Daniel Andersson

(mf ff ff fm f)

Häradsskrivare, rådman och stadsnotarie i Simrishamn.

Död efter 1710 
 Simrishamn (L) 1)

Barn
Lisbet Maria Löfvall
Nn Nn ( - 1701)
Nn Nn ( - 1697)
Anna Margareta Löfvall (~1683 - 1754)
Gertrud Danielsdotter Löfvall (~1697 - 1740)
Lorens Danielsson Löfvall (1706 - 1778)

Noteringar

1685
Häraqdsskrifwaren Wäll:tt Daniel Anderson på sin
swärfader Wäll:tt Lorens Wittings wägnar [etc]


Källa: Ingelstads häradsrätt AIa:8 (1684-1696) Bild 128 (AID: v97788.b128, NAD: SE/LLA/10032)


1686ht
Häradzskrifwaren wäll:tt Daniel Anderson begiärte af Rätten laga syn på ett hem:n han fått af Cronan belägen i Wämmenlöftorp som Lars Nielson emottaget, dhet Rätten consenterade, och befalte nämbdemannen Niels Olsen i Carleby taga till sig effterskrefne män: Och gienast begifwa sig på boopålen, och granska all bröstfälligheten dersammastädes, och i penningar Taxera som dhe förswara willia och medh eedh bekräffta, dhertill nämbdes effterfölliande: Niels Matzon i Carleby, Erlandh Arfwedhson i ibm, Per Månson ibm, Swen Person i ibm, Lasse Torsson i ibm, .... Trölson och Måns Kåck ibm.


1690 vt
Saaken som förgånget Tingh Incaminerades emällan well:t Giert Hanson i Ystadh och sahl: Lorentz Vitinghz enkia i Wal
Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-01-02, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...