Lunds Domkapitels arkiv FIIE:8 nr 55

Henrik Andersson Salling

(mf fm mf fm mf f)

Klockare i Väsby 1683-1735. Blev ca 76 år.

Far: Anders Mattsson
Mor: Beata (Larsdotter) ( - 1694)
Född omkring 1659 Östre Gade, Landskrona (M) 1) 2) 3) 4) Uppskattade födelseåret ås när han nämns som student vid biskopsvisitationen i Onsjö och Harjagers härader 1680-10-06 då han anges vara 21 år, i domboken 1730 anges han vara 70 år och i dödboken 1735 då han anges vara 76 år.

Födelseförsamlingen bland annat från klockaremålet i FIIE:8
"Hindricus Sallingius klockare Wid Wäsby försambling, barnföd uthi LandzCrona ock ...... aff Episcopo Dn Magistro Canuto Hahn: Anno 1683"
Levde 1714 Väsby nr 14 (Klockaregården), Väsby, Väsby (M) 5)
Död 1735 Väsby nr 14 (Klockaregården), Väsby, Väsby (M) 1) 1735
d 14 Nov: begrofs Klockaren i Wäsby HInd: Salling 76 år
Begravd 1735-11-14 Väsby (M) 1)

Barn
Anders Salling (~1685 - 1763)
Erik Henriksson Salling (1688 - 1771)
Kristian Salling (1691 - 1768)
Nils Salling (1694 - )
Hans Salling (1696 - )
Beata Salling (1699 - 1770)
Gustav Henriksson (Salling) (1705 - 1772)

Noteringar

Markus Gunshaga har hittat följande i Domkapitlets i Lund arkiv, vol. FIIga:1 (1680-1899):
Det var när biskopen visiterade Onsjö och Harjagers härader i Annelövs kyrka den 6 oktober 1680 som man även intervjuade de studenter som vid tidpunkten vistades i häraderna och infann sig i Annelövs kyrka nämnda dag, och en av studenterna var Henrik Andersson Salling:


"Henricus Andr. Depon. A:o 79. i Köpenhambn, änn iche Attest. uppehållet sig heela tijden hos sine föräldrar här i LandzCrona, æt. 21. ann."


Detta bekräftat av Kjøbenhavns Universitets Matrikel:
1680
Coroniensis e Scania
Henricus Andreæ Salingius


Källa: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1611-1829), band 2, sid 103:


Levde 1688 i Väsby nr 14 (Klockaregården) enligt jordeboken


Källa: Jordeböcker, JordeböckerMalmöhus län, SE/RA/55201/55201.12/31 (1688), bildid: A0055595_00764


Luggude häradsrätt (GHA) 1730-03-04 [Henrik Salling vittnar:]


2. Klåckaren Hindrich Salling i Wäsby 70 åhr
g. at han warit klåckare i den försam-
lingen 47 åhr, och deß antecessor Anders MÅr-
tenson 52 åhr, intygandes det han hwarcken
sagt för honom under den tijden de woro
tillsammans, eller han någonsin we-
tat, at något led warit på detta gärde,
som nu will påstås; men at ju alla win-
trar warit kastat hohl på det samma
kan han intet neka.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:226 (1730-1730) Bild 870 (AID: v384837.b870, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2018-03-06

Laddar...