Jon Andersson

(fm mf fm mm mm mf)  (Antavla)

Levde:1643 Vässleda, Norra Solberga (F) 1)
Död:1672 Vässleda, Norra Solberga (F) 2)
Begravd:1672-03-10 Norra Solberga (F) 2)1672
Doinica Oculi begrofs Jon i Wäßleda

Familj med Karin Jönsdotter   (Familjeöversikt)


Barn:
Jöns Jonsson ( - <1662)
Ingrid Jonsdotter (1635 - 1715)
Noteringar:

1662 6/6 Södra Vedbo häradsrätt renoverade dombok
Corporalen Måns Månßon j lille Weßleda blif:r kiöpebrefwet
der uppå aff d. 21 Octob: 1651 bestritt, som Jöns Anderson
i Isåsa haf:r sålt till Jöns Joenßon j Weßleda, således at
Jöns Jonsons barn medh deras moder, skohle ehrhållas medgh sin
faders och mans kiöp och Jöns j Måhlen som samme kiöpe-
breff besrijder skall derför plichta hwarför tingskiöt-
te Jöns Anderson j Isåse samme gårdh lagbuden och fullstån-
den till hustru Karijn Jonsdotter och hennes medh
Sahl. Jöns Jonßon aflade barn efter Cap: 10. Jorb:
hafwandes derföre upburit 12 Rd:r och 4 Rd:r sampt ett
hufwudhklädes lewett j wännegåfwa.
Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:25 (1661-1668) Bild 1330 (AID: v190301.b1330, NAD: SE/GHA/90102)


1665 16/2 Södra Vedbo häradsrätt renoverade dombok
Dito framstogh Corporalen Månß Månßon j Wesleda aff Solberga Soken
och käradhe till Jon Anderson ibidem, att han hadhe sålt 1/2 gårdhen
Wäsledha Wthur slächten till Pher Jonson i Elmelßhult, huilken 1/2
gårdhen Jon Andersons son Jönß Jonson haffwer inbördatt som hanß
fadher försåldt haffwer, och nu såsom Corporalen Månß Månson haffwer
Sidhermera fått Sal: Jönß Jönsons efterlåthne änckia till hustru
haffwer han till medh dhen 1/2 gården, än 1/4 till sina Stÿffbarnß
nåytta, ifrån dheraß fadher fadher Jon Anderson inlöst för 9 R:d be-
gärar dherföre fasta på 3 fierdingar Vtj be:te Wäsledha dhett
barnenß farfadher Jon Anderson ibidem, honom tingskiötte medh
sina mågarß samptÿckio
Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:25 (1661-1668) Bild 1710 (AID: v190301.b1710, NAD: SE/GHA/90102)

Källor:
1) Norra Solberga mantalslängd 1643
2) Norra Solberga C:1 sid 149

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2015-10-03, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)