke)   (Familjeöversikt)


Barn:
Gunhild Jönsdotter
Magnus Jönsson ( - 1444)
Knut Jönsson
Abjörn Jönsson
Märta Jönsdotter
Tord Jönsson ( - <1444)
Benkta Jönsdotter
Lindorm Jönsson ( - 1418)
Arvid Jönsson ( - 1418)
Nils Jönsson (sparre över blad) ( - 1391)
Henrik Gyllensparre (Nr 146) (1379 - )

Familj med Ragnhild Olofsdotter (Kåse) ( - 1400)   (Familjeöversikt)

Noteringar:

Kaj Janzon 29/11 2008:


"Elgenstierna alltså (s 190 i artikeln om Bagge af Berga). Uppgiften om vapenbytet 1390 har Elgenstierna i sin tur hämtat från Djurklous HT-artikel (s 156). Men den är dessvärre felaktig!


Jöns Abjörnssons sigillvapen var 1390 detsamma som tidigare, en sexuddig stjärna kluven av bokstaven I. Den som däremot har bytt vapenbild 1390 är hans son Arvid Jönsson som ännu 1389 förde samma vapen som fadern. Den 11 november 1390 är för övrigt sista gången som Johannes (Jöns) Abjörnsson (d.ä.) med visshet kan beläggas levande. Det finns ytterligare ett brev där han förekommer som medsigillant (RAp 3/11 1393) men det sigillet är inte bevarat. Jag är trots det för min del övertygad om att även sigillanten av 1393 års brev var Jöns Abjörnsson den äldre.


Släktens "äldsta bevarade dokumentet med det nya sigillet" kommer alltså från en yngling vars existens vid den aktuella tidpunkten är bevisad, men vapenbilden förs inte av Jöns förmodade sonson utan av sonen Arvid Jönsson.


Den förmodade sonsonen "Joan Abyørnsson" kan för första gången beläggas 25 juli 1412 då han uppträder som sigillvittne i Nyköping [SD 1600]. Hans sigillomskrift uppvisar exakt samma namnform som den förmodade farfaderns. Båda var, om man får tro deras sigill, döpta till Johannes.


Det 22 år långa tomrummet i raden av sigillbelägg övertygade Jan Öberg om att det inte kan röra sig om samma person. Jag är delvis av samma skäl rätt säker på att Jan Öberg har rätt i det antagandet. Öberg förmodade också att den yngre Johannes var sonson till den äldre. Jag menade 2003 att det är en rimlig hypotes och det menar jag fortfarande.


Det vapenbyte som tarvar en förklaring är alltså inte Jöns Abjörnssons, eftersom han aldrig bytte vapenbild, utan Arvid Jönssons.


Den yngre J.A. är belagd 1412-27 i följande brev: 1412 [SD 1600], 1417 [SD 2341], 1421 (RAp 4/3], 1422 [RAp 10/5 och 28/9] och 1427 [RAp 14/10]."


SDHK-nummer: 10418
Utfärdandedatum: 13731015
Språk: latin
DS-nummer: DS X 263
Utfärdare: Jöns Abjörnsson.
Innehåll: Jöns Abjörnsson bortbyter till skälig man Arvid Eriksson sina gods i Hjälmaryd (i Ljungby socken) med undantag för en gård, som hans bror (Felle) köpt av Knut Bänesson, och erhåller i stället Arvids fädernegods i Vä (i Reftele socken), nämligen halva Ågården jämte Grosgården.

Källor:
1) En sparre med något krams där under. Några uppgifter om det medeltida frälset i västra småland, Kaj Janzon, SoH 2003, sid 3-21
2) ÄSF I:325b

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-10-16, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)