Lunds Domkapitels arkiv FIIE:8 nr 55

Henrik Andersson Salling

(mf fm mf fm mf f)

Klockare i Väsby 1683-1735. Blev ca 76 år.

Far: Anders Mattsson ( - 1691)
Mor: Beata Larsdotter? ( - 1694)
Född omkring 1659 
 Östre Gade, Landskrona (M) 1.1) 2)
"Hindricus Sallingius klockare Wid Wäsby försambling, barnföd uthi LandzCrona ock ...... aff Episcopo Dn Magistro Canuto Hahn: Anno 1683
Levde 1714 
 Väsby nr 14 (Klockaregården), Väsby, Väsby (M) 3)
Död 1735 
 Väsby nr 14 (Klockaregården), Väsby, Väsby (M) 1.1)
1735
d 14 Nov: begrofs Klockaren i Wäsby HInd: Salling 76 år
Begravd 1735-11-14 
 Väsby (M) 1.1)

Barn
Anders Salling (~1685 - 1763)
Erik Henriksson Salling (1688 - 1771)
Kristian Salling (1691 - 1768)
Nils Salling (1694 - )
Hans Salling (1696 - )
Beata Salling (1699 - 1770)
Gustav Henriksson (Salling) (1705 - 1772)

Noteringar

Markus Gunshaga har hittat följande i Domkapitlets i Lund arkiv, vol. FIIga:1 (1680-1899):
Det var när biskopen visiterade Onsjö och Harjagers härader i Annelövs kyrka den 6 oktober 1680 som man även intervjuade de studenter som vid tidpunkten vistades i häraderna och infann sig i Annelövs kyrka nämnda dag, och en av studenterna var Henrik Andersson Salling:


"Henricus Andr. Depon. A:o 79. i Köpenhambn, änn iche Attest. uppehållet sig heela tijden hos sine föräldrar här i LandzCrona, æt. 21. ann."


Detta bekräftat av Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1611-1829), band 2, sid 103:


1680
Coroniensis e Scania
Henricus Andreæ Salingius


Levde 1688 i Väsby nr 14 (Klockaregården) enligt jordeboken


Källa: Jordeböcker, JordeböckerMalmöhus län, SE/RA/55201/55201.12/31 (1688), bildid: A0055595_00764


Luggude häradsrätt 1729-03-04 [Henrik Salling vittnar:]


Klåckaren Hindrich Sallign i Wäsby 70 åhr gl:
att han warit Klåckare i dhen församling
47 åhr, och dess antecessor Anders Mårtensson
52 åhr, intygandes dett han huarken sagt
för honom under dhen tijden dhe woro till=
sammans, eller han någonsin [....]
att något [....] warit på detta gårde, som
nu [wäll] påstås; men att dhe ju alla
wintrar warit kastat [...] på dett samma
kan han intet neka.
1729-30005


Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2017-10-21, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...