Gunnar Andersson Brandt

(mm fm ff mf f)

Fiskare.

Far: Anders Andersson Brandt (~1668 - ~1719)
Mor: Bengta Gunnarsdotter (~1672 - >1711)
Död 1742 Mölleläge nr 6, Mölleläge, Brunnby (M) 1a) 1b) Octobr 1742
Eodem [29do] och i Går blef Inventeringar förrättat hos Sahl: Jacobs Äncka, Jöns Pijhls d:o, Gunnar Brands d:o på Mylle, i Lerhamn och hoos Pär Giödmarsson i Biörckerö.

Novbr 1742
Eodem [17de] förättat Skifften 1:o) i Lerhambnshuset, 2:o) effter Pär Giödmarssons Sahl: Hustru och 3:o) effter Sahl: Gunnar Brand på Mölle.

Vigsel 
Barn
Elna Gunnarsdotter
Lars Gunnarsson Brandt (~1730 - >1781)
Sven Gunnarsson Brandt (~1741 - 1786)

Noteringar

Ur von Kochens journal:


Maij 1735
Eodem [14de] med Prästen giord aftahl ang:de materialiers afhemptande till Kyrckiomuhren, och befrachtat een Jacht af Jöns Pijck med Gunnat Brandt till Rya Tegelbruck.
Eodem [21de] Fiskaren Gunnar Brand komit med sin Booth som för Kyrckian blifwit befragtat med 800 Tacksteen och 30 MuhrSteen.
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-11

Laddar...