Bengta Alexandersdotter

(mf mf ff fm)

Blev 55 år.

Far: Alexander Andersson (~1714 - 1744)
Mor: Bengta Nilsdotter (1713 - 1793)
Född 1742 Västergården, Eketånga nr 6, Eketånga, Söndrum (N) 1) 1742
September
d 5 eller Dom: 17na p: Trin: döptes Alexander Andersons dotter uti wästergård wid nampn Bängtta.
modren hustru Bängtta Nillsdotter.
faddrar af mankiönet
Pähr Bängtsson uti Gu[..]gården Anders Andersson uti Östragård, Anders Håkansson uti Ehrlansgård,
faddrar af qwinkiönet
som bar barnet hustru Ingiär Påhlson uti Fammarp, item hustru Marjia Pehrsons uti Wästregård, pigan Johanna Jönsdotter uti Pärstagården
Döpt 1742-09-05 Söndrum (N) 1)
Död 1797-06-23 Gånarp nr 9, Gånarp, Tåstarp (L) 2a) 1797
Julÿ 2 Begrofs Skomakaren Lars Gabrielssons hustru Bengta Allexanders Dotter som dödde i Gånarp den 23dje föregående Junÿ af en hastig Häcktit 56 år gammall.
Begravd 1797-07-02 Tåstarp (L) 2a)
Bouppteckning 1798-03-30 3) Åhr 1798 den 30de Martji, Infunno sig undertecknande
för att Laga Boupteckning förrätta, efter hustrun Beng-
ta AndersDotter i Gånarps hus, som för ett par månaders
tid sedan med döden aflidit, ock efter sig lämnat Enklingen
Lars Gabrielsson samt fyra stycken Barn, 3ne Söner
neml: Gabriel ock Pehr, såsom sjelfwa myndige, tilstädes, samt
Allexander, på 15de året gammal, hwars rätt iakttages
af theß närmasta Slägtinge Ryttaren Allexander Hal-
ling i Grefwie ock dottren Johanna gift med Rytta
ren Lars Frisk i Abullagårds hus, som äfwen är
närwarande.
Enklingen förehölts om Boets redeliga up-
gift, hwarefter förrättningen företogs och uppgafs
följande.
---
Torpet, som den af döda hustrun i Lifstiden, jemte Enklingen förwärfvat och upbygdt, wärderas som gammalt
---
hwad omyndiga sonen Allexanders andel wid kommer,
så war ingen annan anhörig, än i Rubriqven nemda
Ryttaren Allexander Halling kjänd, som det summa sig åtaga
kan, ock ansågs han wederhaftig nog för denna summas
emottagande ock Lagliga förwaltande, hwilcket Halling
giärna welat undwika, dock för att unfdly beswär
ock widlyftighet, med så obetydelig arfsdel, wil han
sig därifrån undandraga; utan förklarar sig villig
at det summa emottaga, så fort auctions medlen
hunnit blifwa insamlade; widare war ej att an
märcka; Gånarps hus den 7 majo 1798

Familj med Andreas Vikman
Barn
Johanna Brita Larsdotter (1766 - 1835)

Vigsel1772-04-12 Tåstarp (L) 2b) 1772
Palm Söndagen Copulerades Sockne Skomakaren ährl och beskedeliga Lars Gabrielson af Tostarp, till sin Trolofwade och gudfruchtiga Bengta Alexandersdotter af Kierragårds huset
Barn
Pernilla Larsdotter (1773 - 1773)
Gabriel Larsson Strandfeldt (1774 - 1842)
Alexander Larsson (1776 - 1778)
Per Larsson (1778 - )
(1781 - 1781)
Alexander Larsson (1781 - 1781)
Alexander Larsson (1783 - )
Anna Larsdotter (1786 - 1787)

Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...