Hans Adamsson

(mf mm fm ff)  (Antavla)

Nämndeman i Flackarp nr 9. Blev ca 79 år.

Far:Adam Olsson (1654 - )
Mor:Elna Nn ( - 1729)

Född:omkring 1696 Hjärup nr 14, Hjärup, Uppåkra (M) 1)
Levde:1724 Hjärup nr 14, Hjärup, Uppåkra (M) 2)
Död:1775-05-19 Flackarp nr 9, Flackarp, Flackarp (M) 1)1775
d 19 maü dog och den 24 begrofs nämdeman Hans Adamson i Flackerup, 79 åhr gammal, dog af ålderdoms svaghet
Begravd:1775-05-24 Flackarp (M) 1)
Bouppteckning:1775-09-04 Flackarp (M) 3) Åhr 1775 d:n 4. Sept: blef uppå wederbörandes
anmodan Laga Boupteckning förättadt
å then qwarlåtenskap som domkÿrkjohem-
mans åboen å N 29 1/4 ut: Flackerup
Sockn och Bÿ af Bara härad nämdeman-
nen Hans Adamsson som d 17 sidst: maji
med döden afgick efer sig lämnat till
delningh, emillan theß efterlefwande
Encka Elna Trulsdotter och Barnen söner-
na husmannen Truls Hansson dito åbo-
en Adam Hansson uti Åkarp, dito
AAnders Hans: dito Nils Hansson dito
Hans Hansson och dottrarne Kjerstina
gift med Prebende hemmans åboen
Ola Andersson i ??? samt Elna hans-
dotter 16 år g: Utom förenämda mÿn-
diga arfingarna war äfwen tillstädes
å den ??? omyndigas wägnar och
till deß rätts bewakande deß Cousin
Rusthållaren Hans Pärsson uti Knästorp.
Såsom tillkallade wärderings man
instälte sig nämndemannen wälack-
tade Nills Mårtensson och Jöns Olsson
uti Lilla Uppåckra.
Sedan Enckan med de öfriga arfta-
gare, som ägendomen haft om händer
blifwit åtwarnade att enligt Lag
Ärfda b:n 9. Cap: 1.¿. noga och rik-
tigt uppgifwa all qwarlåtenskapen
sådan som den wid döds timmen be-
fants företogs förättningen
på sätt som följer nem:n

Familj med Elna Trulsdotter (1716 - 1787)   (Familjeöversikt)

Lysning:1740-11-16 Sankt Peters Kloster (M) 4)
Lysning:1740-11-23 Sankt Peters Kloster (M) 4)
Lysning:1740-11-30 Sankt Peters Kloster (M) 4)
Vigsel:1740-12-14 Sankt Peters Kloster (M) 4)Anno 1740
d: 16 Nowember Lystes första gången för Äncklingen Nämbdeman Hans Adams: från Flackerup och pig: Ellna Trulsdotter från Wärpinge.
d: 23 dito Lystes 2dra g: för deßa persohner
d: 30 dito Lystes 3die gången.
d: 14 December Copulerades deßa förnembda persohner, Hans och Ellna uti Kyrckian och hade ett wackert följe med sig.

Barn:
Truls Hansson (1741 - 1784)
Ingeborg Hansdotter (1743 - )
Adam Hansson (1745 - 1821)
Anders Hansson (1748 - )
Nils Hansson (1750 - )
Hans Hansson (1753 - 1837)
Kerstin Hansdotter (1756 - 1817)
Elna Hansdotter (1759 - 1845)

Källor:
1) Uppåkra C:1 sid 148
2) Klas Davidsson
3) Bara häradsrätt FIIa:21 (1775-1776) Bild 6 / sid 2 (AID: v159025.b6.s2, NAD: SE/LLA/10003)
4) Sankt Peters kloster C:1 sid 209

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2017-01-31, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)