Johan Ahlander

Kyrkoherde i Rogberga mellan 1729-1740. Blev 44 år.

Far: Lars Andersson (~1648 - 1734)
Mor: Maria Johansdotter Barck ( - 1746)

Vigsel1730-02-01  3)
Barn
Per Gabriel Ahlander (1731 - 1806)
Maria Kristina Ahlander (1733 - 1818)
Johan Lorentz Ahlander (1737 - 1803)
Jonas Abraham Ahlander (1740 - 1770)

Noteringar

År 1710 skrevs han in i Växjö Allmänna skola. Han bar då namnet Johannes Laurentii Alander. Detta är den första angivelsen, om att någon i släkten har burit detta namn. Flyttade sedan till gymnasiet vid Braheanska skolan på Visingsö (står dock inte i denna skolas matrikel, sannolikt beroende på att han hade börjat i Växjöskolan. (Släkt och Hävd 1984/85, sid 82, "Djäknar och gymnasister på Visingsö). Johan författade brudskrifter till sina båda mostrar Catharina och Regina Barck vid deras vigslar 1714 med kh i Skärstad Jonas Littulander, resp v.past., sedan komministern i Berga Olaus Ståhl. Båda brudskrifterna tryckta i Jönköping (unika ex i KB).


Sedan han någon tid studerat i Lund, blev han 1717.11.05 auscultant i Göta Hovrätt. Tog avsked från hovrätten 1718 i förtvivlan över att ha mist sin ungdomsförälskelse Sigrid Stass, blev den 1 maj d.å. förare vid Jönköpings inf.reg., samt 13 sept fänrik vid Bä(k)linge kompani, Kongl.Uplands ordinarie Regemente till fots 1718, och bevistade i sådant skick norska kampanjen. Efter avsked från krigstjänsten 30 sept 1719 tog han boken åter tillbaka och började studera i Lund, där han disputerade 1723 (de Diverso Palladis et Mortis Ingenio). Var Smålands Nations kurator 1721/22 och 1723/24. Fil.kand.ex. 1724, prästvigd 6 april 1725 (adj. i Hjelmseryd, sedan domesticus hos biskopen i Lund). Kyrkoherde i Rogberga 1729.2.10, tillträdde 1730. Ägde Rogberga södergård (frälsehemman).
Efter Johans död 1740, bodde Sigrid Stass på Hälltorps säteri i Barnarp hos brodern Åke Gabriel Stass, Denne ägde Knäryd i arv efter modern, som dog 1754. Han flyttade sedan till Hakarp, där han arrenderade Hakarps säteri. Var mantalskommisarie i Tveta hd.
- Gerda Åkerrén
Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-03-19

Laddar...