Ingrid Torstensdotter Lohm

Far: Torsten Larsson (~1576 - 1665)
Mor: Karin Arvidsdotter ( - (166x-12-14))
Död 1682 Vrigstad (F) 1)

Barn
Elisabeth Broddesdotter ( - 1733)
Kerstin Broddesdotter (~1631 - 1717)
Anna Broddesdotter (~1633 - 1712)
Brita Broddesdotter (1644 - 1724)


Noteringar

Sunnerbo Häradsrätt (GHA) 1635-06-12


Kom för Retta Per Jönßon i Skepalt, fulmyndigh på s. Tuffuas
och hans s. hustrus Bengta Perßdotters arffuingarß Wegnar Nem-
ligen, Suen Ostraßon och hans söskonne, och Jöns i Köphultt med sin
söskonne, Jtem på s. Måns Trulßons barns Wegnar, Karin i Tonna-
ritt, och Gudmund Simonßons Wegnar, och tinskiötte welachtat
Brådde i Markaritt, hans hustru dygderijcka Ingerdh Torstens-
dotter 1/4 aff Tonnaritt och derföre Vp:t tiuffue 20 Rdr. noch
10. dr huit Mynt för 2 skeplandh som woro giffne till kyrkan
och Brådde igenlöste i samma fierdingh. Gudmund Simonß
8 1/2 Dr danska karin i Tonnaritt 8 1/2 huit mynt. Jtem Jönß
i Köphult, Suen Ostraßon, med all deraß söskonne, och Månß Trul-
ßons barn, Vp:tt tillhopa 3. D:r huit mynt. Löper alt tilhopa
40 Rdr både för arff och etlöffuet. Jtem war Per Jönßon i
Skapalt, och Per Månßon i tonnerit fulmechtige på Karin Tufuas-
dotter Wegnar i Tonneritt, och tingskötte wlb:te Brådde i
Markaritt 1/4 aff Tonneritz gård. Och derföre Vp:t 50 Dr
huit mynt och een koo, och etloffuet Nogh 11 skep korn 3 skepp
Jtem en koohudh.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 55 / sid 19 (AID: v49320.b55.s19, NAD: SE/VALA/0382503)


Västra häradsrätt (GHA) 1649-06-11


Sammadag tingskiöttes 1/2 Ekesiö vtj Almisåkra Sokn efter vnderskrifuit Bese-
glat säll och köpebref af wyrdigo manne her Torsten Pastor i Rydaholm Dat
8. martij 648. Ther med her Torsten pastor i Rydaholm och Ösbo häratz provest
bekänner sigh hafua af frij Wilia och med sine hustrus h. Karin Arfuidzdotter
samtyckio vplåtit och sålt 1/2 Ekesiö Skattagårdh i Almisåkra Sokn tingbudin och Lag-
ståndin till wyrdige höglärde manne sin måger mester Bengt Komstadio och sin
doter h. Inger Torstinsdotter och therföre reda betalning vpburit till goda nöio
20 rixdlr inspecie och 70 dlr. sm. Ther och med fulmakt gifuit tingskiöt-
ning taga, ty dömes köpit godt och gilt.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 3060 (AID: v190303.b3060, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2017-02-04

Laddar...