Gunnar Andersson Brandt

(mm fm ff mf f)  (Antavla)

Fiskare.

Far:Anders Andersson Brandt (~1668 - ~1719)
Mor:Bengta Gunnarsdotter (~1672 - >1711)

Levde:1725 Mölleläge nr 6, Mölleläge, Brunnby (M) 1)
Död:1742 Mölleläge nr 6, Mölleläge, Brunnby (M) 2) Octobr 1742
Eodem [29do] och i Går blef Inventeringar förrättat hos Sahl: Jacobs Äncka, Jöns Pijhls d:o, Gunnar Brands d:o på Mylle, i Lerhamn och hoos Pär Giödmarsson i Biörckerö.

Novbr 1742
Eodem [17de] förättat Skifften 1:o) i Lerhambnshuset, 2:o) effter Pär Giödmarssons Sahl: Hustru och 3:o) effter Sahl: Gunnar Brand på Mölle.

Familj med Kristina Larsdotter (~1697 - 1764)   (Familjeöversikt)


Barn:
Elna Gunnarsdotter
Lars Gunnarsson Brandt (~1730 - >1781)
Sven Gunnarsson Brandt (~1741 - 1786)
Noteringar:

Ur von Kochens journal:


Maij 1735
Eodem [14de] med Prästen giord aftahl ang:de materialiers afhemptande till Kyrckiomuhren, och befrachtat een Jacht af Jöns Pijck med Gunnat Brandt till Rya Tegelbruck.
Eodem [21de] Fiskaren Gunnar Brand komit med sin Booth som för Kyrckian blifwit befragtat med 800 Tacksteen och 30 MuhrSteen.

Källor:
1) Brunnby jordebok 1725
2) von Kochens journal (Arlock)

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-09-28, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)