Jonas Arenander

(fm mf mm mm mf)  (Antavla)

Kyrkoherde i Näshult 1711-1720.

Far:Per Persson ( - >1713)
Mor:Margareta Östensdotter ( - >1713)

Född:efter 1673 Sanna, Ljungarum (F) 1) Baserat på föräldrarnas vigsel, de var ej gifta 1672 men var gifta 1674
Testamente:1720-09-18 2) No 31
Ett Testamente dat d 18 sept: 1720 som Kyrkioherden
Erewyrdiga och Wällärde H. Jonas Are
nander gjordt till des kära hustru Ma
ria Elizabeth Ulmstedt af hem i Sanda
3/8 med de Conditioner som sielfwa Testa
mentet i bokstafwerne wijdare förmed=
lar.
Död:mellan 1720-10-30 och 1720-10-31 Näshult (F) 3)

Familj med Maria Elisabeth Ulmstedt ( - 1725)   (Familjeöversikt)


Barn:
Petrus Arenander (1715 - 1743)
Anna Margareta Arenander (1716 - 1784)
Maria Elisabet Arenander (~1719 - 1748)
Noteringar:

Bondson från Sanna, Ljungarum. Studerade i Åbo 1699. Pastorsadjunkt och kollega i Jönköpings skola 1705, Kyrkoherde i Näshult 1711. "God ordningsman i Församlingen".


Hans namn är taget efter Sanna (Sand = Arena)


Tveta häradsrätt:
Ao 1708 d: 8,9,10 Junij ord: laga ting


¿5
Cronans Länsman W:a Bengt Yd=
man låtet instämma Ambiörn Swen=
son och des hustru Lusia Jönsdotter
i Sånna för dhet dhe andra
stora bönedagen 1707 skolat
försummat gudztiensten
sampt här något då [...]
Per Persons huus utt=
hämptat öhl med
mehra, och: lijka måte
låtet instämma Kristen
Larsdotter som då tient
hos Per Persson; äfwen=
wäl låtit instämma
Per Persson och des hu=
stru Margareta Östens=
dotter, angående för=
lijkning i samma saak
dito Nills i Rosendahl och
Måns Jonsson på Ekrön=
nen, som samma för=
lijkning öfr:waret;


Parterna infunno sig i egna per=
soner och för Ambiörn Swensson
sampt des hustru, Advo=
caten wälb:a [..] Hublein
dher att advistera hwadh
processerna angår, samt
för Per Persson och des
hustru, deras son then
wördiga och wällerde h:
Jonas Arenander


....


"Jonas Arenander å hans föräldrars wägnar"


Renovationen: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:242 (1708-1708) Bild 1390 (AID: v280363.b1390, NAD: SE/VALA/0382503)

Källor:
1) Tveta häradsrätt AI:a13 bild 32 (På svar) mål 5
2) Tveta häradsrätt AIa:18 sid 220 (SVAR)
3) Växjö Stifts herdaminne, nr 6 sid 295

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-05-06, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)