Erland Andersson

(mm mm ff fm ff ff f)

Levde i Fogdarp, Förslöv (L).

Far: Anders Erlandsson ( - ~1629)
Död omkring 1675 Fogdarp nr 3, Fogdarp, Förslöv (L) 1)

Familj med Anna
Barn
Jöns Erlandsson ( - >1709)
Nils Erlandsson
Tora Erlandsdotter

Noteringar

Han och hans hustrus namn nämns i jorderevningsbiakterna:


"Nielß Clemedson i Salomon[shög....]
shötte och aff hende fra sig och sinne arffui[nger.... den]
löd och partt som hanß hustru Ellen haffuer [arffuitt...]
effter sin sallig fader och moder uti den [Gaard som]
Erland Anderson paa boer och till för [....]
i foderup och hanß hustru Anna och bege deras....


Källa: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:580 (1671-1671) Bild 305 (AID: v113675.b305, NAD: SE/RA/52106)


Mtl 1658, Fogdarp
Erlandh Anderßon hustru, dräng


Mtl 1672
Ehrland Anderßon [barn: Nielß och Tora]
Jönß Erlandßon
Karta

Källor

Senast ändrad: 2014-03-01

Laddar...