Erik Andersson

(mm mm ff ff mm f)  (Antavla)

Död:mellan 1718-04 och 1718-05 Gånarp nr 6, Gånarp, Tåstarp (L) 1)
Bouppteckning:1719-03-06 Norra Åsbo Häradsrätt 1)Anno 1719, d 6 Martij, höltz registrering
effter Sa: Erich Anders: i gohnarp, Tostarp sochn
och Norre Aßbohärad som åbodt 1/4 Crono och
Rusthålls hemman dersamst:s och wid för: Påskatijd
1718: är genom döden afgången, och
effterlembnat sig hustrun Kirstina Carls
dotter med 6 st deras sammanaflade Barn.
3ne söner och 3ne döttrar. den äldste
sonen, anders Erichs: på 13de åhret, den
andre Carl Erichs: på 11te, den ÿngste
sonen som är Twilling Erich Erichs: 15 wkor.
den äldsta dottren Anna Erichsdotter
på 17de åhret, den andra Pernilla på 9de
och twillingen Inger 15 wkor gl. berättandes
Enckian, att ingen finns i Slächten hwarcken
å mannens eller hennes sijda, som kan
förordnas till förmÿndare för Barnen.
wärderingzmän Nembdemännen
Swen Anderßon i Ößiö och Troed Anders:
i Ebbarp. Bestående Boetz medel
af efter fölljande.

Familj med Kristina Karlsdotter   (Familjeöversikt)


Barn:
Anna Eriksdotter (~1702 - )
Anders Eriksson (~1706 - )
Karl Eriksson (~1708 - )
Pernilla Eriksdotter (~1709 - 1758)
Ingar Eriksdotter (1718 - )
Erik Eriksson (1718 - )
Noteringar:

Mtl 1698
Gånarp nr 6
Rytt: Jöns Liusingz hustru
Sånen Erick


Mtl 1711
Gånarp nr 6
Erick Anderss: och hustru


Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/42 (1711:2), bildid: A0005491_00029


Mtl 1742
Gånarp nr 6
Pär Nils: h. g. Erick
Källa: Tåstarp MTL:1 (1742-1800) Bild 2 / sid 1742 (AID: v173199.b2.s1742, NAD: SE/LLA/13426)

Källor:
1) Norra Åsbo häradsrätt FIIb:4 (1716-1720) Bild 167 / sid 309 (AID: v158483.b167.s309, NAD: SE/LLA/11094)

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2013-11-09, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)