Brita Andersdotter


Barn
(1747 - 1747)

Noteringar

Via Niclas Rosenbalck:
SAKÖRE - Östbo härads dombok 1748:11 Göta hovrätts arkiv:
120 Capitainen i Fransösk tienst
Wälbne herr Johan Evert Von
Vicken, som wid sidsta Ting
wid Tijo daler Srmts wijte
blifwit pålagd at å thetta
Ting sig infinna och ytter-
ligare ransakning under-
gå, angående föröfwadt
Lönskaläge med Qwins-
personen Brita Anders-
dotter på Stöstorps torp:
men nu sig icke in-
stäldt är til förberörde
wijte förfallen 10 [daler]

Senast ändrad: 2018-07-01

Laddar...