Henning* Arthur Nilsson

(mm f)

Murare, Snickare, Fiskare. Blev 71 år.

Far: Lars Peter Nilsson (1855 - 1903)
Mor: Anna Cecilia Brandt (1856 - 1936)
Född 1895-10-11 Mölleläge nr 7, Mölleläge, Brunnby (M) 1) Åbon Lars Peter Nilsson o. åbodotter Emma Nilsson i Gylleröd, flickan Hilda Larsson å N-o 63 Mölle, gossen Emil Andersson fr. N-o 33 ibm.
Döpt 1895-10-20 Brunnby (M) 1)
Värnplikt 1915 2) No 73 7/1915
Död 1967-10-03 Stg 310, Mölle, Brunnby (M) 3)
Begravd 1967-10-09 Brunnby (M) 4)

Lysning1936-10-04 Brunnby (M) 5) 6) Försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder Lysningsboken n:r 13 år 1736

Härmed försäkrar jag på heder och samvete,
1) att jag icke förut ingått äntenskap;
2 ) att jag, såvitt mig är veterligt,
a) icke är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med eller syskon till min
trolovade Marta Gunborg Albin
b) icke är syskon till någon, av vilken min trolovade är avkomling, eller själv
avkomling av syskon till min trolovade;
c) icke varit gift med någon, som är min trolovades släkting i rätt upp- eller
nedstigande led, eller själv är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med någon,
med vilken min trolovade varit gift;
d) icke är behäftad med fallandesot eller lider av könssjukdom i smissamt skede.
Mölle den 2 Oktober 1936.
Henning Arthur Nilsson


Försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder Lysningsboken n:r 13 år 1736

Härmed försäkrar jag på heder och samvete,
1) att jag icke förut ingått äntenskap;
2 ) att jag, såvitt mig är veterligt,
a) icke är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med eller syskon till min
trolovade Henning Arthur Nilsson
b) icke är syskon till någon, av vilken min trolovade är avkomling, eller själv
avkomling av syskon till min trolovade;
c) icke varit gift med någon, som är min trolovades släkting i rätt upp- eller
nedstigande led, eller själv är i rätt upp- eller nedstigande släktskap med någon,
med vilken min trolovade varit gift;
d) icke är behäftad med fallandesot eller lider av könssjukdom i smissamt skede.
Bökebolet den 2 Oktober 1936.
Marta Gunborg Alhbin
Lysning1936-10-11 Brunnby (M) 6)
Lysning1936-10-18 Brunnby (M) 6)
Vigsel1936-11-01 Brunnby (M) 6) Henning Arthur Nilsson, fiskare, Mölleläge 7
Marta Gunborg Albin, hembiträde, Bökebolet 1

Hinderslöshetsintyg aflämnas af båda kontrahenterna
Bådes muntliga samtycke

Lysning 4/10 och 11/10 och 18/10


Vigda den 1 Nov i Brunnby Kyrka

Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2018-07-16

Laddar...