Carl Ahlander

Bruksbokhållare, Hejderidare, Lantjägare. Blev 75 år.

Far: Lars Andersson (~1648 - 1734)
Mor: Maria Johansdotter Barck ( - 1746)
Född 1704-07-27 Alarp, Barkeryd (F) 1) 1704
d 27 Juli föddes Hr Regementskr Lars Andersons son uthi Ahlarp och kallades Carl.
d 7 Augusti döptes Carl Larsson
Wälb: Capit. Knuth Pattkull
Hr Commis: Andreas Löfgren
Hr Lantmät: Jonas [...]
hust. Britta Broddesdr
hust. Stina Persdtr
Jungf. Christina Barck
Jungf. Annicka Klinth
Död 1780-03-25 Sanna, Ljungarum (F) 2) 1780 d 25 Marti dödde Lantjägaren Carl Ahlander i Sanna, Begrofs d: 4 Aprilis 75 1/2 år gammal av ålderdomdsbräcklighet
Grav på Ljungarums kyrkogård.
Bouppteckning 1781-03-15 Sanna, Ljungarum (F) 3) År 1781 den 15 Martij Instälte sig undertecknanden efter anmodan uti Sanna at Boupteckning förrätta efter afledna Landsjägaren Ädel och högacktad herr Carl Ahlander hwarwid under derhörande arfwingar efter föregången kallhelse tillstädes kommo, ock blef Egendommen af efterhafwande Enkjan [Anna] Ahlander född Anna Greta Arinander uppgifwen samt af underskrifna på följande sätt antecknad ock wärderad.

att all i Sterbhuset bef[..]tiga Egendom är riktigt uppgifwen ock ej något med rätt ock wilja undandölgt, det betygas under edelig förbindelse af [Ana Greta Arenander] En högt bedröfwat Enkja


På sätt som föresktifwit står antecknadt ock wärderat, intygas af Anders Gunarson, Erech Larson

Vigsel1737-03-30 Forserum (F) 4) 1737
30 Marti wigdes Bokhållar Carl Ahlander och
Jungfru Anna Greta Arenander
Barn
Maria Elisabeth Ahlander (1738 - 1812)
Brita Christina Ahlander (1739 - )
Ulrika Ahlander (1741 - 1811)
Lars Jonas Ahlander (1744 - 1790)
Johan Ahlander (1747 - )
Helena Ahlander (1749 - )
Greta Christina Ahlander (1753 - )
Chatarina Ahlander (1756 - 1812)

Noteringar

Bruksbokhållare på Paulströms Bruk, sedan hejderidare, därefter lantjägare.
1738 underlantjägare i Jönköpings län, 1747 Lantjägare på Östra fredsmilen i Jönköpings län. Ägde Sanna no 1.
Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-03-19

Laddar...