Hans Andersson

Borgare i Eksjö (F).

Far: Anders Nilsson ( - 1655)
Mor: Ingrid Matsdotter ( - 1643)
Död mellan 1644 och 1647 1)

Noteringar

Diverse omnämnanden i Eksjö om hans skuld:


1643
Måns Åkesson om en handskrift av Anders i Broarp på sin sons vägnar Hans Andersson och i wederpant hans gård


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1723 (1615-1667) Bild 187 (AID: v185794.b187, NAD: SE/VALA/0382503)


1644
Måns Åkesson en cautionsskrift av anders i broarp daterad 1641 för hans son. Anders har i underpant satt sin gård här i staden.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1723 (1615-1667) Bild 195 (AID: v185794.b195, NAD: SE/VALA/0382503)


1644
Måns Åkesson vill ha dom och slutning på den cautionsskrift anders i broarp honom givit.
["Andersas gård här i staden"]


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1723 (1615-1667) Bild 200 (AID: v185794.b200, NAD: SE/VALA/0382503)


1645
Måns Åkesson upbiuder Broarpa gårdhen dhen anpart allenast som honom är Transporterat 3die gången och honom frambuiden


[Kan ANders Nilssons gård i Eksjö stad ha kallats Broarpa gården måntro?]


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1723 (1615-1667) Bild 216 (AID: v185794.b216, NAD: SE/VALA/0382503)


1646
Måns Åkesson och Anders i Broarp inför rätten och uppenbarligen med handsträckande gjorde Acord etc..


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1723 (1615-1667) Bild 226 (AID: v185794.b226, NAD: SE/VALA/0382503)


1648
Angående Anders Nilsson på sin sons vägnar om cautionsskriften. FLera sidor.
"Jag Anders NIlsson uthi Broarp och höredha sochn...."


Då kom anders nilsson fram och medh gråthande tårar begärade hans oförståndiga och förkunniga witnesmåhl måtto honom tillgijfwas...


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1723 (1615-1667) Bild 260 (AID: v185794.b260, NAD: SE/VALA/0382503)


Nämns även här: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:24 (1646-1660) Bild 480 (AID: v190300.b480, NAD: SE/VALA/0382503)


och här:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:25 (1661-1668) Bild 3160 (AID: v190301.b3160, NAD: SE/VALA/0382503)
Källor

Senast ändrad: 2016-05-22

Laddar...