Jon Arvidsson

Bergsman, Klockare i Månsarp 1700 till åtminstone 1715. Blev högst 72 år.

Far: Arvid Nilsson ( - 1718)
Mor: Marit Jonsdotter ( - 1716)
Född mellan 1678 och 1682 Kåperyd, Månsarp (F) 1a) gamble Klåckarens son Jon Arfwidson sattes till Klåckare it åhr till Prof effter sin fader för honom caverar fadren Arfwid effter [..] församblingens samtycko på sochnestämbnan den 6 Jan 1700 emedan han är artton till behag så blif han aldeles confirmerad och fadren är [....mst]


1678 enligt dödbok och husförhör, 1682 enligt texten ovan.
Död 1750-08-05 Jorshult, Månsarp (F) 2) 1750
Augusti 5 Begrofs Bergsmannen Joen Arvidson i Jordshult död af ålderdom och annan bräcklighet 73 år

Vigsel1701 Månsarp (F) 1b) 1701 dito wÿgdes Klåckaren Jon Arvidsson i Kåpery och Marit Erichsdotter ifrå Jorshult
Barn
Ingrid Jonsdotter (1702 - )
Maria Jonsdotter (1706 - )
Erik Jonsson (~1709 - )
Marit Jonsdotter (~1712 - )
Sigrid Jonsdotter (1713 - )

Karta

Källor

Senast ändrad: 2010-12-22

Laddar...