Jeppe Andersson

Far: Anders Eskilsson

Familj med okänd
Barn
Jöns Jeppsson
Nils Jepsson
Jon Jeppsson (~1654 - 1726)

Noteringar

I jorderevningsprotokollet 1671:
"beuiser skat reetighed med skiöde aff dato: 1641"


1622-1623
Jep Andersen i Södagerr hoesbundhold
aff en 4 part aff dend halffur gaard
hans fader paa boer och hand goed-
willigen for honom oploed.


1636-1637
Samme dag annamet till hußbundhold aff Jep Anderson i Södager, aff en fiede part aff den gaard ibid: som Anders Eskilds: paaboor
Karta

Källor

Senast ändrad: 2011-06-19

Laddar...