Claus Apellegard (Abildgaard)

1) 2) 1) 2) (ff mf mf mm mm mm ff mm fm f och ff mf mf mm mm mm ff mm fm f och ff mf mf mm mm mm mm mf fm m f och ff mf mf mm mm mm mm mf fm m f)


Barn
Botild Clausdotter (Apellegard) ( - >1458)

Noteringar

Enligt ÄSF 1:3 s 242, var Sven Bäks (Krumme) hustru Botild dotter till Claus Apellegard och dennes hustru Estrid, den sistnämnde "sannolikt" identisk med Estrid Arvidsdotter (Pik). I sammanhanget hänvisar ÄSF till Stig Östenson: "Randanmärkningar till biskop Hans Brasks släktbok" i PHT 1973 s 113 f.


Östenson hänvisar själv i den angivna artikeln gällande vissa uppgifter vidare till Jan Eric Almquists artikel "Problemet Nils Krumme" i SoH 1954.
Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2016-09-06

Laddar...